Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ và câu so sánh hơn kém. docx

5 13,850 18
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2014, 20:20

. Luyện từ và câu so sánh hơn kém. I/ Mục tiêu: a) Kiến thức: - Nắm được kiểu so sánh mới : so sánh hơn kém. - Nắm được các từ có ý nghĩa so sánh hơn kém. Biết cách thêm các từ so sánh vào. câu chưa có từ so sánh. b) Kỹ năng: Biết cách làm các bài tập đúng trong VBT. c) Thái đ : Giáo dục Hs rèn chữ, giữ vở. II/ Chuẩn b : * GV: Bảng lớp viết BT1. Bảng phụ viết BT3. * HS:. cầu. Cả lớp đọc thầm. 3 Hs lên bảng thi làm bài. Hs nhận xét. Cả lớp chữa bài trong VBT. - Gv nhận xét, chốt lại lời giải đúng : Câu a) : Hơn – là – là. Câu b) : Hơn. Câu c) : Chẳng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ và câu so sánh hơn kém. docx, Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ và câu so sánh hơn kém. docx, Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ và câu so sánh hơn kém. docx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn