công nghệ sản xuất tinh bột

37 685 6
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2013, 08:34

công nghệ sản xuất tinh bột [...]... trình sấy khô Trong công đoạn này thường dùng tinh bột oxy hoá, tinh bột biến tính acid và tinh b ột cation Công đoạn 3: Là công đoạn sản xuất các giấy đặc biệt như bìa sách, giấy làm lịch, hộp Trong công đoạn này thường sử dụng tinh bột oxy hoá, tinh bột hydroxyetyl, tinh b ột phosphat 34 2.3.4 Công nghi ệp dệt Tinh bột sử dụng vào cả ba công đoạn sản xuất vải Công đoạn 1: Tinh bột được sử lý với sợi... được 250 kg tinh bột, 20 kg tinh bột khoai mì thứ phẩm và 70 kg phế phụ liệu khác (bã, mủ ) 2.3 Ứng dụng của tinh b ột khoai mì Tinh bột khoai mì có rất nhiều ứng dụng trong công nghiệp: Nh ư công nghiệp thực phẩm, công nghiệp đúc, công nghiệp dược, công nghiệp giấy, công nghiệp dệt, công nghiệp chế biến gỗ… 2.3.1 Ứng dụng tinh bột biến hình trong công nghiệp thực phẩm 2.3.1.1 Ứng dụng tinh bột biến hình... ta còn dùng tinh bột este dùng làm màng bao để chữa vết thương ở da 2.3.3 Công nghi ệp giấy Tinh bột được sử dụng vào cà ba công đoạn cảu quy trình sản xuất giấy Công đoạn 1: Là công đoạn nghièn bột giấy tr ước khi chế biến thành từng tấm Trong công đoạn này tổng lượng tinh bột, tinh bột cation, tin h bột alpha vào khoảng 2 - 3 % so với xenllulose Công đoạn 2: Là công đoạn chế biến bột giấy thành từng... Quy trình sản xuất tinh bột khoai mì trong n ước 2.2.1 Quy trình khoai mì Rửa và làm sạch Băm và mài củ Ly tâm tách bã Thu hồi tinh bột khô Thu hồi tinh bột tinh Hoàn thiện sản phẩm Đóng gói Tinh bột khoai mì Sơ đồ 2.2: Quy trình sản xuất tinh bột khoai mì trong n ước 2.2.2 Thuyết minh quy trình 2.2.2.1 Tiếp nhận củ khoai mì Mục đích: Tiếp nhận khoai mì để sản xuất Yêu cầu: Khoai mì nhiều bột ít s ơ,... nước, tinh bột tinh bột thu được đạt độ ẩm 38 %, được chuyển sang công đoạn sau dưới dạng bánh tinh bột 2.2.2.7 Hoàn thi ện sản phẩm: Mục đích: Làm tăng giá tr ị của sản phẩm Cách thực hiện: Bánh tinh bột sau khi được tách ra từ công đoạn trên được làm tơi và sấy khô tiếp tục tách n ước nhằm mục đích bảo quản lâu dài Việc làm t ơi tinh bột ướt là rất cần thiết khi t ăng bề mặt tiếp xúc của hạt tinh bột. .. hạt t ăng do sự hấp thụ nước, làm cho hạt tinh bột trương phồng lên Hiện t ượng này gọi là hiện t ượng trương nở của hạt tinh bột Độ tăng kích thước trung bình của một số loại tinh bột khi ngâm vào n ước như sau: tinh b ột bắp: 9,1%, tinh bột khoai tây: 12,7%, tinh bột khoai mì: 28,4% 1.6.4.3 Tính chất hồ hóa của tinh bột 16 Nhiệt độ để phá vỡ hạt chuyển tinh bột từ trạng thái đầu có mức độ oxy hóa khác... trực tiếp với 17 nhau bắng liên kết hydro hoặc gián tiếp qua phân tử n ước.Màng tinh bộttính chất đàn hối cao 1.6.34.7 Khả năng tạo sợ của tinh bột Tinh bột có khả năng tạo sợ Nhờ khả năng này mà tinh b ột được ứng dụng làm bún miến, hủ tiếu 18 Chương 2: QUY TRÌNH S ẢN XUẤT TINH BỘT KHOAI MÌ 2.1 Quy trình sản xuất tinh bột khoai mì ở Thailand 2.1.1 Quy trình (trình bày ở trang 19) 2.1.2 Thuyết minh... chức năng của tinh bột phụ thuộc vào t ương tác của tinh bột và nước (tính chất thủy nhiệt, sự hồ hóa, tạo gel, tạo màng) Ngoài ra, nó cũng là c ơ sở để lựa chọn tinh bột biến hình thích hợp cho từng ứng dụng cụ thể Ví dụ: để sản xuất các sản phẩm nước uống hòa tan nh ư cà phê, trà hòa tan thì nên ch ọn tinh bột biến hình nào có độ hòa tan cao nhất 1.6.4.2 Sự trương nở của tinh bột Khi ngâm tinh b ột vào... điền xung quanh và đưa vào sản xuất ngay không cần phải bảo quản 1.6 Thành phần hoá học của tinh bột khoai mì 1.6.1 Cấu tạo của tinh bột khoai mì 10 Tinh bột là polysaccarit chủ yếu có trong hạt, củ, thân cây và lá cây Tinh bột cũng có nhiều ở các loại củ nh ư khoai tây, khoai m ì, củ mài Một lượng đáng kể tinh bột cũng có trong các loại quả nh ư chuối và nhiều loại rau Tinh bột có nhiều trong các loại... sợi Th ường được sử dùng nhất là dãng tinh bột oxy hoá, tinh bột hydrox yetyl Công đoạn 2: Công đoạn hoàn tất thường dùng tinh bột biến đổi acid, destrin, và một lượng nhỏ xirô glucose Tinh bột biến đởi acid sử dụng khi vải đòi hỏi chắc và cứn Tinh bột này có thể sử dụng với nồng độ cao nhưng vẫn điều chế dễ dàng Sử dụng dextrin khi vải đòi hỏi mềm và xốp, tinh bột này độ nhớt không cao dễ chảy ngay 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: công nghệ sản xuất tinh bột, công nghệ sản xuất tinh bột, công nghệ sản xuất tinh bột, 1: NGUYÊN LIỆU CHO SẢN XUẤT KHOAI M, 2: QUY TRÌNH S ẢN XUẤT TINH BỘT KHOAI MÌ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay