Giáo án môn thể dục lớp 3:Tên bài dạy : ÔN NHẢY DÂY KIỂU CHỤM 2 CHÂN TRÒ CHƠI : HOÀNG ANH – HOÀNG YẾN pps

4 583 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2014, 16:22

ÔN NHẢY DÂY KIỂU CHỤM 2 CHÂN - TRÒ CHƠI : HOÀNG ANH – HOÀNG YẾN I. MỤC TIÊU: - Ôn tập Nhảy Dây Kiểu Chụm Hai Chân HS,Thực Hiện Động Tác Tương Đối Chính Xác –Trò Chơi"Hoàng Anh –Hoàng Yến" Bước đầu tham gia tương đối chủ động II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : Sân trường Còi dây nhảy NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY ĐLV Đ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC  Phần mở đầu: 1. Nhận lớp : - GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học - Chạy chậm trên địa hình tự nhiên 2 Khởi động : - Đứng tại chỗ khởi động các khớp * Trò chơi : ''Chim bay cò bay"- Ôn tập Nhảy Dây Kiểu Chụm Hai Chân HS,Thực Hiện Động Tác Tương Đối Chính Xác –Trò Chơi"Hoàng Anh –Hoàng Yến" Bước đầu tham gia tương đối chủ động 1-2' 1-2' 1-2' 4 hàng dọc vòng tròn vòngtròn  Phần cơ bản 1. Kiểm tra bài cũ : - Ôn tập Nhảy Dây Kiểu Chụm Hai Chân HS,Thực Hiện Động Tác Tương Đối Chính Xác –Trò Chơi"Hoàng Anh –Hoàng Yến" Bước đầu tham gia tương đối chủ động 2. Bài mới : - Ôn bài thể dục phát triển chung -Kiểm tra nhảy dây kiểu chụm hai chân Đánh giá ở hai mức +Hoàng thành +Chưa hoàng thành xem SGV/130 (phần đánh giá) 3- Trò chơi "Hoàng anh-Hoàng yến" Giáo viên trực tiếp điều khiển trò chơi, 1-2' 15-18' 4-6' 1-2 lần 2-4 hàng (hình chữ u)  Phần kết thúc 1.Hồi tĩnh : Đi lại hít thở sâu Hệ thống bài 2.Nhận xét – Dặn dò - Công bố kết quả kiểm tra - Ôn bài thể dục và nhảy dây 1-2' 1' 2-3' Dang tay :hít vào Buông tay:thở ra Rút kinh nghiệm: . ÔN NHẢY DÂY KIỂU CHỤM 2 CHÂN - TRÒ CHƠI : HOÀNG ANH – HOÀNG YẾN I. MỤC TIÊU: - Ôn tập Nhảy Dây Kiểu Chụm Hai Chân HS,Thực Hiện Động Tác Tương Đối Chính Xác Trò Chơi& quot ;Hoàng Anh Hoàng. vòng tròn vòngtròn  Phần cơ bản 1. Kiểm tra bài cũ : - Ôn tập Nhảy Dây Kiểu Chụm Hai Chân HS,Thực Hiện Động Tác Tương Đối Chính Xác Trò Chơi& quot ;Hoàng Anh Hoàng Yến& quot;. động 2. Bài mới : - Ôn bài thể dục phát triển chung -Kiểm tra nhảy dây kiểu chụm hai chân Đánh giá ở hai mức +Hoàng thành +Chưa hoàng thành xem SGV/130 (phần đánh giá) 3- Trò chơi "Hoàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án môn thể dục lớp 3:Tên bài dạy : ÔN NHẢY DÂY KIỂU CHỤM 2 CHÂN TRÒ CHƠI : HOÀNG ANH – HOÀNG YẾN pps, Giáo án môn thể dục lớp 3:Tên bài dạy : ÔN NHẢY DÂY KIỂU CHỤM 2 CHÂN TRÒ CHƠI : HOÀNG ANH – HOÀNG YẾN pps, Giáo án môn thể dục lớp 3:Tên bài dạy : ÔN NHẢY DÂY KIỂU CHỤM 2 CHÂN TRÒ CHƠI : HOÀNG ANH – HOÀNG YẾN pps

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay