Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng ước lượng và dự đoán cầu của hãng trà xanh C216

39 1,011 4
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2013, 08:32

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng ước lượng và dự đoán cầu của hãng trà xanh C2 [...]... sinh biến ngoại sinh 2.2.3 Ước lượng cầu với hãng định giá Đối với hãng định giá, vấn đề đồng thời không tồn tại đường cầu của hãng có thể được ước lượng bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất hai bước ( OLS) + Bước 1: Xác định hàm cầu của hãng định giá + Bước 2: Thu thập dữ liệu về các biến có trong hàm cầu của hãng + Bước 3: Ước lượng cầu của hãng định giá bằng phương pháp OLS 2.2.4 Các phương. .. vận dụng những thành tựu từ công trình nghiên cứu trước, đồng thời cũng có hướng đi riêng, phù hợp với nội dung định hướng của đề tài mặt hàng nghiên cứu Lớp 1006MIEC0511 14 Bài thảo luận nhóm 13 Lớp 1006MIEC0511 Kinh tế học quản lý 15 Bài thảo luận nhóm 13 Kinh tế học quản lý Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng ước lượng dự đoán cầu của hãng trà xanh. .. chọn mẫu dựa trên một số phương pháp dự báo định lượng để dự báo về cầu của trà C2 của công ty URC Bên cạnh đó đề tài cũng đưa ra một định hướng kinh doanh mặt hàng trà C2 của công ty các cửa hàng cho đến năm 2010  Qua việc phân định về nội dung nghiên cứu của đề tài ta thấy đề tài: “Lập dự án triển khai ước lượng cầu dự đoán cầu mặt hàng nước giải khát trà xanh C2 của công ty URC vào giai... quan tới ước lượng dự đoán cầu nhưng đa số đều là những vấn đề mang tính chất tổng quan, ít đi sâu vào tình hình thực tế Chính vì vậy, nhóm chúng tôi đưa ra đề tài này, với mong muốn góp một phần vào cái nhìn tổng quan thị trường cầu nước giải khát nói chung cụ thể là nước giải khát C2 nói riêng 2.4 Phân tích nội dung của ước lượng cầu dự đoán cầu của mặt hàng nước giải khát trà xanh C2 trên... trọng trong công tác ước lượng dự báo cầu tiền của quốc gia Rõ ràng, những vấn đề liên quan tới ước lượng dự đoán cầu luôn giành được sự quan tâm của rất nhiều các tác giả cũng như các công trình liên quan Lớp 1006MIEC0511 13 Bài thảo luận nhóm 13 Kinh tế học quản lý Tuy nhiên, nếu chỉ xét trên phương diện ước lượng dự đoán cầu của mặt hàng nước giải khát nói chung hay về nước trà C2 nói riêng... hợp của mô hình = 0.951116 ⇒ mô hình giải thích được 95.1116% là do các yếu tố bên trong tác động còn 4.8884% do các yếu tố bên ngoài tác động vào lượng tiêu thụ trà xanh C2 trên địa bàn Hà Nội 3.3.2 Dự đoán cầu trà xanh C2 Vì mặt hàng để dự đoán cầu của chúng ta là nước giải khát trà xanh C2 nên lượng cầu của mặt hàng này sẽ có sự biến động theo mùa vụ Vì vậy chúng ta sẽ chọn phương pháp dự đoán cầu. .. Nội  Trong đề tài nghiên cứu này nhóm sẽ đi sâu vào phân tích dự báo cầu về sản phẩm nước giải khát trà C2 của công ty URC trên địa bàn thành phố Hà Nội đến tháng 10 năm 2010 Đề tài tập trung vào chỉ rõ các nhân tố ảnh hưởng phương pháp phân tích, ước lượng dự báo của mặt hàng nước giải khát trà C2 cho doanh nghiệp  Đề tài áp dụng nhiều phương pháp thu thập, xử lý phân tích số liệu qua... pháp dự đoán cầu Dự đoán cầu là một khoa học nghệ thuật để dự đoán lượng cầu trong tương lai, trên cơ sở phân tích khoa học về các dữ liệu đã thu thập được Khi tiến hành dự báo cầu của 1 mặt hàng cần căn cứ vào việc thu thập, xử lý số liệu trong quá khứ hiện tại để xác định xu hướng vận động của các hiện tượng trong tương lai nhờ vào một số mô hình toán học (Định lượng) Tuy nhiên dự đoán cầu cũng... giảm độ tin cậy của dự đoán - Dự đoán thường thất bại khi xuất hiện những “điểm ngoặt” – sự thay đổi đột ngột của biến được xem xét 2.3 Tổng quan tình hình khách thể của các công trình đã nghiên cứu về ước lượng dự đoán cầu Đối với bất kỳ một doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế thị trường, việc ước lượng dự đoán cầu của thị trường mặt hàng mà mình sản xuất là vô cùng cấp thiết quan trọng... luật cầu Ý nghĩa : Nếu giá của một chai trà xanh C2 tăng lên 1000đ/chai thì lượng tiêu thụ trung bình trên địa bàn sẽ giảm 127.195 thùng/tháng - Tham số c = 238.4945 Dấu của hệ số P2 dương ⇒ lượng cầu của sản phẩm trà xanh C2 giá của sản phẩm trà xanh biến động cùng chiều vì đây là hai hàng hóa thay thế nhau Ý nghĩa : Nếu giá của trà xanh C2 tăng 1000đ/chai thì lượng tiêu thụ trung bình trà xanh 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng ước lượng và dự đoán cầu của hãng trà xanh C216, Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng ước lượng và dự đoán cầu của hãng trà xanh C216, Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng ước lượng và dự đoán cầu của hãng trà xanh C216, Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu, Xác lập và tuyên bố vấn đề ước lượng và dự báo cầu Các mục tiêu nghiên cứu, Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Một số định nghĩa, khái niệm cơ bản, Một số lý thuyết về ước lượng và dự đoán cầu, Xét dấu và nêu ý nghĩa của các tham số. Kiểm định ý nghĩa thống kê., Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu, Các đề xuất, kiến nghị, Những hạn chế khi nghiên cứu và đặt vấn đề nếu tiếp tục nghiên cứu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn