thiết kế hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm

49 705 4
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2013, 16:32

thiết kế hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm [...]... lắng với công nghệ khác a Ưu điểm: • Nước thải dệt nhuộm sa khi xả ra ở nhiệt độ cao do nấu tẩy từ 60 – 80 0C Nên nếu dùng phương pháp xử lí sinh học đòi hỏi phải có bể điều hòa lớn • Thời gian lưu nước phải lâu thì nước mới nguội được và mặt bằng phải rộng GVHD – Nguyễn Thò Thanh Phượng SVTH: Lê Thò Hằng - 90100799 19 Đồ án – Thiết kế hệ thống xử nước thải Dệt nhuộmNước thải dệt nhuộm không... công nghệ sử dụng để xửnước thải dệt nhuộm : • Phương pháp xử hóa chất: Keo tụ tạo bông • Phương pháp hấp thụ bằng than hoạt tính • Phương pháp xử lí sinh học: xử lí bằng bùn hoạt tính hiếu khí, kò khí hoặc xử lí sinh học hiếu khí tiếp xúc Phương pháp chọn lựa để xử lí là : Keo tụ – tạo bông – lắng Công nghệ của keo tụ – tạo bông là : Keo tụ Tạo bông Lắng 1 Ưu khuyết điểm của công nghệ xử lí... - hàm lượng cản của nước nguồn , mg/l; α - lượng phèn cho vào nước , mg/l ; T0 – nhiệt độ nước ; Ki – độ kiềm của nước nguồn , mg/l; G – cường độ khuấy trộn , s-1; -t – thời gian khuấy trộn ,s ; GVHD – Nguyễn Thò Thanh Phượng SVTH: Lê Thò Hằng - 90100799 18 Đồ án – Thiết kế hệ thống xử nước thải Dệt nhuộm Y – hiệu quả keo tụ : Y= M0 − m 100% M0 m – hàm lïng cặn cón lại trong nước sau khi keo tụ... thải dệt nhuộm không ổn đònh nên xử lí bằng phương pháp sinh học đòi hỏi có kiến thức trong ngành để tránh gây xốc cho vi sinh vật • Keo tụ – tạo bông vừa xửnước thải sinh hoạt của công nhân đồng thời vừa xửnước thải dệt nhuộm của nhà máy kết hợp • Phương pháp này có khả năng làm lắng các chất thải lơ lửng, làm giảm màu, hàm lượng hữu cơ trong nước thải do kết hợp hạt keo với tạp chất b Khuyết... nhỏ hơn * Lưu lượng nước thải thay đổi trong ngày nên sử dụng cơ khí linh động hơn ta có thể thay đổi được GVHD – Nguyễn Thò Thanh Phượng SVTH: Lê Thò Hằng - 90100799 24 Đồ án – Thiết kế hệ thống xử nước thải Dệt nhuộm * Có thể áp dụng từ qui mô nhỏ đến qui mô lớn do năng lượng trộn có thể thay đổi theo ý muốn * Có thể trộn từng mẻ V Tính toán các công trình thiếtthiết kế 1.Tính sơ bộ hầm... bể hòa trộn phèn: GVHD – Nguyễn Thò Thanh Phượng SVTH: Lê Thò Hằng - 90100799 30 Đồ án – Thiết kế hệ thống xử nước thải Dệt nhuộm Wh = Q.n.Pp 10000.bh γ = 500 × 24 ×100 = 0.5(m 3 ) 24 ×10000 ×10 ×1 Trong đó : Q: lưu lượng nước xử (m3/h) -n: Thời gian giữa hai lần hòa tan phèn lấy như sau: Đối với trạm xử có công suất : 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: thiết kế hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm, thiết kế hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm, thiết kế hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm, Nguyên liệu và in hoa : Các phẩm nhuộm được sử dụng bao gồm : Từng công đoạn của công nghệ :, Keo tụ bằng hệ keo ngược dấu keo tụ bằng phương pháp hóa lý:, Tăng cường quá trình keo tụ bằng hợp chất cao phân tử : Keo tụ tiếp xúc :, Thể tích bể trộn :, Tính toán bơm đònh lượng phèn. Kho chứa phèn : Diện tích kho chứa:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay