Áp dụng phương pháp trực quan trong giảng dạy trẻ khiếm thính như thế nào? ppt

6 664 8

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,509 tài liệu

  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 09:22

. trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai Áp dụng phương pháp trực quan trong giảng dạy trẻ khiếm thính như thế nào? Trịnh Thị Kim Ngọc. Trực. giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai Trực quan trong giảng dạy trẻ khiếm thính trước hết thể hiện trong lời nói của giáo viên.  Mặt đối mặt trong. Khi quan sát cần hướng dẫn trẻ quan sát những gì và trình tự như thế nào Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai Đồ dùng trực quan do trẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng phương pháp trực quan trong giảng dạy trẻ khiếm thính như thế nào? ppt, Áp dụng phương pháp trực quan trong giảng dạy trẻ khiếm thính như thế nào? ppt, Áp dụng phương pháp trực quan trong giảng dạy trẻ khiếm thính như thế nào? ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay