Giáo án môn thể dục lớp 3:Tên bài dạy : ÔN BÀI THỂ DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CHUNG potx

4 473 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2014, 16:22

ÔN BÀI THỂ DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CHUNG I MỤC TIÊU: - Ôn bài thể dục phát triển chung 8 động tác với hoa ,học sinh thuộc bài và biết cách thực hiện động Tác Tương Đối Chính Xác - Trò Chơi: "Hoàng Anh – Hoàng Yến" học sinh chơi1cách tương đối chủ động II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : Sân trường Còi Dụng cụ :hoa NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY ĐLV Đ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC  Phần mở đầu: 1. Nhận lớp : GV phổ biến nội dung ,yêu cầu giờ học- Ôn bài thể dục phát triển chung 8 động tác với hoa ,học sinh thuộc bài và biết cách thực hiện động Tác Tương Đối Chính Xác - Trò Chơi: "Hoàng Anh – Hoàng Yến" - học sinh chơi1cách tương đối chủ động - Chạy chậm trên địa hình tự nhiên 1. Khởi động : - Đứng tại chỗ khởi động các khớp - Bật nhảy tại chỗ * Trò chơi : 1-2' 1-2' 1-2' 4 hàng dọc vòng tròn 5-8lần (SGV/132 hình 66)  Phần cơ bản 1. Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra véc 2. Bài mới : - Ôn bài thể dục phát triển chung với hoa 12-14' 4hàng ngang - GV chỉ huy lần 3-4,để cán sự hô nhịp - GV đi nhắc nhở sửa sai cho học sinh - Kiểm khai đội hình đi đều ->đội hình đồng diễn -> Tập lại bại thể dục phát triển chung 3- Trò chơi "Hoàng Anh-Hoàng Yến" 7-8' 2-4lần (mỗi lần 2x8 nhịp) - Ôn bài thể dục phát triển chung 8 động tác với hoa ,học sinh thuộc bài và biết cách thực hiện động Tác Tương Đối Chính Xác - Trò Chơi: "Hoàng Anh – Hoàng Yến" học sinh chơi1cách tương đối chủ động SGV/132  Phần kết thúc 1. Hồi tĩnh : Đi theo vòng tròn ,hít thở sâu Hệ thống bài 2. Nhận xét – Dặn dò Nhận xét Ôân bài thể dục và nhảy dây 1-2' 2' 1-2' Vòng tròn 4hàng dọc Rút kinh nghiệm: . ÔN BÀI THỂ DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CHUNG I MỤC TIÊU: - Ôn bài thể dục phát triển chung 8 động tác với hoa ,học sinh thuộc bài và biết cách thực hiện động Tác Tương Đối Chính Xác - Trò Chơi:. cơ bản 1. Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra véc 2. Bài mới : - Ôn bài thể dục phát triển chung với hoa 12-14' 4hàng ngang - GV chỉ huy lần 3-4,để cán sự hô nhịp - GV đi. diễn -> Tập lại bại thể dục phát triển chung 3- Trò chơi "Hoàng Anh-Hoàng Yến" 7-8' 2-4lần (mỗi lần 2x8 nhịp) - Ôn bài thể dục phát triển chung 8 động tác với
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án môn thể dục lớp 3:Tên bài dạy : ÔN BÀI THỂ DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CHUNG potx, Giáo án môn thể dục lớp 3:Tên bài dạy : ÔN BÀI THỂ DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CHUNG potx, Giáo án môn thể dục lớp 3:Tên bài dạy : ÔN BÀI THỂ DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CHUNG potx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay