Viêm khớp dạng thấp part10 pps

5 110 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2014, 13:21

nặng va sớm, có nốt thấp, yếu tố dạng thấp dơng tính cao, có biến chứng ngoai khớp B. Tuổi trên 15, giới nữ, tổn thơng nhiều khớp; dấu X quang điển hình va VKDT xuất hiện sớm, có nốt thấp, yếu tố dạng thấp dơng tính cao, có biến chứng viêm mạch máu C. Tuổi trung niên, giới nữ, tổn thơng nhiều khớp, tổn thơng X quang nặng va sớm, có nốt thấp, yếu tố dạng thấp dơng tính cao, có biến chứng ngoai khớp D. Mọi lứa tuổi, ở nữ, với mô tả tổn thơng nh câu A E. Mọi lứa tuổi, với mô tả tổn thơng nh câu B 7. Các biện pháp điều trị nao sau đây nên đợc áp dụng cho bệnh nhân VKDT hiệu quả A. Giáo dục sức khoẻ, ăn uống va nghỉ ngơi đúng, tập luyện ngay từ giai đoạn đầu của bệnh va phục hồi chức năng khớp; phẫu thuật chỉnh hình xơng (nếu cần); dùng thuốc cơ bản va đặc hiệu la chính, điều trị triệu chứng la phụ B. Giáo dục sức khoẻ, ăn uống đúng, vật lý trị liệu phục hồi chức năng, phẫu thuật chỉnh hình xơng, can thiệp vao gen, cải tạo môi trờng sống va điều trị triệu chứng C. Giáo dục sức khoẻ, ăn uống va nghỉ ngơi đúng, vật lý trị liệu phục hồi chức năng khớp, dùng thuốc cơ bản va đặc hiệu va thuốc điều trị triệu chứng D. Giáo dục sức khoẻ, ăn uống đầy đủ chất, vật lý trị liệu, dùng thuốc điều trị triệu chứng va đặc hiệu la chính, điều trị triệu chứng la phụ 518 Copyright@Ministry Of Health E. Cần chọn A va B mới toan diện 8. Nguyên tắc dùng thuốc trong điều trị chứng tý la A. Ôn thông kinh mạch, hanh khí hoạt huyết B. Luôn phải đồng thời khu phong, tán han, trừ thấp va xem biểu hiện khí nao nặng hơn ma gia giảm theo thiên thắng C. Phải phối hợp: khu phong, tán han, trừ thấp, thanh nhiệt va bổ h D. Ôn thông kinh lạc, khu phong thấp, hanh khí hoạt huyết E. Cả A va B mới đủ 9. Trong nguyên tắc điều trị chứng tý theo YHCT ngoai châm cứu, dùng thuốc còn phải chú ý điều gì sau đây A. Chế độ ăn ở cần kiêng chất chua, chất mặn, chất tanh va chất béo mỡ tùy thuộc vao thể bệnh B. Tuyệt đối không đợc uống rợu vì rợu thuộc dơng, trợ hỏa thiêu đốt chất âm C. Không nên dùng thuốc bổ ngay ở giai đoạn bệnh mới phát vì sẽ lam cho khí huyết trệ, lam ta khí cất lại thanh bệnh khó trị D. Câu A va B đúng E. Cả 3 câu A, B, C đều đúng 10. Bai thuốc gồm phòng phong, đơng quy, hoang cầm, xích lịch, hạnh nhân, tần giao, cát căn, khơng hoạt, quế chi, cam thảo dùng chỉ định điều trị A. Phong tý B. Han tý C. Thấp tý D. Nhiệt tý E. Phong tý va thấp tý 11. Bai thuốc Bạch hổ quế chi thang gia vị (gồm: thạch cao, tri mẫu, thơng truật, tang chi, ngạnh mễ, quế chi, hoang bá, kim ngân, phòng kỷ), dùng chỉ định điều trị thể A. Phong tý hay lịch tiết phong B. ThÊp tý hay tÝch bèi thèng C. NhiÖt tý hay lÞch tiÕt phong, h¹c tÊt phong D. Phong thÊp nhiÖt tý E. Phong thÊp han tý . quang điển hình va VKDT xuất hiện sớm, có nốt thấp, yếu tố dạng thấp dơng tính cao, có biến chứng viêm mạch máu C. Tuổi trung niên, giới nữ, tổn thơng nhiều khớp, tổn thơng X quang nặng va sớm,
- Xem thêm -

Xem thêm: Viêm khớp dạng thấp part10 pps, Viêm khớp dạng thấp part10 pps, Viêm khớp dạng thấp part10 pps

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay