Báo cáo tốt nghiệp PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ KHOA HỌC CHO KHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC III

29 1,343 3
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2014, 15:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌCPHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ KHOA HỌC CHO KHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC IIIGVHD:ThS. TRẦN MINH ĐẠT SVTH: NGUYỄN THỊ DỰ MSSV: 0607226 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC GVHD:ThS. TRẦN MINH ĐẠT SVTH: NGUYỄN THỊ DỰ MSSV: 0607226 ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ KHOA HỌC CHO KHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC III NỘI DUNG CHÍNH  MỞ ĐẦU  TỔNG QUAN KHU CÔNG NGHIỆP  PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI  KHẢ NĂNG TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI SÔNG THỊ TÍNH  ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN GIẢM THIỂU Ô NHIỄM NƯỚC THẢI  KẾT LUẬNN VÀ KIẾN NGHỊ 1.ĐẶT VẤN ĐỀ Nền kinh tế đất nước ngày càng phát triển, điển hình Bình Dương là một tỉnh có nhiều Khu công nghiệp phát triển ở khu vực phía Nam. Đặc biệt khu công nghiệp Mỹ Phước là khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh Bình Dương. Trong đó Khu công nghiệp Mỹ Phước III đã thu hút rất nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước vào đầu tư sản xuất, kinh doanh và phát triển đa dạng các ngành nghề Sự hoạt động đa ngành nghề và sự đa dạng sản phẩm của Khu công nghiệp đã tạo ra một lượng chất thải gây ảnh hưởng xấu đến môi trường. Trong Khu công nghiệp có một số công ty, xí nghiệp có hệ thống xử lý nhưng chưa đạt hiệu quả, một số ngành tiểu thủ công nghiệp nhỏ lẽ vẫn chưa có hệ thống xử lý nước thải trước khi xả thải ra ngoài môi trường. 1.ĐẶT VẤN ĐỀ 2.SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI chất lượng nước thải của Khu công nghiệp Mỹ Phước III từ các nhà máy rất phức tạp, rất nhiều loại chất thải, nồng độ ô nhiễm và mức độ khác nhau. Nhằm góp phần ngăn chặn các nguy cơ ô nhiễm nguồn nước cũng như từng bước khắc phục, cải thiện và bảo vệ nguồn nước mặt trên địa bàn Khu công nghiệp Mỹ Phước III. Cần thiết phải tiến hành nghiên cứu chất lượng nước để xây dựng công cụ quản lý thống nhất và tổng hợp nguồn nước thải. 2.MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI  Khảo sát, đánh giá chất lượng nước của một số nhà máy trong KCN trong quá trình sản xuất sau khi thải ra nguồn tiếp nhận  Phân tích, đánh giá hiện trạng xử lý nước thải của nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN Mỹ Phước III  Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của sông Thị Tính đối với nước thải KCN Mỹ Phước III  Đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu hơn nữa tác động đối với môi trường nước ở KCN Mỹ Phước III 3.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU • Phương pháp thu thập số liệu, dữ liệu, thông tin (định tính) • Các phương pháp lấy mẫu, phân tích chất lượng nước (định lượng) • Phương pháp xây dựng chỉ số chất lượng nước (định lượng) • Phương pháp đánh giá tổng hợp • Phương pháp so sánh, đánh giá chất lượng công nghệ xử lý nước thải TỔNG QUAN KHU CÔNG NGHIỆP • Tên Công ty : CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP (BECAMEX IDC CORP) • Địa chỉ giao dịch: 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương • Địa điểm KCN Mỹ Phước III: xã Thới Hòa, Thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. TỔNG QUAN KHU CÔNG NGHIỆP • KCN Mỹ Phước III có 131 dự án đầu tư. Hiện nay, có 68 cơ sở đang hoạt động, chiếm tỷ lệ lấp đầy diện tích quy hoạch 41%. TỔNG QUAN KHU CÔNG NGHHIỆP Các ngành nghề như: Thực phẩm, Cơ khí, Điện tử, Đồ gỗ, trang trí nội thất, Công nghiệp cao su, xăm lốp, các sản phẩm cao su kỹ thuật cao. (không chế biến mũ cao su tươi)… [...]... Chương trình quan trắc nước thải  Quan trắc quy trình vận hành xử lý nước thải  Quan trắc chất lượng nước trước và sau khi xử lý  Quan trắc chất lượng nguồn nước tiếp nh ận Tần suất giám sát 03 tháng/lần Kết luận và kiến nghị 1 Kết luận:  Nước thải của hầu hết Công ty sản xuất trong KCN đều đấu nối vào nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN  Nhìn chung hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN... 24/2009/BTNMT Công ty giấy Vina Kraft không đối nối vào hệ thống XLNT tập trung Phân tích nước thải công ty vina kraft  Thái Lan làm chủ đầu tư, sản xuất giấy phục vụ thị trường trong nước  Tổng lưu lượng nước thải của công ty thải ra khoảng 2283 m3/ngày  Nhà máy có hệ thống xử lý nước thải được thiết kế với công suất 6000m3/ngày Phân tích nước thải công ty vina kraft STT Thông số Phương pháp thử/thiết.. .Phân tích, đánh giá chất lượng nước thải trong KCN • Lưu lượng nước thải sinh ra từ các nhà máy trong KCN Mỹ Phước III khoảng 5000m3/ngày đêm • KCN tiến hành xây dựng 4 trạm xử lý nước thải phân bố theo địa hình, trạm số 4 đang hoạt động, 3 trạm còn lại đang trong quá trình xây dựng • Các nhà máy thành viên tiến hành đối nối vào HTXLNT tập trung số 4 sau khi nước thải đạt loại B, QCVN... HACH 8008 - 98 0,09 1 Công ty TNHH pamolive  Do Mỹ đầu tư, nhà máy sản xuất bàn chải đánh răng  Lưu lượng nước thải của công ty là 73m3/ngày đêm  Nước thải sinh hoạt được xử lý đạt tiêu chuẩn loại B trước khi thải vào HTXLNT tập trung  Công ty không có HTXLNT, nuớc thải sản xuất đạt tiêu chuẩn loại B trước khi thải vào nguồn tiếp nhận Công ty TNHH Colgate pamolive stt Thông số Phương pháp thử/ thiết... Tính  Sông Thị Tính không chỉ tiếp nhận nước thải sau khi xử lý của KCN Mỹ Phước III mà còn tiếp nhận nước thải sản xuất từ các nhà máy, nước thải sinh hoạt từ các hộ dân sống ven sông  Do đó, công ty đã tiến hành giám sát môi trường nước mặt Qua kết quả tính toán ta thu được bảng đánh giá khả năng tiếp nhận của sông Thị Tính như sau: stt Thông số Đơn vị Tải lượng tiếp nhận 1 pH Kg/ngày 24,26345 2... hoạt động có hiệu quả, đảm bảo nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường  Công ty Giấy Kraft Vina, các chỉ tiêu phân tích đều đạt tiêu chuẩn cho phép QCVN 12:2008/BTNMT loại A Kết luận và kiến nghị 2 Kiến nghị  Ban quản lý KCN Mỹ Phước III cần kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan quản lý nhà nước có chức năng tạo mọi điều kiện cho chủ đầu tư KCN kịp thời... xử lý nước thải tập trung số 4 • Lưu lượng nước thải dao động khoảng từ 3.000 m3/ngày đêm • Nước thải sản xuất và sinh hoạt phát sinh từ các doanh nghiệp trong KCN, sau khi được các doanh nghiệp xử lý đạt tiêu chuẩn loại B sẽ được đấu nối về nhà máy xử lý nước thải tập trung số 4 Rác – thu gom hợp vệ sinh Bể gom Bể điều hoà Axít HCl, xút NaOH Chỉnh pH Bể phân huỷ kị khí dạng lai ghép Không khí Bể phân. .. nhiễm nước thải trong KCN 1 Biện pháp quản lý: • Định kỳ làm báo cáo giám sát chất lượng môi trường cho toàn KCN báo cáo về Sở Tài nguyên Môi trường • Tuân thủ các yêu cầu thiết kế • Nhân viên vận hành được tập huấn chương trình vận hành và bảo dưỡng HTXNT tập trung • Tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành Đề suất một số biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước thải trong KCN 1 Biện pháp quản lý:  Trong... 6187-1-96 200 1200 5000 8 Dầu mỡ khoáng TCVN 7875-2008 KPH KPH 5 9 Dầu mỡ TCVN 7875-2008 KPH KPH 20 Công ty TNHH Kumho Tires  nhà máy sản xuất lốp xe ôtô đầu tiên tại VN do Hàn Quốc đấu tư  Lưu lượng nước thải thải ra hàng ngày là 538m3/ngày  Nhà máy có hệ thống xử lý nước thải, nước thải đạt loại B trước khi thải vào nguồn tiếp nhận Công ty TNHH Kumho Tires STT CÁC CHỈ TIÊU PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ QCVN24:2009... 185546,2 Đề suất một số biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước thải trong KCN • Thành lập bộ phận chuyên trách về Môi trường (phòng môi trường của KCN Mỹ Phước III • Cung cấp đầy đủ các số liệu về tình hình tiêu thụ nước theo tháng/quý/năm • Các thông số kiểm soát nước thải từ các nhà máy thành viên bao gồm: pH, BOD, COD, SS, N, P, dầu mỡ động thực vật, dầu mỡ khoáng, kim loại nặng), và lưu lượng xã thải Đề . Cơ khí, Điện tử, Đồ gỗ, trang trí nội thất, Công nghiệp cao su, xăm lốp, các sản phẩm cao su kỹ thuật cao. (không chế biến mũ cao su tươi)… Phân tích, đánh giá chất lượng nước thải trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo tốt nghiệp PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ KHOA HỌC CHO KHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC III, Báo cáo tốt nghiệp PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ KHOA HỌC CHO KHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC III, Báo cáo tốt nghiệp PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ KHOA HỌC CHO KHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC III, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay