Phân tích hiệu quả sản suất và tiêu thụ gà thịt công nghiệp ở Đồng Tháp

56 399 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2013, 08:35

Phân tích hiệu quả sản suất và tiêu thụ gà thịt công nghiệp ở Đồng Tháp [...]... điểm của toàn bộ quá trình từ sản suất đến tiêu thụ sản phẩm GVHD: Bùi Văn Trịnh 14 SVTH: Trang Kim Tuyền Phân tích hiệu quả sản suất tiêu thụ thịt công nghiệp Đồng Tháp Chương 3 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CỦA TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TIÊU THỤ THỊT CÔNG NGHIỆP ĐỒNG THÁP 3.1 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ TỈNH ĐỒNG THÁP 3.1.1 Vị trí địa lý - Đồng Tháp là tỉnh nằm đầu nguồn sông MêKông Phía Bắc giáp Campuchia,... quả chăn nuôi thịt Đồng Tháp Hiện nay giá trung bình 1kg được thương lái đến tận nhà thu mua giá dao động từ 21.000 đến 23.000 đồng/ kg Từ kết quả phân tích chi phí chi phí ta có kết quả hoạt động kinh doanh chăn nuôi thịt Đồng Tháp như sau GVHD: Bùi Văn Trịnh 30 SVTH: Trang Kim Tuyền Phân tích hiệu quả sản suất tiêu thụ thịt công nghiệp Đồng Tháp Bảng 12: Kết quả chăn nuôi thịt. .. tích hiệu quả sản suất tiêu thụ thịt công nghiệp Đồng Tháp  Với giá trị Sig.F = 5,56E-12 thì mô hình kiểm định của các yếu tố ảnh hưởng đến tổng sản lượng xuất chuồng của người nuôi có ý nghĩa về mặt thống kê (mức ý nghĩa α của kiểm định là 5%) (Xem phụ lục) • Tóm lại Từ kết quả của việc phân tích hiệu quả chăn nuôi của các hộ chăn nuôi công nghiệp của các trại các huyện của tỉnh Đồng Tháp, ... SVTH: Trang Kim Tuyền Phân tích hiệu quả sản suất tiêu thụ thịt công nghiệp Đồng Tháp 3.2.2.1 Những thuận lợi Các trại chăn nuôi công nghiệp có những điểm thuận lợi sau: - Con giống được nhà nước hỗ trợ cùng với thức ăn, vắc xin, thuốc trị bệnh, kỹ thuật chăn nuôi…cho công nghiệp đến 20 ngày tuổi - Các hộ được tập huấn kỹ thuật nuôi trước khi nhận về nuôi nuôi theo đồng vốn sẵn có của... dựng Công cụ, thiết bị Lao động Tổng cộng Trung bình Trung bình (Nguồn: Điều tra trực tiếp Đồng Tháp năm 2007) Theo kết quả phân tích của bảng 9 cho thấy: GVHD: Bùi Văn Trịnh 27 SVTH: Trang Kim Tuyền Phân tích hiệu quả sản suất tiêu thụ thịt công nghiệp Đồng Tháp - Chi phí thức ăn là chi phí có giá trị cao nhất trong các loại chi phí bỏ ra, với 8.599 đ/kg thịt xuất chuồng (trại nhỏ) 7.932.. .Phân tích hiệu quả sản suất tiêu thụ thịt công nghiệp Đồng Tháp - Chọn một số huyện đặc trưng có liên quan chăn nuôi tiêu thụ thịt trong tỉnh Đồng Tháp Theo cách chọn vùng ngẫu nhiên đúng với phương pháp nghiên cứu thì ta chọn ra 3 huyện đại diện cho các huyện trong tỉnh căn cứ vào số lượng nuôi của mỗi huyện: Chọn huyện có số lượng nuôi cao nhất, trung bình thấp nhất... Để việc so sánh hiệu quả chăn nuôi của trại lớn trại nhỏ được rõ ràng, cụ thể thì số liệu được lấy vụ nuôi gần nhất GVHD: Bùi Văn Trịnh 16 SVTH: Trang Kim Tuyền Phân tích hiệu quả sản suất tiêu thụ thịt công nghiệp Đồng Tháp Bảng 5: Tình hình nuôi các huyện, thị của tỉnh Đồng Tháp ĐVT: con HUYỆN/THỊ 2004 TX Cao Lãnh TX Sa Đéc Tân Hồng Hồng Ngự Tam Nông Thanh Bình Tháp Mười Cao Lãnh... hộ chăn nuôi nhỏ lớn, 9 người thu gom 3 lò giết mổ Tổng cộng có 40 mẫu phỏng vấn thu thập số liệu sau đó tập hợp số liệu phân tích số liệu bằng các phương pháp thích hợp trong phân tích kinh tế Các xã, huyện, thị của tỉnh Đồng Tháp được chọn điều tra số liệu là: GVHD: Bùi Văn Trịnh 11 SVTH: Trang Kim Tuyền Phân tích hiệu quả sản suất tiêu thụ thịt công nghiệp Đồng Tháp + Thị xã Sa... nuôi Lương Phượng , 20% hộ chăn nuôi Tam hoàng Ngoài yếu tố năng suất thời gian, chúng còn có sự thích nghi cao với khí hậu thời tiết đồng thời chúng cũng có sức đề kháng bệnh tốt * Đặc điểm của Lương Phượng: - có lông màu nâu vàng, mượt, da màu vàng đậm, cẳng chân màu vàng nhạt, mào cờ GVHD: Bùi Văn Trịnh 17 SVTH: Trang Kim Tuyền Phân tích hiệu quả sản suất tiêu thụ thịt công nghiệp. .. lượng đạt 350 gam/con Tránh chọn con khô chân, vẹo mỏ, hở rốn, GVHD: Bùi Văn Trịnh 21 SVTH: Trang Kim Tuyền Phân tích hiệu quả sản suất tiêu thụ thịt công nghiệp Đồng Tháp bụng xệ… từ 1 đến 3 ngày đầu con cần nhiệt độ 32 đến 33OC Sau đó lớn lên thì giảm dần nhiệt độ, khi đủ ấm thì tản ra đều thành tốp 3 đến 5 con, khi thiếu nhiệt độ thì dồn lại thành đàn, nếu thừa nhiệt độ thì 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hiệu quả sản suất và tiêu thụ gà thịt công nghiệp ở Đồng Tháp, Phân tích hiệu quả sản suất và tiêu thụ gà thịt công nghiệp ở Đồng Tháp, Phân tích hiệu quả sản suất và tiêu thụ gà thịt công nghiệp ở Đồng Tháp, Căn cứ khoa học và thực tiễn, LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN, Phương trình hồi quy tuyến tính, Giống gà Các yếu tố quyết định hiệu quả chăn nuôi gà của các hộ ở Đồng Tháp, Kỹ thuật chuồng trại và dụng cụ chăn nuôi, Thức ăn và thuốc thú y Độ tuổi và trình độ văn hóa của người ni, Những thuận lợi Những khó khăn, Phân tích chi phí chăn ni, Kết quả chăn nuôi gà thịt ở Đồng Tháp, Hộ chăn nuôi, Người thu gom, Lò giết mổ, SO SÁNH PHÚC LỢI GIỮA CÁC TÁC NHÂN TRONG CHUỖI HÀNG HÓA, ĐỐI VỚI HỘ CHĂN NUÔI, ĐỐI VỚI NGƯỜI THU GOM ĐỐI VỚI LỊ GIẾT MỔ GIẢI PHÁP CỦA NHÀ NƯỚC VÀ CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN, Đối với hộ chăn ni Đối với hộ thu gom Đối với lò giết mổ, Đối với các hộ chăn nuôi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay