BÀI TẬP VỀ CÂU BỊ ĐỘNG pot

3 1,345 11
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2014, 09:21

. BÀI TẬP VỀ CÂU BỊ ĐỘNG Change the following sentences into passive voice 1. They gave the job to Amy
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP VỀ CÂU BỊ ĐỘNG pot, BÀI TẬP VỀ CÂU BỊ ĐỘNG pot, BÀI TẬP VỀ CÂU BỊ ĐỘNG pot

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn