Giáo án môn thể dục lớp 3:Tên bài dạy : ÔN BÀI THỂ DỤC VỚI HOA HOẶC CỜ – TRÒ CHƠI “AI KÉO KHOẺ” potx

4 501 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2014, 16:22

ÔN BÀI THỂ DỤC VỚI HOA HOẶC CỜ – TRÒ CHƠI “AI KÉO KHOẺ” I. MỤC TIÊU : - Ôn bài TD chung phát triển với hoa (cờ). HS thuộc bài và thực hiện được các động tác tương đối chính xác - Học Trò chơi: "Ai kéo khỏe" HS biết cách chơi và bước đầu biết tham gia chơi II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : - Sân - Còi - Kẻ sẵn 3 vòng tròn đồng tâm NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội Dung Biện Pháp Giảng Dạy ĐLV Đ Phương Pháp Tổ Chức  Phần mở đầu: 1. Nhận lớp : GV phổ biến nội dung 4 hàng dọc yêu cầu giờ học Chạy chậm trên sân trường 2. Khởi động : Đứng vòng tròn khởi động các khớp Ôn bài TD chung phát triển với hoa (cờ). HS thuộc bài và thực hiện được các động tác tương đối chính xác - Học Trò chơi: "Ai kéo khỏe" HS biết cách chơi và bước đầu biết tham gia chơi 3. Trò chơi : Chơi trò " Vòng tròn" 1 - 2' 1 - 2' 2' 100 - 200m Xem sách TD/2  Phần cơ bản 1. Kiểm tra bài cũ : TD phát triển chung 2. Bài mới : Ôn bài TD chung phát triển với hoa (cờ). 2' 7 - 8' 4 - 8 em đó là nhụy hoa HS thuộc bài và thực hiện được các động tác tương đối chính xác - Học Trò chơi: "Ai kéo khỏe" HS biết cách chơi và bước đầu biết tham gia chơi - Ôn bài TD phát triển chung với hoa GV sắp xếp HS theo đội hình 3 vòng tròn đồng tâm, ở giữa có 3 em đứng quay lưng vào nhau. HS đứng cách nhau 2m. Thực hiện bài TD liên hoàn từ 2-3 lần: Cần tập trên nền nhạc 3. Trò chơi: Làm quen trò chơi "Ai kéo khỏe" 10 - 12' 2x8 nhịp SGV/140 hình 70  Phần kết thúc 1. Hồi tĩnh : Đi theo vòng tròn, vừa đi vừa thả lỏng hít thở sâu. Hệ thống bài học 1 - 2' 2' Vòng tròn quanh sân 2. Nhận xét – Dặn dò - Đánh giá tiết học - Về nhà Ôn bài TD phát triển chung 4 hàng dọc Rút kinh nghiệm: . ÔN BÀI THỂ DỤC VỚI HOA HOẶC CỜ – TRÒ CHƠI “AI KÉO KHOẺ” I. MỤC TIÊU : - Ôn bài TD chung phát triển với hoa (cờ) . HS thuộc bài và thực hiện được các động. Khởi động : Đứng vòng tròn khởi động các khớp Ôn bài TD chung phát triển với hoa (cờ) . HS thuộc bài và thực hiện được các động tác tương đối chính xác - Học Trò chơi: "Ai kéo khỏe". chính xác - Học Trò chơi: "Ai kéo khỏe" HS biết cách chơi và bước đầu biết tham gia chơi - Ôn bài TD phát triển chung với hoa GV sắp xếp HS theo đội hình 3 vòng tròn đồng tâm,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án môn thể dục lớp 3:Tên bài dạy : ÔN BÀI THỂ DỤC VỚI HOA HOẶC CỜ – TRÒ CHƠI “AI KÉO KHOẺ” potx, Giáo án môn thể dục lớp 3:Tên bài dạy : ÔN BÀI THỂ DỤC VỚI HOA HOẶC CỜ – TRÒ CHƠI “AI KÉO KHOẺ” potx, Giáo án môn thể dục lớp 3:Tên bài dạy : ÔN BÀI THỂ DỤC VỚI HOA HOẶC CỜ – TRÒ CHƠI “AI KÉO KHOẺ” potx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay