Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị. ppt

4 889 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2014, 18:20

Luyện tập giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị. A- Mục tiêu - Củng cố KN giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị. - Rèn KN giải toán cho HS - GD HS chăm học toán B- Đồ dùng GV : Phiếu HT HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy Hoạt động học 1/ Tổ chức: 2/ Thực hành: * Bài 1:- Đọc đề? - hát - Đọc - Yêu cầu HS tự làm vào nháp. - Gọi 1 HS giải trên bảng - Chữa bài, nhận xét. * Bài 2:- Đọc đề? - BT hỏi gì? - Muốn biết 5 thùng có bao nhiêu quyển vở, chúng ta cần biết gì? Tóm tắt 7 thùng: 2135 quyển 5 thùng: quỷên? - Chấm bài, nhận xét. - Lớp làm nháp Bài giải Số cây có trong một lô đất là: 2032 : 4 = 508( cây) Đáp số : 508 cây. - Đọc - Số vở 5 thùng - Biết số vở của 1 thùng - Làm vở Bài giải Số vở của một thùng là: 2135 : 5 = 305( quyển) Số vở của năm thùng là: 305 x 5 = 1525 (quyển vở) Đáp số: 1525 quyển * Bài 3:- Đọc đề? - Bài toán thuộc dạng gì? Tóm tắt 4 xe: 2135 viên gạch 3 xe: viên gạch? - Chữa bài, nhận xét. * Bài 4: - Đọc đề? - Bài toán hỏi gì? - Muốn tính chu vi HCN ta làm ntn? vở - Lập đề toán theo tóm tắt rồi giải Có bốn xe ôtô chở được 8520 viên gạch. Hỏi 3 xe như vậy chở được bao nhiêu viên gạch? - Bài toán liên quan đến rút về đơn vị. - 1 HS giải trên bảng- Lớp làm phiếu HT Bài giải Số viên gạch 1 xe chở được là: 8520 : 4 = 2130( viên) Ba xe chở được số gạch là: 2130 x 3 = 6390 (viên) Đáp số : 6390 viên gạch - Đọc - Gọi 1 HS giải trên bảng - Chấm bài, nhận xét. 3/ Củng cố: - Nêu các bước khi giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị? - Dặn dò: Ôn lại bài. - Tính chu vi mảnh đất hình chữ nhật - Lấy số đo chiều dài cộng số đo chiều rộng rồi nhân 2. Bài giải Chiều rộng của mảnh đất là: 25 - 8 = 17( m) Chu vi của mảnh đất là: ( 25 + 17) x 2 = 84(m) Đáp số: 84 mét. - HS nêu . Luyện tập giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị. A- Mục tiêu - Củng cố KN giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị. - Rèn KN giải toán cho HS - GD HS chăm học toán B- Đồ. - Bài toán liên quan đến rút về đơn vị. - 1 HS giải trên bảng- Lớp làm phiếu HT Bài giải Số viên gạch 1 xe chở được l : 8520 : 4 = 2 130 ( viên) Ba xe chở được số gạch l : 2 130 x 3 = 639 0. Đáp số : 639 0 viên gạch - Đọc - Gọi 1 HS giải trên bảng - Chấm bài, nhận xét. 3/ Củng c : - Nêu các bước khi giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị? - Dặn d : Ôn lại bài. -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị. ppt, Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị. ppt, Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị. ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn