Đề thi và đáp án thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 6 năm 2014

1 6,251 84
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 21:19

phòng gd- ĐT lơng tài Đề thi học sinh giỏi cấp trờng trờng thcs trung kấNH NăM học 2013-2014 Môn thi: Ngữ Văn 6 Thời gian: 120 phút ( Không kể thời gian giao đề) Câu1( 2.0 điểm). Khi vào lăng viếng Bác, nhà thơ Hải Nh đã xúc động viết Chúng ta bớc nhẹ chân, nhẹ nữa Trăng ơi trăng, hãy yên lặng cúi đầu Suốt cuộc đời Bác có ngủ yên đâu Nay Bác ngủ, chúng cháu canh giấc ngủ. ( Trích Chúng con canh giấc ngủ Bác, Bác Hồ ơi!) a. Trong đoạn thơ trên trong câu thơ nào, từ ngủ mang nghĩa chính, từ ngủ nào mang nghĩa chuyển? b. Trên thực tế Bác Hồ đã mãi mãi ra đi, nhng, việc sử dụng từ ngủ ở câu thơ th t có ý nghĩa sâu sắc nào? Câu 2( 2.0 điểm Em hãy đọc đoạn thơ: Ông trời Mặc áo giáp đen Ra trận Muôn nghìn cây mía Múa gơm Kiến Hành quân Đầy đờng ( Trích: Ma- Trần Đăng Khoa) Hãy tìm và chỉ rõ tác dụng của biện pháp tu từ đặc sắc đợc sử dụng trong đoạn thơ trên? Câu 3( 6.0 điểm) Bằng lời ngời anh trong truyện " Bức tranh của em gái tôi " ( Tạ Duy Anh), em hãy viết bài văn kể, tả lại đoạn truyện khi ngời anh ở phòng triển lãm và đứng trớc bức tranh đạt giải nhất của em gái mình? Đề thi có 01 trang Giám thị không cần giải thích gì thêm! Họ và tên thí sinh SBD . phòng gd- T lơng t i Đề thi học sinh giỏi cấp trờng trờng thcs trung kấNH NăM học 2013-2014 Môn thi: Ngữ Văn 6 Thời gian: 120 ph t ( Không kể thời gian giao đề) Câu1( 2.0. ơi!) a. Trong đoạn thơ trên trong câu thơ nào, t ngủ mang nghĩa chính, t ngủ nào mang nghĩa chuyển? b. Trên thực t Bác Hồ đã mãi mãi ra đi, nhng, việc sử dụng t ngủ ở câu thơ th t có ý. trong đoạn thơ trên? Câu 3( 6.0 điểm) Bằng lời ngời anh trong truyện " Bức tranh của em gái t i " ( T Duy Anh), em hãy vi t bài văn kể, t lại đoạn truyện khi ngời anh ở phòng triển lãm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi và đáp án thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 6 năm 2014, Đề thi và đáp án thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 6 năm 2014, Đề thi và đáp án thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 6 năm 2014

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay