Giáo án lớp 5 môn Kỹ Thuật: BÀI 17: MỘT SỐ GIỐNG GÀ ĐƯỢC NUÔI NHIỀU Ở NƯỚC TA potx

2 4,635 16

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,441 tài liệu

  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2014, 17:21

BÀI 17: MỘT SỐ GIỐNG GÀ ĐƯỢC NUÔI NHIỀU Ở NƯỚC TA I. Mục tiêu: HS cần: - Kể tên được một số giống gà và nêu được đặc điểm chur yếu của một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta. - có ý thức nuôi gà II. Đồ dùng dạy học: - tranh ảnh minh hoạ đặc điểm hình dạng một số giống gà tốt. - Phiếu học tập - phiếu đánh giá kết quả học tập III. Các hoạt động dạy học A. kiểm tra bài cũ: 3' ? Nêu tác dụng của các dụng cụ nuôi gà? - GV nhận xét B. Bài mới: 28' 1. Giới thiệu bài: Nêu mục đích bài học 1 HS trả lời 2. Nội dung bài * Hoạt động 1: Kể tên một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta và địa phương. - ? Kể tên một số giống gà mà em biết? KL: có nhiều giồng gà được nuôi ở nước ta như: gà ri, gà đông cảo, gà ác, tam hoàng, gà lơ * Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm của một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta. - Yêu cầu thảo luận nhóm về đặc điểm một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta ? - HS lần lượt thi kể - HS thảo luận nhóm và ghi kết quả vào phiếu học tập . BÀI 17: MỘT SỐ GIỐNG GÀ ĐƯỢC NUÔI NHIỀU Ở NƯỚC TA I. Mục tiêu: HS cần: - Kể tên được một số giống gà và nêu được đặc điểm chur yếu của một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta. -. Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm của một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta. - Yêu cầu thảo luận nhóm về đặc điểm một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta ? - HS lần lượt thi kể. được nuôi nhiều ở nước ta và địa phương. - ? Kể tên một số giống gà mà em biết? KL: có nhiều giồng gà được nuôi ở nước ta như: gà ri, gà đông cảo, gà ác, tam hoàng, gà lơ * Hoạt động 2:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 5 môn Kỹ Thuật: BÀI 17: MỘT SỐ GIỐNG GÀ ĐƯỢC NUÔI NHIỀU Ở NƯỚC TA potx, Giáo án lớp 5 môn Kỹ Thuật: BÀI 17: MỘT SỐ GIỐNG GÀ ĐƯỢC NUÔI NHIỀU Ở NƯỚC TA potx, Giáo án lớp 5 môn Kỹ Thuật: BÀI 17: MỘT SỐ GIỐNG GÀ ĐƯỢC NUÔI NHIỀU Ở NƯỚC TA potx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn