BÀI TẬP VỀ CÂU BỊ ĐỘNG doc

3 1,286 27
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2014, 09:21

. BÀI TẬP VỀ CÂU BỊ ĐỘNG Change the following sentences into passive voice 1. They gave the job to Amy. delivering the documents to the department. A) The documents was being delivered to the department by Martha. B) The documents was delivered to the department by Martha. C) The documents was. department by Martha. C) The documents was being delivering to the department by Martha. D) The documents is being delivered to the department by Martha. 14. The mayor is going to open a new
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP VỀ CÂU BỊ ĐỘNG doc, BÀI TẬP VỀ CÂU BỊ ĐỘNG doc, BÀI TẬP VỀ CÂU BỊ ĐỘNG doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn