Thanh lọc tính chống chịu mặn của một số giống lúa cao sản ngắn ngày taị viện lúa đồng bằng sông Cửu Long

86 376 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2013, 08:35

Thanh lọc tính chống chịu mặn của một số giống lúa cao sản ngắn ngày tại viện lúa đồng bằng sông Cửu Long [...]... truyền tính chống chịu mặn Được sự phân công của Khoa Nông Học cùng với sự chấp nhận của Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long, dưới sự hướng dẫn của thầy TS Hoàng Kim và TS Phạm Trung Nghĩa, tôi tiến hành thực hiện đề tài: Thanh lọc tính chống chịu mặn của một số giống lúa cao sản ngắn ngày tại Viện lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long 1.2 Mục tiêu đề tài Xác định tính chống chịu mặn của một số giống lúa cao sản ngắn. .. sản ngắn ngày để tuyển chọn giống lúa thuần chống chịu mặn cho canh tác ở các vùng nhiễm mặn Đồng Bằng Sông Cửu Long 1.3 Yêu cầu cần đạt Xác định mức chống chịu mặn, thành phần năng suất và năng suất của một số giống lúa thuần Đánh giá kết quả đạt được và chọn ra giống lúa chống chịu mặn 1.4 Phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu gồm 15 giống lúa thuần chịu mặn, là các giống lúa mùa, lúa cao sản địa... hình và kiểu gen của các giống lúa thử nghiệm, chúng tôi tạm phân các giống lúa vào bốn nhóm theo thang điểm sau: Bảng 3.5 : Phân nhóm chống chịu mặn Nhóm Phân nhóm chống chịu mặn Cấp I Chống chịu mặn tốt 1,0-3,0 II Chống chịu mặn khá 3,1-5,0 III Chống chịu mặn trung bình 5,1-7,0 IV Chống chịu mặn kém 7,1-9,0 3.4.2 Thí nghiệm: Thanh lọc mặn sau giai đoạn mạ * Tỷ lệ sống sót: đếm 10 ngày một lần, đếm hết... LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Vật liệu nghiên cứu Gồm các giống lúa mùa, lúa cao sản địa phương và các giống lúa của Viện Nghiên cứu Lúa Quốc Tế (IRRI) Bảng 3.1: Danh sách 15 giống lúa thí nghiệm STT Tên giống Nguồn gốc 01 Pokkali (chuẩn kháng) Lúa chịu mặn của Ấn Độ 02 IR 29 (chuẩn nhiễm) Viện Lúa Quốc Tế (IRRI) 03 A69-1 Cao sản chịu mặn 04 OM 5166-S2 IR75494/Jasmine85 05 OM 5199 ĐB OM 5199 ĐB... những giống lúa chống chịu mặn tốt là đòi hỏi cấp bách trong thực tiễn sản xuất nông nghiệp Để chọn lọc những giống lúa chống chịu mặn tốt, cần phải hiểu cơ chế chống chịu mặn của chúng, từ đó mới có thể cải tiến cấu trúc di truyền Theo Akbar, 1975 nhiễm mặn gây tổn hại đến cây lúa là do mất cân bằng thẩm thấu và tích lũy quá nhiều ion Cl- Theo Ponnamperuma, 1984 cho thấy cây lúa chống chịu mặn trong... đến chóp lá cao nhất theo từng lần lập lại Riêng thí nghiệm trồng cây trong đất thì đo từ mặt đất đến chóp lá cao nhất, tính trung bình cho 2 lần lập lại, đơn vị tính cm - Khả năng chịu mặn: Khoảng 3 tuần sau khi thanh lọc mặn (khi giống IR29 chết gần như hoàn toàn) thì ghi nhận tính chống chịu mặn của các giống thanh lọc theo tiêu chuẩn của IRRI (bảng 3.4) - Tỷ lệ sống sót: chỉ ghi nhận một lần ở thí... 1977 Rất xấu 16 2.6.3 Ảnh hưởng của mặn đến sự sinh trưởng của cây lúa Lúa có khả năng chịu mặn cao lúc nảy mầm nhưng lại rất mẫn cảm ở thời kỳ cây con, lúc cấy và lúc trổ Trong những trường hợp mặn ít, thì một lượng Na+ thấp có thể thúc đẩy sự sinh trưởng của cây lúa Mỗi giống lúa có sức chống chịu mặn khác nhau, khả năng chịu mặnmột yếu tố quan trọng giúp cây lúa có thể thích nghi được với nhiều... thanh lọc mặn (phụ lục 2, bảng 2) * Tiến hành thanh lọc - Tấm xốp nổi được cắt kích thước sao cho lọt vừa khít vào bên trong của khay nhựa Cắt những rãnh thẳng sao cho chứa được 15 hạt lúa nẩy mầm /giống lúa thanh lọc mặn Mặt dưới của tấm xốp phủ bằng lưới muỗi sao cho hạt lúa không bị lọt xuống đáy thau nhựa (hình 3.1) - Các giống lúa thanh lọc đã được vô trùng, ủ ở nhiệt độ 370C trong 48 giờ để lúa nẩy... 1977) Khả năng chịu mặn của lúa tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau: pH đất, chế độ nước, phương pháp canh tác, tuổi mạ, giai đoạn phát triển của cây, thời gian bị nhiễm mặn và nhiệt độ bên ngoài (IRRI, 1978) Akbar và Ponnamperuma (1980), cho rằng khả năng chịu mặn của lúa tùy theo giai đoạn sinh trưởng của lúa như sau: - Giai đoạn nảy mầm và mạ non: các giống lúa đều có khả năng chịu mặn trong suốt... 0.05 Đất mặn Đất mặn trung bình Đất mặn ít Nguồn: Nguyễn Vy và Trần Khải, 1978 Mức độ chịu mặn của cây được đánh giá dựa trên năng suất giảm khi so sánh với đất không mặn (Abrol và ctv, 1988) Bảng 2.10 : Ảnh hưởng của mặn đến cây trồng Phân loại đất mặn Không mặn Độ dẫn điện của dung dịch đất trích bão hòa (mmh0/cm) 0÷2 Mặn ít 2÷4 Ảnh hưởng trên cây trồng Mặn ảnh hưởng không đáng kể Năng suất của nhiều 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Thanh lọc tính chống chịu mặn của một số giống lúa cao sản ngắn ngày taị viện lúa đồng bằng sông Cửu Long, Thanh lọc tính chống chịu mặn của một số giống lúa cao sản ngắn ngày taị viện lúa đồng bằng sông Cửu Long, Thanh lọc tính chống chịu mặn của một số giống lúa cao sản ngắn ngày taị viện lúa đồng bằng sông Cửu Long, Sự cần thiết nghiên cứu, Lịch sử của ngành trồng lúa Tầm quan trọng của lúa gạo đối với con người Việt Nam, Giá trị sử dụng Giá trị thương mại Tình hình sản xuất lúa gạo trên thế giới, Tình hình sản xuất lúa gạo ở Việt Nam, Sự hình thành và đặc tính của đất mặn, Ảnh hưởng của mặn đến sự sinh trưởng của cây lúa, Giới thiệu chung về đặc điểm các vùng lúa nhiễm mặn ở Việt Nam, Thực trạng vùng lúa nhiễm mặn ở vùng ĐBSCL, Thí nghiệm : Thanh lọc mặn sau giai đoạn mạ, Thí nghiệm 1b: Trồng cây trong đất -, Tỷ lệ sống sót: TLSS, Động thái tăng trưởng chiều cao, Động thái đẻ nhánh: - Đối với nồng độ 0 Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất: - Đối với nồng độ 0

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn