Đê bài: Trình bày các quan niệm khác nhau vê quản lý. Chỉ ra những điểm giống và khác nhau giữa các quan niệm đó ppt

21 442 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 07:20

. Đê bài: Trình bày các quan niệm khác nhau vê quản lý. Chỉ ra những điểm giống và khác nhau giữa các quan niệm đó Bài tiểu luận môn Khoa Học Quản Lý Đại Cơng Trờng: ĐH. ủo v kim tra. Tht vy, cú rt nhiu cỏc quan nim khỏc nhau v quan lý cua cỏc tỏc gi, mi ngi ủu cú nhng quan ủim nht ủnh v cỏch tip cn v quan nim khỏc nhau v qun lý. Tt c ủó to ra bc tranh ủa dng. qun lý v t chc cỏc ch th qun lý thnh b mỏy qun lý. u th ca th ch qun lý hnh chớnh lý tng ca Weber: B mỏy qun lý ca ụng l mt th ch hnh chớnh trong lý tng. Th ch qun lý hnh chớnh trong lý tng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đê bài: Trình bày các quan niệm khác nhau vê quản lý. Chỉ ra những điểm giống và khác nhau giữa các quan niệm đó ppt, Đê bài: Trình bày các quan niệm khác nhau vê quản lý. Chỉ ra những điểm giống và khác nhau giữa các quan niệm đó ppt, Đê bài: Trình bày các quan niệm khác nhau vê quản lý. Chỉ ra những điểm giống và khác nhau giữa các quan niệm đó ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn