169 Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty cổ phần XNK Tổng hợp 1 Việt Nam - Xí nghiệp May Hải Phòng

54 368 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/03/2013, 15:24

169 Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty cổ phần XNK Tổng hợp 1 Việt Nam - Xí nghiệp May Hải Phòng Chuyên đề tốt nghiẹp GVHD: Lê Thị Thanh Lời cam đoan Dới sự hớng dẫn của các chú, anh chị trong Phòng Kế toán của nghiệp may Hải Phòng, giáo Lê Thị Thanh em đã hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp của mình. Em xin cam đoan bài chuyên đề trên là do em tự viết dựa trên số liệu thực tế của nhgiệp, không sao chép dới bất kì hình thức nào. SV: Đỗ Thị Ngọc Oanh Lớp: KTACĐ22 Chuyên đề tốt nghiẹp GVHD: Lê Thị Thanh mục lục danh mục bảng biểu, sơ đồ danh mục viết tắt mục lục 2 danh mục bảng biểu, sơ đồ .5 danh mục các từ viết tắt 7 Lời nói đầu .1 Chơng 1 Lý luận chung về kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh 3 1.1. NHững vấn đề chung về Kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 3 1.1.1. ý nghĩa sự cần thiết tổ chức kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh 3 1.1.2 Các khái niệm bản .3 1.2. Kế toán bán hàng 5 1.2.1 Chứng từ sổ sách kế toán .5 1.2.2 Tài khoản sử dụng 5 1.2.3 Các phơng thức bán hàng .8 1.2.4 Kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu 9 1.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu .12 1.3.1. Kế toán chiết khấu thơng mại giảm giá hàng bán .12 1.3.2 Kế toán hàng bán bị trả lại .12 1.4. Giá vốn hàng bán 13 1.5. Kế toán chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp .14 1.5.1 Nội dung chi phí bán hàng chi phí quản lý Doanh nghiệp: 14 1.5.2. Tài khoản sử dụng: 15 1.5.3. Phơng pháp kế toán .15 1.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 16 1.6.1. Tài khoản sử dụng .16 1.6.2. Phơng pháp kế toán .16 SV: Đỗ Thị Ngọc Oanh Lớp: KTACĐ22 Chuyên đề tốt nghiẹp GVHD: Lê Thị Thanh 1.7. hình thức tổ chức sổ kế toán 16 Chơng 2 thực trạng kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh Tại chi nhánh Công ty cổ phần XNK tổng hợp I Việt nam nghiệp may HP .17 2.1 Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của nghiệp may Hải phòng 18 2.1.1 Qúa trình hình thành phát triển của nghiệp may HP 18 2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh của nghiệp may HP 18 2.1.3 Tổ chức công tác kế toán của nghiệp .22 2.2 Tình hình thực tế về tổ chức kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại chi nhanh Công ty cổ phần XNK tổng hợp I Việt nam xi nghiệp may HP 25 2.2.1 Các phơng thức bán hàng tại nghiệp may HP 25 2.2.2 Kế toán tổng hợp quá trình bán hàng theo các phơng thức bán hàng tại nghiệp may Hải Phòng 26 2.2.3 Kế toán chi phí bán hàng chi phí quản lý Doanh nghiệp tại nghiệp may HP . 35 2.2.4 Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại nghiệp may HP .37 Chơng 3 Một số phơng pháp hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty cổ phần XNK tổng hợp I việt nam nghiệp may HảI phòng 41 3.1 Nhận xét chung về tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng tại nghiệp may hảI phòng .41 3.1.1 Những u điểm: .41 3.1.2 Những hạn chế .43 3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại nghiệp may HP .43 3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện .43 3.2.3 Về hệ thống sổ kế toán của Công ty .44 3.2.3. Về bộ máy kế toán 45 SV: Đỗ Thị Ngọc Oanh Lớp: KTACĐ22 Chuyên đề tốt nghiẹp GVHD: Lê Thị Thanh Kết luận 46 Danh mục tài liệu tham khảo .47 SV: Đỗ Thị Ngọc Oanh Lớp: KTACĐ22 Chuyên đề tốt nghiẹp GVHD: Lê Thị Thanh danh mục bảng biểu, sơ đồ Sơ đồ 1 Tổ chức bộ máy quản lý .19 Sơ đồ 2 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 22 Sơ đồ 3 cấu bộ máy kế toán mối liên hệ giữa các bộ phận 23 Sơ đồ 4 Trình tự ghi sổ kế toán .25 Sơ đồ 5 Trình tự lên số liệu sổ kế toán DT bán hàng 27 (Biểu 01) 28 (Biểu 02) Phiếu thu tiền mặt .29 (Biểu 03) .29 (Bảng 01) Bảng DT tiêu thụ sản phẩm - Quý 2 năm 2007 31 (Bảng 02) 33 (Bảng 03) Sổ chi tiết bán hàng 33 (Bảng 04) Số cái .34 (Bảng 05) bảng tổng hợp chi tiết bán hàng .34 (Biểu 04) Phiếu chi .35 (Bảng 06) Bảng chi tiết tk 642 .36 SV: Đỗ Thị Ngọc Oanh Lớp: KTACĐ22 Chuyên đề tốt nghiẹp GVHD: Lê Thị Thanh (Biểu 05) sổ cái tk 911 .37 (Biểu 06) báo cáo kết quả kinh doanh .39 SV: Đỗ Thị Ngọc Oanh Lớp: KTACĐ22 Chuyên đề tốt nghiẹp GVHD: Lê Thị Thanh danh mục các từ viết tắt SXKD : Sản xuất kinh doanh TK : Tài khoản XNK : Xuất nhập khẩu DT : Doanh thu KHTSCĐ : Khấu hao tài sản cố định CBCNV : Cán bộ công nhân viên BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế KPCĐ : Kinh phí công đoàn SV: Đỗ Thị Ngọc Oanh Lớp: KTACĐ22 Chuyên đề tốt nghiẹp GVHD: Lê Thị Thanh Lời nói đầu Cùng với xã hội, các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng mở rộng phát triển không ngừng. Trong điều kiện nền kinh tế thị tr- ờng hiện nay, cạnh tranh lợi nhuận là vấn đề hàng đầu đối với mỗi doanh nghiệp. quản lý tốt quá trình sản xuất sản phẩm, đồng thời tích cực tìm kiếm thị trờng, tăng nhanh doanh thu tiêu thụ thì doanh nghiệp mới điều kiện tăng khả năng cạnh tranh, tạo thế lực vững chắc trên thị trờng, đạt đợc lợi nhuận tốt nhất Công cụ hỗ trợ đắc lực nhất cho các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh chính là công tác kế toán. Kế toán là một công cụ, bộ phận không thể thiếu trong quản lý kinh tế, nhờ những thông tin kế toán cung cấp, lãnh đạo của doanh nghiệp mới nắm bắt đợc mọi tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình, từ đó thể đa ra các quyết định đúng đắn phù hợp kịp thời. Đối với mỗi doanh nghiệp, kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng vai trò rất lớn. Không thể phủ nhận vai trò của nó trong việc quản lý giá vốn hàng bán sở để xác định giá bán cho phù hợp, cung cấp số liệu về tình hình tiêu thụ kết quả hoạt động bán hàng của doanh nghiệp. Vì vậy việc tổ chức công tác kế toán nh thế nào để một mặt phản ánh, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, mặt khác vẫn đảm bảo đúng chế độ kế toán do Nhà nớc ban hành là vấn đề hết sức quan trọng. Xuất phát từ vai trò của kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh. Đồng thời thông qua quá trình thực tập, tìm hiểu tình hình thực tế kế toán đối với các phần hành kế toán tìm hiểu kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam nghiệp May Hải Phòng, em quyết định chọn đề tài: Tổ chức kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam nghiệp May HảI Phòng . Mục tiêu của đề tài là vận dụng lý luận hạch toán kế toán về bán hàng xác định kết quả kinh doanh vào nghiên cứu thực tiễn ãnhí nghiệp may Hải Phòng SV: Đỗ Thị Ngọc Oanh Lớp: KTACĐ22 1 Chuyên đề tốt nghiẹp GVHD: Lê Thị Thanh Bố cục luận văn của em gồm 3 chơng: Chơng 1: Lý luận chung về kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất. Chơng 2:Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam nghiệp May Hải Phòng Chơng 3: Một số phơng pháp hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam nghiệp May Hải Phòng. Với trình độ lý luận, kiến thức thực tiễn còn non yếu nên chuyên đề thực tập này chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Do vậy, em mong nhận đợc sự giúp đỡ bổ sung của quý thầy giáo, các chú anh chị trong đơn vị thực tập kế toán, tạo điều kiện cho đề tài đợc hoàn chỉnh hơn. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của thầy cô, đặc biệt là giáo Lê Thị Thanh anh chị trong phòng ban kế toán đã hớng dẫn tận tình trong suốt quá trình thực tập viết chuyên đề này. SV: Đỗ Thị Ngọc Oanh Lớp: KTACĐ22 2 Chuyên đề tốt nghiẹp GVHD: Lê Thị Thanh Chơng 1 Lý luận chung về kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh 1.1. NHững vấn đề chung về Kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 1.1.1. ý nghĩa sự cần thiết tổ chức kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh. Trong nền kinh tế thị trờng hiện nay, hàng hoá ngày càng đa dạng phong phú, với nhiều mẫu mã kiểu dáng hiện đại phù hợp với thị hiếu của ngời tiêu dùng. Với sự phát triển đó đòi hỏi mọi doanh nghiệp phải đặt ra thực hiện tốt chiến lợc kinh doanh của công ty mình,để thu đợc lợi nhuận tối đa thể. Vì vậy phải tổ chức công tác bán hàng nh thế nào để đạt đợc mục đích đó là việc rẩt quan trọng. Để thể thực hiện tốt đợc mục tiêu đó thì công việc của kế toán vai trò rất lớn. Thông qua các kết quảcông tác kế toán đa ra thể giúp các nhà quản lý đợc những quyết định đúng đắn trong kinh doanh, để từ đó thu đợc lợi nhuận cao nhất. Vì vậy các doanh nghiệp phải luôn quan tâm đến việc đổi mới phát triển hoạt động kế toán bán xác định kết quả kinh doanh ngày càng một tốt hơn. 1.1.2 Các khái niệm bản 1.1.2.1 Doanh thu (DT) bán hàng. a. Khái niệm Theo thông t số 89/2002/TT-BTC của Bộ Tài Chính qui định: DT bán hàng cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền thu đợc hoặc sẽ thu đợc từ các giao dịch nghiệp vụ phát sinh DT nh bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm cả các khoản phụ thu phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có). b Nguyên tắc ghi nhận DT Chỉ đợc ghi nhận DT bán hàng tại thời điểm sản phẩm, hàng hoá đợc coi là tiêu thụ. Sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp đợc coi là tiêu thụ khi thoả mãn đồng thời cả 5 điều kiện sau( theo chuẩn mực 14): 1) Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá cho ngời mua; 2) Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa nh ngời sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá; SV: Đỗ Thị Ngọc Oanh Lớp: KTACĐ22 3 [...]... Thanh 1. 6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 1. 6 .1 Tài khoản sử dụng TK: 632: Giá vốn hàng bán TK: 511 : DT bán hàng TK: 911 : Xác định kết quả kinh doanh TK: 8 21: Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp TK: 4 21: Lợi nhuận cha phân phối 1. 6.2 Phơng pháp kế toán 632,6 41, 642, 635, 811 911 (1b) 11 1 ,11 2 3334 (2c) 511 , 512 , 515 , 711 (1a) 8 211 (2a) (2b) 4 212 (3) (4) (1a): Kết chuyển các khoản thu vào TK xác định kết quả. .. trạng kế toán bán hàng xác định kết quả kinh SV: Đỗ Thị Ngọc Oanh 17 Lớp: KTACĐ22 Chuyên đề tốt nghiẹp GVHD: Lê Thị Thanh doanh Tại chi nhánh Công ty cổ phần XNK tổng hợp I Việt nam nghiệp may HP 2 .1 Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của nghiệp may Hải phòng 2 .1. 1 Qúa trình hình thành phát triển của nghiệp may HP nghiệp may Hải Phòng đợc thành lập theo: - Công văn số 11 818 /TH - TCCB... sổ kế toán Chứng từ gốc Sổ thẻ kế toán chi tiết Nhật ký chứng từ Bảng Sổ cái Bảng tổng hợp chi tiết Báo cáo tài chính Ghi chú: : Ghi hàng ngày : Ghi cuối tháng : Kiểm tra đối chi u 2.2 Tình hình thực tế về tổ chức kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại chi nhanh Công ty cổ phần XNK tổng hợp I Việt nam xinghiệp may HP 2.2 .1 Các phơng thức bán hàng tại nghiệp may HP nghiệp là doanh. .. 1. 2.4 .1 Bán hàng trực tiếp 15 4 ,15 5 ,15 6 632 511 11 1 ,11 2 ,13 1 Giá bán (1) (2) 333 VAT đầu ra (1) : Phản ánh giá vốn hàng bán (2): Phản ánh DT bán hàng 1. 2.4.2 Bán hàng theo phơng thức chuyển hàng cha chấp nhận thanh toán 15 4 ,15 5 ,15 6 15 7 (1) 632 511 11 1 ,11 2 ,13 1 Giá bán (3) 333 VAT đầu ra (2) (1) : Phản ánh trị giá vốn hàng giao cho khách hàng (2): Phản ánh DT bán hàng khi đợc khách hàng chấp nhận thanh toán. .. ngày 24 /12 /19 93 của Bộ Thơng Mại về việc thành lập nghiệp gia công sản xuất hàng may mặc Xuẩt Khẩu - Hải Phòng - Quyết định số 06/TH - TCCB ngày 21/ 1 /19 94 của công ty Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp I Bộ Thơng Mại về việc Thành lập Nghiệp gia công sản xuất hàng may mặc Xuất Khẩu Hải Phòng Tên giao dich: Chi nhánh công ty cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam nghiệp May HảI Phòng Trụ sở chính: Km 11 0, Đờng... kế toán, vận dụng sáng tạo hình thức phơng pháp kế toán phù hợp với điều kiện đặc điểm hoạt động SXKD của nghiệp - Kế toán tổng hợp: nhiệm vụ chủ yếu là tổ chức kế toán tổng hợp, lập BCTC của công ty, giúp cho kế toán tổ chức thông tin kinh tế, phân tích hoạt động kinh doanh, tổ chức bảo quản hồ sơ tài liệu kế toán, tổ chức tổng hợp chi tiết nguồn vốn kinh doanh, các quỹ của đơn vị -. .. xuất kinh doanh của nghiệp, kế toán s dụng hệ thống các TK sau để hạch toán DT bán hàng: + TK 511 : DT bán hàng + TK 15 5: thành phẩm + TK 632: giá vốn hàng bán + TK 333: thuế các khoản phảI nộp nhà nớc Ngoài ra kế toán còn sử dụng một số tài khoản khác nh: TK 11 1, 11 2, 13 1, 13 3, 13 6 , 711 , 811 , 2.2.2.2 Phơng pháp kế toán bán hàng tại nghiệp may Hải Phòng Trớc hết bộ phận bán hàng căn cứ vào... Tổ chức công tác kế toán của nghiệp 2 .1. 3 .1 Hình thức tổ chức công tác kế toán tại nghiệp may HP Toàn bộ công tác tài chính, kế toán của nghiệp may HP đợc tổ chức thành một phòng gọi là Phòng Kế toán- Tài vụ Bộ máy hạch toán kế toán của nghiệp đợc tổ chức theo hình thức tập trung Toàn bộ công việc hạch toán kế toán đợc thực hiện tại phòng Kế toán- Tài vụ nghiệp Các phân xởng đều các... mua hàng - Bên Có: Kết chuyển toàn bộ số tiền giảm giá hàng bán sang TK 511 1. 3 .1. 2 Một số nghiệp vụ chủ yếu 11 1, 11 2, 13 1 5 21, 532 511 (2) (1) 33 31 VAT Tương úng (1) : Phản ánh số chi t khấu thơng mại, giảm giá hàng bán cho ngời mua trong kỳ (2): Cuối kỳ ghi giảm DT 1. 3.2 Kế toán hàng bán bị trả lại a Hàng bị trả lại khi cha xác định tiêu thụ 15 7 15 4 ,15 5 ,15 6 ,13 81 (1) (1) : Phản ánh việc nhận lại hàng SV:... thu (2b) 11 1 ,11 2 Gốc + lãi từng lần thu (2a) 3387 Lãi trả chậm (1a): Phản ánh giá vốn hàng bán (1b): Phản ánh DT bán hàng lãi trả chậm (1c): Phản ánh việc thu tiền lần đầu (2a): Phản ánh việc thu tiền các lần tiếp theo (2b): Phản ánh số lãi đã thu đợc 1. 2.4.5 Hàng đổi hàng 15 5, 15 6 632 511 (1a) 13 1 Giá bán 333 VAT đầu ra (1b) 211 ,15 2 ,15 3 ,15 6 Giá mua (2) 13 3 1 VAT đầu vào 11 1 ,11 2 (3) (4) (1a): Phản . I Việt Nam Xí nghiệp May Hải Phòng, em quyết định chọn đề tài: Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh công ty Cổ phần. KTACĐ22 9 Giá bán VAT đầu ra (2) (1) 63 215 4 ,15 5 ,15 6 511 333 11 1 ,11 2 ,13 1 63 215 4 ,15 5 ,15 6 511 11 1 ,11 2 ,13 115 7 333 VAT đầu ra Giá bán (3) (2) (1) Chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: 169 Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty cổ phần XNK Tổng hợp 1 Việt Nam - Xí nghiệp May Hải Phòng, 169 Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty cổ phần XNK Tổng hợp 1 Việt Nam - Xí nghiệp May Hải Phòng, 169 Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty cổ phần XNK Tổng hợp 1 Việt Nam - Xí nghiệp May Hải Phòng, Các khoản giảm trừ DT Doanh thu thuầnDTT Lợi nhuận, Chứng từ sổ sách kế toán Các phơng thức bán hàng, Kế toán hàng bán bị trả lại, Nội dung chi phí bán hàng và chi phí quản lý Doanh nghiệp: Tài khoản sử dụng: Phơng pháp kế toán Tài khoản sử dụng Phơng pháp kế toán, Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất, Hình thức kế toán hệ thống sổ sách kế toán, Chứng từ sổ sách kế toán tại xí nghịêp may HP Phơng pháp kế toán bán hàng tại xí nghiệp may Hải Phòng, Chi phí bán hàng Chi phí quản lý Doanh nghiệp, Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại xí nghiệp may HP., Những u điểm:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn