165 Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cung ứng dịch vụ hàng không

75 262 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/03/2013, 15:23

165 Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cung ứng dịch vụ hàng không Luận văn tốt nghiệp Trần Thị Mai lời Mở đầu Tiêu thụ là khâu cuối cùng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất. Song bên cạnh đó nó còn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng quyết định đến sự thành bại của doanh nghiệp. Vì có tiêu thụ đợc thì mới có thể thực hiện đợc mục tiêu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là lợi nhuận, từ đó có điều kiện tích luỹ mở rộng sản xuất. Tổ chức tốt công tác kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh không những là mục tiêu hàng đầu của công tác quản lý mà còn là nguồn cung cấp thông tin tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Nh tình hình bán hàng tình hình thị trờng giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp điều hành kiểm tra thực hiện kế hoạch bán hàng xác định kết quả kinh doanh một cách tốt nhất có hiệu quả. Ngoài ra tổ chức tốt công tác kế toán tiêu thụ còn là vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong quản lý doanh nghiệp nói chung tổ chức tình hình tiêu thụ nói riêng. Từ đó doanh nghiệp có thể đề ra các quyết sách có định hớng phát triển sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp của mình. Xuất phát từ ý nghĩa trên trong thời gian thực tập tại công ty Cung ứng dịch vụ hàng không em đã lựa chọn đề tài: Kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh làm luận văn tốt nghiệp cho mình. Luận văn ngoài phần mở bài kết luận còn đợc chia làm 3 chơng cụ thể nh sau: Chơng I: Cơ sở lí luận về tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh ở các doanh nghiệp sản xuất. Chơng II: Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh tại công ty cung ứng dịch vụ hàng không. Chơng III: Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh tại công ty cung ứng dịch vụ hàng không. KTB - Khoa Quản trị Kinh doanh 1 Luận văn tốt nghiệp Trần Thị Mai Chơng I Cơ sở lý luận về tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh ở các doanh nghiệp sản xuất 1.1. Đặc điểm hoạt động tiêu thụ nhiệm vụ kế toán tiêu thụ ở các doanh nghiệp sản xuất. 1.1.1 Đặc điểm thành phẩm các phơng thức tiêu thụdoanh nghiệp sản xuất - Đặc điểm thành phẩm khái niệm tiêu thụ + Đặc điểm thành phẩm Thành phẩm là kết qủa đạt đợc sau một quá trình sản xuất của doanh nghiệp. Thành phẩm có hình thái vật chất đợc đem trao đổi trên thị trờng thông qua mua bán thì giá trị giá trị sử dụng của thành phẩm đợc thực hiện. Vốn của doanh nghiệp đợc chuyển từ hình thái vật chất sang hình thái tiền tệ. Doanh nghiệp thu hồi đợc vốn bỏ ra, bù đắp đợc chi phí có nguồn tích luỹ để mở rộng sản xuất kinh doanh. + Khái niệm tiêu thụ. Tiêu thụ là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh, là cầu nối trung gian giữa một bên là sản xuất phân phối một bên là tiêu dùng. Thông qua quá trình tiêu thụ nhu cầu của ngời tiêu dùng đợc thực hiện tức là nhận đợc sự thoả mãn về giá trị sử dụng của một loại hàng hoá nhất định nào đó đồng thời phải bỏ ra một chi phí nào đó. ngời bán cũng thực hiện đợc hành vi của mình là mất quyền sở hữu nhận đợc một lợng hàng hoá tơng đ- ơng. Xét trên góc độ kinh tế, tiêu thụ thành phẩm là việc chuyển quyền sở hữu thành phẩm đó để nhận đợc một lợng giá trị tơng đơng. Vì vậy quá trình tiêu thụ có thể chia làm hai giai đoạn : Giai đoạn 1 : Đơn vị bán căn cứ vào hợp đồng kinh tế đã kí để xuất giao thành phẩm cho đơn vị mua. Giai đoạn này phản ánh một mặt của quá trình vận động lu thông thành phẩm. Tuy nhiên nó cha phản ánh đợc kết quả của việc tiêu thụ đã hoàn tất. Giai đoạn 2 : Khi khách hàng trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền lúc này qúa trình tiêu thụ thành phẩm đợc hoàn tất. Doanh nghiệp có thu nhập để bù đắp chi phí phát sinh hình thành kết qủa sản xuất kinh doanh. Các phơng thức tiêu thụ. Để mở rộng thị trờng tiêu thụ, nâng cao doanh số bán hàng, các doanh nghiệp cần thiết phải thực hiện các phơng thức tiêu thụ khác nhau. Dới đây là một số phơng thức tiêu thụ chủ yếu. Buôn bán hàng hoá : Là phơng thức bán hàng cho các đơn vị thơng mại, các doanh nghiệp sản xuất để thực hiện bán ra hoặc để gia công, chế biến bán ra. Đặc điểm của hàng hoá buôn bán là hàng hoá vẫn nằm trong lĩnh vực lu KTB - Khoa Quản trị Kinh doanh 2 Luận văn tốt nghiệp Trần Thị Mai thông, cha đi vào lĩnh vực tiêu dùng, do vậy giá trị giá trị sử dụng của hàng hoá cha đợc thực hiện. Bán buôn thờng bán theo lô với số lợng lớn giá cả tuỳ thuộc vào khối lợng của hàng hoá phơng thức thanh toán. Phơng thức bán buôn hàng hoá vận chuyển thẳng: Căn cứ vào hợp đồng đã kí kết với doanh nghiệp thơng mại xuất kho hàng hoá để chuyển hàng đến bên mua tại thời điểm quy định trên hợp đồng. ở hình thức này phát sinh chi phí vận chuyển bốc dỡ tuỳ thuộc vào hợp đồng bên bán hoặc bên mua phải chịu. Hàng hoá chuyển đi bên bán vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp thơng mại. Hàng này chỉ đợc xác định là bán khi bên mua thanh toán tiền hàng. Bán buôn hàng hoá vận chuyển thẳng theo hình thức giao hàng trực tiếp (còn gọi là hình thức tay ba). Theo hình thức này doanh nghiệp thơng mại sau khi mua hàng giao trực tiếp cho đại diện bên mua tại kho ngời bán. Sau khi giao nhận, đại diện bên mua kí nhận đủ hàng, bên mua đã thanh toán tiền hàng hoặc chấp nhận nợ hàng hoá đợc xác nhận là tiêu thụ. + Bán lẻ hàng hoá: Là phơng thức bán hàng trực tiếp cho ngời tiêu dùng hoặc các tổ chức kinh tế hoặc các đơn vị kinh tế tập thể mua về mang tính chất tiêu dùng nội bộ. Đặc điểm của phơng thức này là hàng hoá đã ra khỏi lĩnh vực lu thông vào tiêu dùng, giá trị giá trị sử dụng của hàng hoá đã đợc thực hiện. Bán lẻ thờng bán đơn chiếc hoặc số lợng nhỏ, giá bán thờng ổn định. Hình thức bán lẻ thu tiền trực tiếp: Nghiệp vụ bán hàng diễn ra do một nhân viên thực hiện, nhân viên bán hàng trực tiếp thu tiền của khách. Hết ca, hết ngày bán hàng nhân viên bán hàng phải lập báo cáo bán hàng, hàng ngày nộp tiền cho thủ quỹ. Đồng thời kiểm hàng hoá tồn quầy để xác định số lợng hàng bán trong ca, trong ngày. Hình thức bán hàng qua đại lí: Bán hàng đại lí là phơng thức mà bên chủ hàng (gọi là bên giao đại lí) xuất hàng giao cho bên nhận đại lí (gọi là bên đại lí) để bán. Bên đại lí đợc hởng thù lao đại lí dới hình thức hoa hồng hoặc chênh lệch giá. Căn cứ vào hợp đồng kinh tế, doanh nghiệp chuyển hàng cho các đại lí. Số hàng này đợc coi là hàng gửi bán vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. Khi kết thức hợp đồng hoặc đến thời hạn thanh thoán theo hợp đồng quy định, đại lí sẽ lập quyết toán gửi cho doanh nghiệp, trên cơ sở đó kế toán doanh nghiệp ghi sổ kế toán. Thủ tục chứng từ: khi chuyển thành phẩm đi giao cho đại lí doanh nghiệp lập hoá đơn GTGT hoặc hoá đơn bán hàng trên đó ghi rõ là hàng giao cho các đại lí theo từng hợp đồng cụ thể. 1.1.2. Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ Nh chúng ta đã biết hạch toán kế toán đóng vai trò quan trọng trong hệ thống quản lý kinh doanh, là công cụ cung cấp các thông tin nhằm phục vụ công tác điều hành, quản lý một cách hiệu quả. Vì vậy để đảm bảo yêu cầu này công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm phải thực hiện đợc các nhiệm vụ sau : - Phản ánh kiểm tra giám sát tình hình tiêu thụ thành phẩm thanh toán tiền hàng đầu ra, đầu vào, thanh toán với ngân sách nhà nớc kiểm tra chặt chẽ các chứng từ bán hàng nhằm xác định số lợng hàng hoá bán ra, chủng loại, KTB - Khoa Quản trị Kinh doanh 3 Luận văn tốt nghiệp Trần Thị Mai nhóm hàng, mặt hàng, để tính đợc doanh thu bán hàng. Bên cạnh đó kế toán còn phải giám sát quá trình nộp tiền của các nhân viên bán hàng tại quầy hàng. - Tổng hợp tính toán phân bổ chính xác chi phí lu thông hàng hoá bán ra đảm báo bán đợc. Tính toán chính xác giá vốn xác định đúng kết qủa tiêu thụ hàng hoá trên cơ sở đó có những biện pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. - Là ngời có nhiệm vụ thu thập những thông tin đầy đủ chính xác cho cơ quan quản lý, giúp doanh nghiệp nắm đợc thực trạng quá trình bán hàng kịp thời có những biện pháp điều chỉnh thích hợp với thị trờng. - Thống nhất cách tính giá hàng hoá xuất kho để phản ánh giá trị của hàng hoá trong sổ kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết, sổ hạch toán nghiệp vụ ở kho, quầy bán hàng nhằm quản lý chặt chẽ hàng hoá giảm nhẹ khối lợng công việc hạch toán. - Ngoài ra kế toán tiêu thụ còn phải là ngời nhanh nhẹn tháo vát, giao tiếp tốt. Có nh vậy thì bộ máy kế toán của công ty mới đảm bảo đợc tốt công việc của mình. 1.2. Tổ chức kế toán tiêu thụdoanh nghiệp sản xuất. 1.2.1. Phơng pháp xác định giá vốn hàng bán ra. Thành phẩm khi xuất kho để tiêu thụ đều phải xác định giá trị hàng nhập kho hàng xuất kho. Để phục vụ cho việc hạch toán kịp thời chính xác, việc hạch toán giá vốn một cách chính xác đúng đắn khối lợng của thành phẩm xuất kế toán sử dụng một trong các biện pháp sau. - Phơng pháp thực tế bình quân gia quyền . Theo phơng pháp này giá thực tế thành phẩm xuất kho trong kỳ đợc tính theo giá bình quân, giữa giá thực tế hàng tồn kho đầu kỳ với thực tế hàng nhập kho trong kỳ. Theo công thức sau : Trong đó : - Phơng pháp thực tế đích danh. Theo phơng pháp này giá trị thực tế của thành phẩm xuất kho đợc căn cứ vào giá trị thực tế của hàng hoá nhập từng lô, từng lần nhập theo giá nào thì lấy đích danh giá đó để làm giá xuất kho. KTB - Khoa Quản trị Kinh doanh 4 Giá thực tế Số lợng Giá đơn Thành phẩm = thành phẩm ì vị bình Xuất kho xuất kho quân Đơn giá bình Giá thực tế thành Giá thực tế thành quân gia Phẩm tồn đầu kỳ + phẩm nhập trong kỳ quyền = Số lợng thành Số lợng thành phẩm Phẩm tồn đầu kỳ + nhập kho trong kỳ Luận văn tốt nghiệp Trần Thị Mai - Phơng pháp giá thực tế nhập trớc xuất trớc (FIFO) Theo phơng pháp này giá thực tế của thành phẩm nhập trớc sẽ đợc xuất trớc. Xuất hết đợt nhập trớc mới sử dụng đến đợt nhập sau đó. Xuất của đợt nhập nào lấy theo giá nhập của đợt nhập đó. - Phơng pháp giá thực tế nhập sau xuất trớc (LIFO) Theo phơng pháp này thành phẩm nhập sau sẽ đợc xuất trớc theo giá nhập kho lần trớc: Xuất hết đợt nhập sau mới sử dụng đợt nhập trớc đó. Xuất của đợt nào lấy theo giá nhập của đợt nhập đó. - Phơng pháp giá hạch toán Theo phơng pháp này ta sử dụng giá hạch toán để phản ánh tình hình biến động của thành phẩm trong kỳ, sau đó đến cuối kỳ ta điều chỉnh giá hạch toán thực tế theo công thức. Trong đó : 1.2.2. Kế toán chi tiết tiêu thụ * Chứng từ. Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế hoàn thành đều phải đợc lập chứng từ làm cơ sở pháp lí cho các số liệu trên tài khoản sổ kế toán, báo cáo kế toán. Do đó cần phải tổ chức luân chuyển chứng từ một cách khoa học, hợp lí đảm bảo tính chính xác kịp thời của số liệu kế toán. Theo chế độ chứng từ kế toán quy định các chứng từ chủ yếu về kế toán thành phẩm bao gồm. + Phiếu nhập kho: Làm căn cứ ghi thẻ kho, thanh toán tiền hàng, xác định trách nhiệm với ngời có liên quan ghi sổ kế toán. + Phiếu xuất kho: Làm căn cứ để hạch toán chi phí sản xuất tính gía thành phẩm kiểm tra thực hiện định mức tiêu hao vật t. KTB - Khoa Quản trị Kinh doanh 5 Giá hạch toán Số lợng thành Đơn giá thành phẩm xuất kho = phẩm xuất kho ì hạch toán trong kỳ Giá thực tế của Giá hạch toán Hệ số giá giữa thành phẩm xuất = thành phẩm xuất ì giá thực tế kho kho giá hạch toán Giá thực tế thành phẩm Giá thực tế thành phẩm tồn đầu kỳ + nhập trong kỳ Hệ số giá = Giá hạch toán thành Giá hạch toán thành phẩm tồn đầu kỳ + phẩm nhập trong kỳ Luận văn tốt nghiệp Trần Thị Mai + Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ: Là căn cứ để thủ kho ghi vào thẻ kho, kế toán ghi sổ chi tiết làm chứng từ vận chuyển trên đờng. *Sổ kế toán chi tiết bán hàng. Là sổ dùng để theo dõi hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, chi tiết cụ thể cho từng loại thành phẩm để cung cấp thông tin chi tiết cho ngời quản lý. + Sổ (thẻ) kho đợc dùng theo dõi số lợng nhập xuất tồn kho của từng loại thành phẩm. Thẻ kho dùng để hạch toán ở kho không phân biệt hạch toán chi tiết thành phẩm theo phơng thức nào. + Sổ (thẻ) kế toán chi tiết thành phẩm. + Sổ đối chiếu luân chuyển + Sổ số d Cả 3 sổ này dùng để hạch toán tình hình biến động thành phẩm về mặt giá trị, cả số lợng giá trị phụ thuộc vào phơng pháp hạch toán chi tiết áp dụng trong doanh nghiệp. Ngoài các sổ kế toán nêu trên còn có thể sử dụng các bảng thống nhập xuất, bảng luỹ kế tổng hợp nhập xuất tồn kho thành phẩm phục vụ việc ghi sổ kế toán đợc nhanh chóng kịp thời. * Các phơng pháp hạch toán chi tiết bán hàng - Phơng pháp thẻ song song Hạch toán chi tiết thành phẩm đòi hỏi phản ánh cả về giá trị, số lợng, chất lợng của thành phẩm từng kho từng ngời phụ trách vật chất. Theo phơng pháp này thì công việc cụ thể tại kho phòng kế toán nh sau: ở kho: hàng ngày căn cứ vào chứng từ nhập, xuất hàng hoá thủ kho ghi số lợng thực nhập, thực xuất của thành phẩm vào các thẻ kho liên quan. Cuối tháng thủ kho phải tiến hành tổng cộng số nhập xuất, tồn kho về mặt số lợng. Mỗi chứng từ ghi một dòng vào thẻ kho đợc mở cho từng loại thành phẩm. ở phòng kế toán : Kế toán sử dụng sổ (thẻ) chi tiết thành phẩm để ghi chép phản ánh tình hình nhập xuất hàng ngày của từng loại thành phẩm hàng ngày hoặc định kỳ. Khi nhận các chứng từ nhập xuất kho do thủ kho chuyển tới, nhân viên kế toán phải kiểm tra, đối chiếu ghi đơn giá hạch toán vào thẻ kế toán chi tiết thành phẩm tính ra số tiền. Sau đó lần lợt ghi các nghiệp vụ nhập xuất vào các thẻ kế toán chi tiết có liên quan. Cuối tháng tiến hành cộng thẻ đối chiếu với thẻ kho. Phơng pháp này đơn giản dễ đối chiếu, dễ kiểm tra, nhng vẫn còn ghi chép trùng lặp tốn thời gian, không phù hợp với doanh nghiệp kinh doanh nhiều mặt hàng. Sơ đồ 1 : hạch toán chi tiết thành phẩm theo phơng pháp thẻ song song KTB - Khoa Quản trị Kinh doanh 6 Thẻ kho Phiếu nhập kho Phiếu xuất kho Sổ (thẻ) chi tiết thành phẩm Bảng tổng hợp N- X T kho thành phẩm Kế toán tổng hợp Luận văn tốt nghiệp Trần Thị Mai Ghi chú: * Phơng pháp sổ đối chiếu luân chuyển Tại kho: theo phơng pháp này công việc cụ thể giống phơng pháp thẻ song song. Tại phòng kế toán: không mở thẻ kế toán chi tiết mà mở sổ đối chiếu luân chuyển để hạch toán số lợng số tiền của từng loại thành phẩm sổ này ghi mỗi tháng một lẫn vào cuối tháng trên cơ sở tổng hợp các chứng từ nhập, xuất phát sinh trong tháng của từng loại thành phẩm, mỗi thứ chỉ ghi một lần trong sổ. Cuối tháng đối chiếu số lợng thành phẩm trên sổ đối chiếu luân chuyển với thẻ kho, đối chiếu số tiền với kế toán tổng hợp. Phơng pháp này tránh đợc việc ghi chép giảm do chỉ ghi một lần vào cuối tháng. Nhng bên cạnh đó còn có điểm hạn chế do công việc bị dồn vào cuối tháng, việc cung cấp thông tin không kịp thời, áp dụng trong doanh nghiệp vừa nhỏ. Sơ đồ 2 : Hoạch toán chi tiết thành phẩm theo phơng pháp sổ đối chiếu luân chuyển KTB - Khoa Quản trị Kinh doanh 7 Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Quan hệ đối chiếu Phiếu nhập kho Thẻ kho Phiếu xuất kho Sổ đối chiếu luân chuyển Bảng xuất Bảng nhập Kế toán tổng hợp Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối kỳ Quan hệ đối chiếu Luận văn tốt nghiệp Trần Thị Mai * Phơng pháp sổ số d Tại kho: Thủ kho sử dụng thẻ kho để phản ánh ghi chép tình hình nhập, xuất kho hàng ngày của từng thành phẩm về mặt số lợng. Định kỳ theo quy định thủ kho tiến hành phân loại chứng từ nhập xuất riêng rồi lập phiếu giao nhận chứng từ nộp cho kế toán. Cuối tháng thủ kho ghi rõ số tiền tồn kho theo từng loại thành phẩm vào sổ số d. Tại phòng kế toán: Định kỳ nhân viên kế toán phải xuống kho để hớng dẫn kiểm tra việc ghi chép thẻ kho của thủ kho thu nhận chứng từ. Khi nhận đợc chứng từ kế toán kiểm tra tính giá chứng từ (theo giá hạch toán), tổng cộng số tiền ghi vào cột số tiền trên phiếu giao nhận chứng từ. Đồng thời ghi số tiền vừa tính đợc của từng nhóm thành phẩm vào bảng luỹ kế nhập xuất tồn kho thành phẩm. Tiếp đó cộng số tiền nhập xuất trong tháng dựa vào số d đầu tháng để tính ra số d cuối tháng của từng nhóm thành phẩm. Số d này đợc dùng để đối chiếu với số d trên sổ d (trên sổ d tính bằng cách lấy số lợng tồn kho nhân với giá hạch toán). Phơng pháp này có u điểm là công việc tiến hành đều trong tháng giảm bớt đợc số lợng ghi sổ kế toán. Đồng thời cũng có nhợc điểm là, do kế toán ghi chép chỉ theo giá trị nên không biết trớc đ- ợc số hiện có, tình hình tăng giảm của từng loại thành phẩm mà phải xem số liệu trên thẻ kho. Ngoài ra việc kiểm tra phát hiện sai xót rất khó khăn, dẫn đến công tác hạch toán chi tiết thành phẩm của doanh nghiệp cha đợc tốt, đúng theo ý của kế toán Sơ đồ 3 : Hạch toán chi tiết thành phẩm theo phơng pháp sổ số d KTB - Khoa Quản trị Kinh doanh 8 Phiếu nhập kho Phiếu giao nhận Chứng từ nhập Bảng luỹ kế N- X T kho Thành phẩm Phiếu giao nhận Chứng từ xuất Sổ số dư Kế toán tổng hợp Thẻ kho Phiếu xuất kho Ghi chú : Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Quan hệ đối chiếu Luận văn tốt nghiệp Trần Thị Mai 1.2.3. Kế toán tổng hợp tiêu thụ Thành phẩm là tài sản lu động thuộc nhóm tồn kho của doanh nghiệp. Việc mở các tài khoản tổng hợp ghi chép sổ kế toán xác định giá trị hàng bán ra hoặc xuất dùng tuỳ thuộc vào doanh nghiệp. Kế toán hàng tồn kho theo ph- ơng pháp khai thờng xuyên, giúp doanh nghiệp theo dõi tình hình hiện có, biến động tăng giảm vật t, hàng hoá, thành phẩm một cách thờng xuyên liên tục phơng pháp này đợc áp dụng trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh kinh doanh thơng mại có giá trị lớn kỹ thuật cao. Đứng trên góc độ kế toán hàng hoá tồn kho theo phơng pháp kiểm định kỳ thì phơng pháp này giúp doanh nghiệp phản ánh giá trị tồn kho đầu kỳ cuối kỳ chứ không theo dõi một cách thờng xuyên liên tục tình hình biến động của các vật t hàng hoá. Phơng pháp này chỉ thích hợp với những doanh nghiệp sản xuất có quy mô nhỏ, kinh doanh nhiều hàng hoá nhng giá trị hàng hoá không cao. Do vậy doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất kinh doanh thì tuỳ thuộc vào đặc điểm sản xuất kinh doanh mà áp dụng phơng pháp cho phù hợp để có hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh. * Tài khoản sử dụng. - Tk155 Thành phần Tk này đợc áp dụng để phản ánh toàn bộ giá trị thành phẩm tình hình biến động của các loại thành phẩm nhập kho của doanh nghiệp theo giá trị thực tế. Bên nợ : Phản ánh giá trị thành phẩm nhập kho Bên có : Phản ánh giá trị thành phẩm xuất kho D nợ : Giá trị thành phẩm tồn kho - TK 157 Hàng gửi bán Tk này sử dụng để theo dõi giá trị hàng hoá tiêu thụ theo phơng thức chuyển hàng, giá trị hàng hoá đã gửi hoặc chuyển đến cho khách hàng, hàng gửi bán đại lí ký gửi, ngời mua cha chấp nhận thanh toán. Bên nợ : + Phản ánh giá trị hàng hoá thành phẩm gửi đi bán, gửi cho đại lí, kí gửi (đối với doanh nghiệp hạch toán theo phơng pháp khai thờng xuyên). + Kết chuyển trị giá hàng gửi đi bán cuối kỳ (đối với doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phơng pháp kiểm định kỳ). + Giá trị hàng hoá đã thực hiện với khách hàng nhng cha đợc khách hàng chấp nhận. Bên có : + Giá trị hàng hoá thành phẩm đã đợc xác nhận là tiêu thụ đã đợc khách hàng thanh toán (đối với doanh nghiệp áp dụng hàng tồn kho theo phơng pháp khai TX). + Giá trị hàng gửi đi bán bị thiếu, bị khách hàng trả lại (đối với doanh nghiệp hạch toán theo phơng pháp khai thờng xuyên). + Kết chuyển trị hàng hoá gửi đi bán tồn cuối kỳ (đối với doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phơng pháp kiểm định kỳ). Số d nợ: Phản ánh giá trị hàng hoá, thành phẩm gửi bán. KTB - Khoa Quản trị Kinh doanh 9 Luận văn tốt nghiệp Trần Thị Mai - Tk 511 Doanh thu bán hàng. Tk này phản ánh doanh thu bán hàng thực tế của doanh nghiệp đợc thực hiện trong kỳ sản xuất kinh doanh, các khoản giảm trừ doanh thu thuần. Bên nợ + Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế XNK tính trên danh số tiêu thụ trong kỳ + Hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán. + Kết chuyển doanh thu thuần vào Tk 911 xác định kết quả kinh doanh. + Chiết khấu thơng mại đợc kết chuyển cuối kỳ Bên có: Phản ánh doanh thu bán hàng thực tế trong kỳ - Tk 511 không có số d cuối kỳ, đồng thời có 4 Tk cấp 2 : + Tk 511 <1> Doanh thu bán hàng hoá + Tk 511 <2> Doanh thu bán thành phẩm + Tk 511 <3> Doanh thu cung cấp dịch vụ + 511 <4> Doanh thu trợ cấp, trợ giá - TK 632 Giá vốn hàng bán . Tk này phản ánh gía vốn của thành phẩm, hàng hoá đợc xác địnhtiêu thụ kết chuyển giá vốn để xác định kết quả. Bên nợ: Phản ánh giá vốn của thành phẩm hàng hoá đợc xác địnhtiêu thụ. Bên có: + Giá vốn hàng bán bị trả lại + Kết chuyển giá vốn để xác định kết quả kinh doanh Tài khoản này cuối kỳ không có số d. - Tk 3331 Thuế GTGT phải nộp. Tài khoản này phản ánh số thuế GTGT đầu ra, số thuế GTGT phải nộp, đã nộp còn phải nộp vào ngân sách nhà nớc (NSNN). Bên nợ : + Số thuế GTGT đầu vào đã đợc khấu hao + Số thuế GTGT đã nộp vào NSNN + Số thuế GTGT hàng bán bị trả lại + Số thuế GTGT đợc miễn giảm Bên có : + Thuế GTGT đầu ra phải nộp của thành phẩm, hàng hoá dịch vụ đã tiêu thụ. + Số thuế GTGT phải nộp của hàng nhập khẩu. Số d có: phản ánh số thuế GTGT phải nộp cuối kỳ Số d nợ: phản ánh số thuế GTGT đã nộp thừa vào NSNN Tài khoản 3331 có 2 tài khoản cấp 2. + Tài khoản 33311: thuế GTGT đầu ra dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu ra. Số thuế GTGT phải nộp, còn phải nộp của hàng hoá thành phẩm dịch vụ tiêu thụ. + Tài khoản 33312: thuế GTGT hàng nhập khẩu, phản ánh thuế GTGT phải nộp đã nộp, còn phải nộp của hàng nhập khẩu. * Phơng pháp hạch toán. KTB - Khoa Quản trị Kinh doanh 10 [...]... kết quả kinh doanh Có TK 632 : Giá vốn hàng bán - Kết chuyển chi phí bán hàng, chi phí quản lý : Nợ : TK 911 : xác định kết quả kinh doanh Có TK 641 : chi phí bán hàng Có TK 642 : chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 142 (1422) Kết chuyển chi phí QLDN chi phí bán hàng kỳ trớc trừ vào kết quả kỳ này - Kết chuyển kết quả tiêu thụ + Nếu lãi kế toán ghi : Nợ TK 911 : xác định kết quả kinh doanh Có TK 421... Ghi hàng ngày Ghi cuối kỳ Đối chiếu kiểm tra KTB -Khoa Quản trị Kinh doanh 27 Luận văn tốt nghiệp Trần Thị Mai Chơng II Thực Trạng Công Tác Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công ty Cung ứng Dịch vụ Hàng Không 2.1 Đặc điểm chung của hoạt động kinh doanh tổ chức công tác kế toán của Công ty 2.11 Quá trình hình thành phát triển đặc điểm kinh doanh của Công ty *Quá trình hình thành phát... phí dịch vụ mua ngoài chi bằng tiền khác KTB -Khoa Quản trị Kinh doanh 21 Luận văn tốt nghiệp Trần Thị Mai 1.3.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh * Khái niệm Kết quả tiêu thụ thành phẩm hàng hoá, lao vụ, dịch vụ trong doanh nghiệp chính là kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh chính hoạt động sản xuất kinh doanh phụ Kết quả đó đợc tính bằng so sánh giữa một bên là doanh thu thuần một... gồm: - Dịch vụ đại lý vé máy bay, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, giải khát - Kinh doanh bất động sản cho thuê, dịch vụ vận tải hàng hoá hành khách đờng bộ * Khách hàng thị trờng tiêu thụ, phơng thức bán hàng + Khách hàng thị trờng tiêu thụ Công ty cung ứng dịch vụ Hàng không là một doanh nghiệp thành viên thuộc tổng Công ty Hàng không Việt Nam nên hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn chủ yếu là cung. .. số doanh thu về tiêu thụ trong kỳ - Tổng số thu nhập thuần hoạt động tài chính hoạt động bất thờng - Kết chuyển các hoạt động sản xuất kinh doanh (lỗ) * Phơng pháp hạch toán : - Kết chuyển doanh thu thuần về tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá lao vụ : Nợ TK 511, 512 : Doanh thu tiêu thụ Có : TK 911 : xác định kết quả kinh doanh - Kết chuyển giá vốn thành phẩm hàng bán : Nợ : TK 911 : xác định kết quả kinh. .. hàng tiêu thụ, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đợc biểu hiện qua chỉ tiêu lợi nhuận, hoặc lỗ về tiêu thụ Lãi (lỗ) Doanh thu Giá vốn Chi phí Chi phí quản về tiêu thụ = thuần - hàng bán - bán hàng - lí doanh nghiệp Tài khoản sử dụng : Thông thờng, cuối kỳ kinh doanh kế toán thờng tiến hành xác định kết quả của hoạt động kinh doanh Công việc này đợc thực hiện trên TK 911 "xác định kết quả. .. phân phối + Nếu lỗ kế toán ghi: Nợ TK 421 : lãi cha phân phối Có TK 911 : xác định kết quả kinh doanh KTB -Khoa Quản trị Kinh doanh 22 Luận văn tốt nghiệp Trần Thị Mai Sơ đồ 6 : hạch toán kết quả tiêu thụ TK 632 TK 911 Kết chuyển giá vốn TK 511, 512 Kết chuyển doanh thu thuần tiêu thụ trong kỳ TK 641,642 Kết chuyển chi phí bán hàng Chi phí Kết chuyển lỗ về tiêu thụ TK421 QLDN trừ vào thu nhập trong... Của Công ty Giám Đốc Phòng Tài chính Kế toán Phòng Tổ chức Hành chính Phòng Kế hoạch Phòng Kinh doanh Xưởng may Xưởng chế biến 2.13 Tổ chức công tác kế toán của Công ty * Căn cứ vào trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ kế toán, căn cứ vào khối lợng tính chất công việc kế toán Công ty cung ứng dịch vụ hàng không đã xây dựng bộ máy kế toán theo mô hình tổ chức bộ máy kế toán tập trung KTB -Khoa Quản... nhiệm vụ tập hợp các chứng từ phát sinh hàng ngày sau đó chuyển các chứng từ này cho phòng kế toán của công ty theo định kỳ * Kế toán bán lẻ (cửa hàng) Có nhiệm vụ nộp chứng từ, nộp tiền cho kế toán trởng của công ty sau một kỳ bán hàng KTB -Khoa Quản trị Kinh doanh 33 Luận văn tốt nghiệp Trần Thị Mai Sơ đồ 12: Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Kế toán trưởng Kế toán tập hợp Kế toán vốn bằng tiền và. .. chênh lệch giữa doanh thu thuần với trị giá vốn của hàng bán, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ hạch toán Con số này có thể là dơng hoặc âm, cho ta kết quả tiêu thụ là lãi hoặc lỗ Nh vậy xác định đợc kết quả tiêu thụ thành phầm hàng hoá trong mỗi kỳ ta cần xác định đợc chi phí bán hàng cho phí quản lý doanh nghiệp Vì hai chi phí này quyết định kết quả doanh thu đã . tại công ty cung ứng dịch vụ hàng không. Chơng III: Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cung ứng dịch vụ hàng. về tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ở các doanh nghiệp sản xuất. Chơng II: Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại
- Xem thêm -

Xem thêm: 165 Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cung ứng dịch vụ hàng không, 165 Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cung ứng dịch vụ hàng không, 165 Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cung ứng dịch vụ hàng không, Tổ chức kế toán tiêu thụ ở doanh nghiệp sản xuất., 1. 1. 1. Phơng pháp hạch toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay