Giáo án môn thể dục lớp 3:Tên bài dạy : ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG – TRÒ CHƠI “ĐUA NGỰA” pot

4 985 2
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2014, 16:22

ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG – TRÒ CHƠI “ĐUA NGỰA” I. Mục Tiêu : -Ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện động tác tương chính xác. - Học trò chơi “đua ngựa” yêu cầu biết cách chơi và bước đầu biết tham gia chơi. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : - Sân - Còi - Kẻ sẵn các vạch cho trò chơi “Đua ngựa”. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội Dung Biện Pháp Giảng Dạy ĐLV Đ Phương Pháp Tổ Chức  Phần mở đầu: 1. Nhận lớp :GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học 1 - 2' 4 hàng dọc Chạy chậm vòng xung quanh sân. 2. Khởi động : Đứng theo vòng tròn khởi động kỹ các khớp. 3. Trò chơi : “Chẵn lẻ” 2’ 1 - 2' 2 – 3’ Vòng tròn  Phần cơ bản - Chia tổ ôn luyện bài thể dục phát triển chung. - Học trò chơi “Đua ngựa” 8 –10’ 8 – 10’ Giáo viên đi tới từng tổ quan sát, động viên nhắc nhở và sữa chữa động tác sai cho những em thực hiện chưa đúng. Lần lượt các tổ thực hiện bài thể dục dưới sự điều khiển của giáo viên: 1 lần. Giáo viên tổ chức và nêu luật chơi, tên trò chơi. - Ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện động tác tương chính xác. - Học trò chơi “đua ngựa” yêu cầu biết cách chơi và bước đầu biết tham gia chơi.  Phần kết thúc 1. Hồi tĩnh : Đứng tại chỗ thả lỏng, sau đó vỗ tay và hát 2. Nhận xét – Dặn dò Nhận xét – giao bài về nhà-Ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện động tác tương chính xác. - Học trò chơi “đua ngựa” yêu cầu biết cách chơi và bước đầu biết tham gia 2’ 1 - 2' vòng tròn 4 hàng dọc chơi. Rút kinh nghiệm: . ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG – TRÒ CHƠI “ĐUA NGỰA” I. Mục Tiêu : -Ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện động tác tương chính xác. - Học trò chơi “đua ngựa” yêu. viên: 1 lần. Giáo viên tổ chức và nêu luật chơi, tên trò chơi. - Ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện động tác tương chính xác. - Học trò chơi “đua ngựa” yêu cầu biết cách chơi. : “Chẵn lẻ” 2’ 1 - 2' 2 – 3’ Vòng tròn  Phần cơ bản - Chia tổ ôn luyện bài thể dục phát triển chung. - Học trò chơi “Đua ngựa” 8 –1 0’ 8 –
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án môn thể dục lớp 3:Tên bài dạy : ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG – TRÒ CHƠI “ĐUA NGỰA” pot, Giáo án môn thể dục lớp 3:Tên bài dạy : ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG – TRÒ CHƠI “ĐUA NGỰA” pot, Giáo án môn thể dục lớp 3:Tên bài dạy : ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG – TRÒ CHƠI “ĐUA NGỰA” pot

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay