Tiểu luận: Ứng dụng giáo án điện tử vào việc dạy hát học sinh lớp 9 pps

34 331 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2014, 12:21

Đề tài nghiên cứu khoa học. Tiểu luận tài :Đề “ ng d ng giáo án i n t vào vi cỨ ụ đ ệ ử ệ d y hát kh i l p 9 ”ạ ố ớ 1 Đề tài nghiên cứu khoa học. MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU ………………………………………………………………………… … 1 A. MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐẾ TÀI…………………………………………………….………….…. 2 II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:……………………………………………………… … 3 III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU, ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT, KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU: …………………………………………………………………………………………3 IV. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC: ……………………………………………………….….4 V. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU:…………………………………………………………….4 VI. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ……………………………………………………… …….4 VII.PHÖÔNG PHAÙP NHGIEÂN CÖÙU: ………………………………………………………………………………………… …5 B. NỘI DUNG I : CƠ SỞ LÍ LUẬN ……………………………………………………………………… 6 II. PHƯƠNG PHÁP DẠY HÁT:………………………………………………………… 7 III. TẦM QUAN TRỌNG, LỢI ÍCH CỦA VIỆC ỨNG DỤNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ: 9 IV.NHỮNG HẠN CHẾ:………………………………………………………………… 10 V.NỘI DUNG NGHIÊN CỨU …………………………………………………………….11 1. Ứng dụng của các phần mềm dùng cho việc soạn giáo án điện tử: ………………… 11 1.1 Phần mềm Microsoft powerpoint: ……………………………………………….……11 1.2 Phần mềm Encore:………………………………………………………………….… 15 1.3 Phần mềm Snag It: ………………………………………………………………… 22 1.4 Sự kết hợp giữa phương pháp dạy và các phần mềm:………………………….……22 VI. PHIẾU THĂM DÒ VÀ KẾT QUẢ THU ĐƯỢC:…………………… …….………26 VII. KẾT LUẬN VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT…………… ………………………… …… 29 2 Đề tài nghiên cứu khoa học. LỜI NÓI ĐẦU Làm thế nào để soạn giảng Âm nhạc trên máy tính cá nhân? Đó là vấn đề mà không ít người làm công tác giảng dạy Âm nhạc trên toàn quốc quan tâm. Điều này phản ánh một xu hướng thực tế là việc đổi mới phương pháp dạy học hiện nay đang bám sát những thành tựu của ngành công nghệ thông tin. Lợi ích của việc học cách sử dụng phần mềm chuyên ngành, sử dụng những phần mềm ứng dụng làm công cụ giảng dạy vào một số bộ môn trong trường sư phạm đã được kiểm chứng. Do đó vấn đề ứng dụng giáo án điện tử vào việc dạy học Âm nhạc ở trường THCS là một việc làm tất yếu, chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả cao; đồng thời góp phần giảm thiểu sự lệ thuộc vào quỷ thời gian của quá trình đào tạo hiện nay. Qua quan sát và kiểm nghiệm thực tế, chúng tôi nhận thấy việc làm trên không những giúp cho giáo viên âm nhạc chủ động có được những bài soạn mang tính hiện đại mà còn tạo ra được nhiều tài liệu học tập và tham khảo đa dạng cho sinh viên sư phạm nhạc một cách trực quan sinh động thông qua phương tiện là máy tính cá nhân hoặc mạng máy tính ở trường học. Trong điều kiện tài liệu tin học Âm nhạc ở Việt nam chưa phong phú, việc tìm ra giải pháp tin học cho ngành sư phạm Âm nhạc còn gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi không tham vọng có thể trình bày tất cả những ứng dụng của các phần mềm và những phương pháp dạy bằng giáo án điện tử vào môn âm nhạc, mà chỉ hy vọng giới thiệu được một vài ứng dụng cụ thể của một số phần mềm chuyên dùng nhất và những kĩ năng cần thiết khi giảng dạy bằng giáo án điện tử, nhằm đạt được mục tiêu như đã đề cập. A. MỞ ĐẦU 3 Đề tài nghiên cứu khoa học. I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Trong lịch sử, qua các thời đại bất kỳ một nền giáo dục nào cũng đều quan tâm đến giáo dục toàn diện, để phát triển năng lực sẵn có của các thế hệ trở thành những con người toàn diện về các mặt “ Đức – Trí – Lao – Thể – Mỹ”. Th c hi n ch tr ng “đ y m nh ng d ng công ngh thông tin vàoự ệ ủ ươ ẩ ạ ứ ụ ệ gi ng d y “ c a B GD & T đ ph c v đ i m i ph ng pháp và nâng caoả ạ ủ ộ Đ ể ụ ụ ổ ớ ươ hi u qu giáo d c.ệ ả ụ Th i đ i c a chúng ta hi n nay là th i đ i c a “Cờ ạ ủ ệ ờ ạ ủ ơng ngh th ng tin” vàệ ơ “Khoa h c k thu t”. Gi đây, t ng ngày, t ng gi chúng ta ch ng ki n s phátọ ỹ ậ ờ ừ ừ ờ ứ ế ự tri n không ng ng và nhanh chóng c a khoa h c công ngh . Nh ng thành t uể ừ ủ ọ ệ ữ ự c a nó đã nh h ng tr c ti p, h tr s phát tri n c a m i l nh v c trong đ iủ ả ưở ự ế ỗ ợ ự ể ủ ọ ĩ ự ờ s ng xã h i c a chúng ta.ố ộ ủ Trong xu thế chung của thời đại và để thực hiện sự nghiệp “Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa” đất nước. Nước ta đã và đang khai thác những thành tựu mà nền khoa học công nghệ tiên tiến đã đạt được để phục vụ cho công tác giáo dục đào tạo cũng như công tác quản lí đào tạo. Ngành GD & ĐT đã đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện để mọi học sinh được đào tạo từ các nhà trường phải có được năng lực, nhân cách phù hợp đáp ứng những nhu cầu mới của thời đại … Chương trình và sách giáo khoa mới đã đat các môn học nghệ thuật (m Nhạc và Mỹ Thuật ) vào vị trí đúng mức vừa nhằm cung cấp kiến thức vừa nhằm giáo dục thẩm my, giáo dục nhân cách cho học sinh… 4 Đề tài nghiên cứu khoa học. Vì v y, nhiên c u v vi c ng d ng giáo án đi n t vào vi c d y hát ậ ứ ề ệ ứ ụ ệ ử ệ ạ ở tr ng THCS là vi c r t c n thi t, ph c v tr c ti p cho vi c đ i m i giáoườ ệ ấ ầ ế ụ ụ ự ế ệ ổ ớ d c ph thông. ụ ổ Đối với bản thân chúng em là sinh viên thứ III, chuẩn bị ra trường thành giáo viên âm nhạc. Chúng em rất yêu thích và tâm quyết với nghề nghiệp sau này… Từ những lý do trên, chúng em đã mạnh dạng tìm hiểu và thực hiện đề tài này. Nhằm giúp cho bản thân và đồng nghiệp nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin và mạnh dạng ứng dụng giáo án điện tử vào việc giảng dạy môn Âm nhạc. II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Đề tài : “ ng d ng giáo án đi n t vào vi c d y hát kh i l p 9 ”, nh m m cỨ ụ ệ ử ệ ạ ố ớ ằ ụ đích sau: + Nâng cao hi u qu vi c ng d ng giáo án đi n t vào vi c d y h c âmệ ả ệ ứ ụ ệ ử ệ ạ ọ nh c tr ng THCS đ c bi t l kh i l p 9.ạ ở ườ ặ ệ ố ớ + Phát huy tính tích c c, sáng t o c a HS.ự ạ ủ + Tạo sự hứng thú cho HS khi học môn Âm nhạc. III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU, ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT, KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU: 1.Đối tượng nghiên cứu: Các phần mềm soạn giáo án điện tử. 2. Đối tượng khảo st: Nội dung chương trình m nhạc 9. 3. Khch thể nghin cứu: Chương trình máy tính, truyền thông, thông tin. IV. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC: 5 Đề tài nghiên cứu khoa học. Ứng dụng giảng dạy bằng giáo án điện tử sẽ làm cho HS tiếp thu bài một cách nhanh hơn, trực quan và sinh động hơn. Ứng dụng giảng dạy m nhạc bằng giáo án điện tử hỗ trợ cho người giáo viên truyền đạt dễ dàng hơn, tiết kiệm được thời gian hơn. V. NHIỆM VỤ NGHIN CỨU: Trình bày hệ thống lí luận của việc ứng dụng giáo án điện tử vào việc dạy hát ở khối lớp 9. Phân tích thực trạng của việc ứng dụng giáo án điện tử vào việc dạy hát ở khối lớp 9. Những mặt hạn chế của việc ứng dụng giáo án điện tử vào việc dạy hát ở khối lớp 9. Các bước dạy hát bằng giáo án điện tử ở khối lớp 9. VI. PHẠM VI NGHIÊN CỨU: + Nh ng ng d ng các ph n m m ph c v vi c so n giáo án đi n t .ữ ứ ụ ầ ề ụ ụ ệ ạ ệ ử + Phương pháp dạy hát bằng giáo án điện tử ở lớp 9. +Thời gian: Tư 25/10/2009 đến 04/11/2009. VII. PHƯƠNG PHÁP NHGIÊN CỨU: 1.Phương pháp nghiên cứu lí luận: Tìm tài liệu và nghiên cứu các nội dung có liên quan đến nội dung đề tài, quán triệt các chỉ thị chỉ đạo hướng dẫn việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy, các văn bản chuyên môn. Tìm hiểu ứng dụng các phần mềm soạn giảng. 2. Phương Pháp thực nghiệm: Thực hiện tiết dạy bằng giáo án điện tử khối lớp 9,(tiết 11, m nhạc lớp 9) tại khu hỗ trợ học tập KLF. 3. Phương pháp điều tra: 6 Đề tài nghiên cứu khoa học. Thông qua phiếu điều tra nhằm nắm bắt được những ý kiến của HS về việc dạy bằng giáo án điện tử. Cách thực hiện: Soạn phiếu điều tra và phát phiếu điều tra cho HS sau đó thu phiếu và tổng hợp kết quả. 4. Phương pháp quan st: Mục đích: Tìm hiểu nhận thức thái độ của HS khi được học bằng giáo án điện tử. Rút ra những thuận lợi và khó khăn trong việc ứng dụng giáo án điện tử vào dạy hát ở lớp 9. Cách tiến hành: Quan sát tinh thần thái độ, của HS khi học bằng giáo án điện tử. Quan sát các kĩ năng, kiến thức của HS sau khi học bằng giáo án điện tử. B. NỘI DUNG I. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1. Cơ sở khoa học: Có thể nói việc ứng dụng giáo án điện tử là việc làm còn rất mới mẽ đối với GV dạy Âm nhạc nói riêng và các GV dạy các môn khác nói chung. Theo nguyên lí giáo dục “Học phải đi đôi với hành” “ lí luận phải gắn liền với thực tiễn”. Do đó, công tác tổ chức dạy học nói chung, môn âm nhạc nói riêng không chỉ đơn thuần cung cấp kiến thức mà còn phải kết hợp lòng ghép: số liệu, phim ảnh, âm thanh từ thực tiễn cuộc sống sinh động minh họa cho những kiến thức sinh học nhằm giúp cho HS có thể giải đáp những vấn đề từ thực tiễn đang đặt ra. 7 Đề tài nghiên cứu khoa học. Nhằm từng bước hòa nhập vào xu hướng phát triển giáo dục chung Bộ GD & ĐT đã chủ trương “ Đẩy mạnh ứng dụng CNTT” vào giảng dạy nhằm tạo tiền đề cho việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào giảng dạy. Nhiều cán bộ cho rằng khi dùng phương pháp dạy học với cách cũ chỉ phấn trắng bảng đen thì hiệu quà tiếp thu bài học chỉ khoảng 30% - 35%, còn áp dụng hệ thống đa phương tiện Mutimdia (âm thanh và hình ảnh) có thể lên đến 65% - 70% và để làm được điều này giáo viên phải có giáo án điện tử, việc soạn giáo án điện tử cần phải có nhiều thời gian để soạn thảo trước các nội dung cần thiết cho bài học khi lên lớp với các hình ảnh âm thanh minh họa sinh động. Điều đó cho thấy, ngoài việc sử dụng thành thạo các phần mềm soạn giáo án, bản thân giáo viên phải đam mê với việc thiết kế bài giảng điện tử mới có thể ứng dụng giảng dạy bằng giáo án điện tử một cách có hiệu quả nhất. 2. Cơ sở pháp lý: Điều 28.2, mục 2, Chương II, luật giáo dục năm 2005 có ghi “ Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác , chủ động, sáng tạo của học sinh phù hợp đặc điểm của từng lớp học, môn học bồi dưỡng phương pháp tự học khả năng làm việc theo nhóm…. Nghị quyết trung ương 2, khóa VIII khẳng định: “ Phải đổi mới phương pháp giáo dục, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp rư duy sáng tạo của người học, từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học bảo đảm điều kiện tự học, tự nghiên cứu cho học sinh…” Theo chỉ thị số 47/2008/CT-BGD và ĐT ngày 13/08/2008 của Bộ GD và ĐT. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để phụ vụ đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao hiệu quả giáo dục. 8 Đề tài nghiên cứu khoa học. Công văn số 261/GD và ĐT- GDTH về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở trường trung học. Từ những lí do trên, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học nói chung, dạy môn âm nhạc nói riêng là cấp thiết, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, phát huy tín tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh, phục vụ cho sự nghiệp “ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước” như hiện nay. II. PHƯƠNG PHÁP DẠY HÁT: 1.1 Phương pháp trình bày tác phẩm: Tác phẩm âm nhạc nằm trên giấy chỉ là “âm nhạc chết”, nó cần phải được vang lên để thành “âm nhạc sống”. Muốn vậy, tác phẩm cần được trình bày, biểu diễn, trình tấu. Với cách trình bày tác phẩm có hiệu quả, GV sẽ gây được ấn tượng rất mạnh mẽ trong quá trình HS cảm thụ âm nhạc, góp phần tích cực vào việc giáo dục thẩm mĩ. Bên cạnh việc giáo viên tự trình bày tác phẩm trong giờ học âm nhạc còn có thể giới thiệu qua băng, đĩa nhạc, nhưng ta phải coi đó là phương tiện trực quan. 1.2 Phương pháp thực hành, luyện tập: Quá trình dạy học âm nhạc không chỉ có lí thuyết mà quan trọng nhất là phải thực hành. Thực hành luyện tập bao gồm: thực hành hát, thực hành đọc nhạc, thực hành nghe nhạc, những hoạt động đó xuên suốt trong quá trình học tập âm nhạc trên lớp và cả hoạt động ngoài lớp (ngoại khóa âm nhạc). Với một bài hát dài, GV có thể trình bày riêng chỗ đó và luyện tập nhiều lần. Có thể lúc đàu chưa đúng, sau thực hiện nhiều lần HS sẽ dần dần điều chỉnh để hát đúng, hát đều. 1.3 Phương pháp dùng lời: 9 Đề tài nghiên cứu khoa học. Cho đến nay và mãi mãi sau này, phương pháp thuyết trình, giảng giải vẫn luôn được sử dụng rộng rãi trong giờ học. Điều cần chú ý khi dùng lời nói, trong giảng giải phải diễn đạt gãy gọn, mạch lạc, có chuẩn bị kĩ để khi nói không thừa, không thiếu, từ ngữ chính xác dễ hiểu. Lời nói càng gọn gàng, súc tích, có hình ảnh (những khi cần thiết) càng có sức thuyết phục HS. Chống lối nói dài dòng, ít thông tin, sáo rỗng và lạm dụng thuật ngữ chuyên môn. 1.4 Phương pháp trực quan: Các phương tiện đồ dùng dạy học như: nhạc cụ, máy nghe, băng hình, băng tiếng, đĩa nhạc là những “giáo cụ trực quan”, những “sách giáo khoa” vô cùng sinh động và quan trọng. Bên cạnh đó là bản nhạc, tranh ảnh, bản đồ cũng có tác dụng tốt trong giờ lên lớp. Dạy một bài hát, HS không chỉ được tập hát (thực hành) mà còn được nghe GV hát hoặc đàn, nghe băng nhạc bài sắp học hoặc bài đã học với các lối trình diễn khác nhau, trên các âm sắc khác nhau, trên các âm sắc khác nhau. Được nghe như vậy sẽ giúp cho cảm thụ âm nhạc của HS tăng lên rất nhiều. Sửa một câu hát sai bằng cách cho nghe đàn cũng rất có lợi. Khi âm thanh vang lên chính xác vài ba lần khiến các em dần dần tự điều chỉnh để hát cho đúng. Nghe bài hát kết hợp với xem tranh vẽ, hình ảnh (trên băng hình) chắc chắn tác động mạnh mẽ tới HS hơn chỉ có lời nói. 1.5 Phương pháp kiểm tra, đánh giá: Kết thúc một nội dung dạy học hoặc một học phần của nội dung, thông thường người ta phải tiến hành việc ôn tập.Để có “chu trình khép kín” của một công việc, việc tổng kết, kiểm tra, đánh giá. Kiểm tra hát theo nhóm. Cách này cũng chưa thật ưu việt, vì 4, 5 em là một nhóm, nếu đánh giá (hoặc cho điểm) như nhau dễ có trường hợp không 10 [...]... cách cho học sinh theo bạn điều đó đúng hay sai? Đúng 16/20 Sai 4/20 4 Dạy hát bằng giáo án điện tử sẽ giúp học sinh hứng thú hơn khi học môn âm nhạc không? Có 19/ 20 Không 1/20 5 Theo bạn việc ứng dụng giáo án điện tử vào việc dạy hát có cần thiết hay không? Có 19/ 20 Không 1/20 6 Việc dạy hát bằng giáo án điện tử sẽ hỗ trợ cho giáo viên dạy tốt hơn, bạn có đồng tình với ý kiến trên hay không? 29 Đề tài... phiếu: Phát ra là 20 phiếu Thu vào là 20 phiếu Với kết quả như sau: 1 Bạn có thích giờ dạy hát bằng giáo điện tử ở trường THCS không? Có 20/20 Không 0 2 Theo bạn việc ứng dụng giáo án điện tử vào việc dạy hát có phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS không? Có 15/20 Không 5/20 3 .Ứng dụng giáo án điện tử vào việc dạy hát không những cung cấp kiến thức mà còn giáo dục thẩm mỹ, giáo dục... có thích giờ dạy hát bằng giáo điện tử ở trường THCS không? Có Không Vì sao……………………………………………………………… 2 Theo bạn việc ứng dụng giáo án điện tử vào việc dạy hát có phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS không? Có Không Vì sao……………………………………………………………… 3 Ứng dụng giáo án điện tử vào việc dạy hát không những cung cấp kiến thức mà còn giáo dục thẩm mỹ, giáo dục nhân cách cho học sinh theo bạn... sinh theo bạn điều đó đúng hay sai? Đúng Sai 4 Dạy hát bằng giáo án điện tử sẽ giúp học sinh hứng thú hơn khi học môn âm nhạc không? Có Không Vì sao……………………………………………………………… 5 Theo bạn việc ứng dụng giáo án điện tử vào việc dạy hát có cần thiết hay không? Có Không Vì sao……………………………………………………………… 6 Việc dạy hát bằng giáo án điện tử sẽ hỗ trợ cho giáo viên dạy tốt hơn, bạn có đồng tình với ý kiến trên hay... Đề tài nghiên cứu khoa học Có 20/20 Không 0 7 Bạn có đồng tình với việc ứng dụng giáo án điện tử vào việc dạy hát ở trường THCS hay không? Có 17/20 Không 3/20 8 Theo bạn chương trình học môn âm nhạc hiện hành do bộ GD&ĐT qui định có phù hợp với trình độ tiếp thu của học sinh không? Quá sức 0 Vừa sức 20/20 Quá nhẹ 0 9 Một số đề nghị về việc ứng dụng giáo án điện tử vào việc dạy hát ở trường THCS:  Đòi... sao……………………………………………………………… 7 Bạn có đồng tình với việc ứng dụng giáo án điện tử vào việc dạy hát ở trường THCS hay không? Có 28 Đề tài nghiên cứu khoa học Không Vì sao……………………………………………………………… 8 Theo bạn chương trình học môn âm nhạc hiện hành do bộ GD&ĐT qui định có phù hợp với trình độ tiếp thu của học sinh không? Quá sức Vừa sức Quá nhẹ 9 Bạn có đề nghị gì về ứng dụng giáo án điện tử vào việc dạy hát ở trường THCS hiện nay?... tính, đó là chưa kể nếu áp dụng đồng loạt thì mỗi lớp học cũng đều phải được trang bị Mặt khác, để thực hiện hiệu quả việc giảng dạy bằng giáo án điện tử đòi hỏi các GV phải có kiến thức sâu hơn về tin học, ứng dụng tốt hơn các phần mềm, song tin học lại quá mới đối với một bộ phận lớn GV V NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: 1 Ứng dụng của các phần mềm dùng cho việc sọan giáo án điện tử: 1.1 Phần mềm Microsoft PowerPoint:... click chuột vào biểu tượng hoặc vào Start->Proprams-> Powerpoint Màn hình xuất hiện : 12 Đề tài nghiên cứu khoa học 1.1.2 Các ứng dụng và thao tác cơ bản để soạn giáo án điện tử bằng Powerpoint: Powerpoint là một công cụ biên soạn và trình chiếu hết sức thuận lợi và dễ dùng Việc sử dụng Powerpoint vào soạn giảng giáo án điện tử đã thay thế hình ảnh giáo viên giảng dạy phải chuẩn bị đồ dùng dạy học truyền... tư Nhờ học hỏi nhiều từ các đồng nghiệp, nay tôi cảm thấy việc trình bày dễ dàng hơn nhiều Đa số GV tham gia hội thi “ GV dạy giỏi bằng giáo án điện tử đều còn rất trẻ Đây là thế mạnh của họ trong việc ứng dụng CNTT trong việc giảng dạy, soạn giáo án Chính họ dường như thổi một luồng gió mới vào không khí lớp học 2 Ý kiến đề xuất: Trong điều kiện hiện nay, mức độ ứng dụng GAĐT trong trường học cũng... cơ bản khi sử dụng giáo án điện tử và dạy hát: (bài hát “Lí kéo chài”) Giáo viên giới thiệu nội dung tiết học: Chiếu Slide đầu tiên, bằng cách click vào biểu tượng cái ly hoặc nhấn phím F5 Click vào đây! Xem hình bên: 24 Đề tài nghiên cứu khoa học Kiểm tra bài cũ : Click chuột hay nhấn phím mũi tên… Học hát : Click chuột hay nhấn phím mũi tên… Hát mẫu: 25 Đề tài nghiên cứu khoa học click vào biểu tượng . việc ứng dụng giáo án điện tử vào việc dạy hát ở khối lớp 9. Phân tích thực trạng của việc ứng dụng giáo án điện tử vào việc dạy hát ở khối lớp 9. Những mặt hạn chế của việc ứng dụng giáo án. học bằng giáo án điện tử. Rút ra những thuận lợi và khó khăn trong việc ứng dụng giáo án điện tử vào dạy hát ở lớp 9. Cách tiến hành: Quan sát tinh thần thái độ, của HS khi học bằng giáo án điện. dụng giáo án điện tử vào việc dạy hát ở khối lớp 9. Các bước dạy hát bằng giáo án điện tử ở khối lớp 9. VI. PHẠM VI NGHIÊN CỨU: + Nh ng ng d ng các ph n m m ph c v vi c so n giáo án đi n t .ữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận: Ứng dụng giáo án điện tử vào việc dạy hát học sinh lớp 9 pps, Tiểu luận: Ứng dụng giáo án điện tử vào việc dạy hát học sinh lớp 9 pps, Tiểu luận: Ứng dụng giáo án điện tử vào việc dạy hát học sinh lớp 9 pps

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay