Các giống lúa ở miền Bắc và miền Trung - Các giống lúa cổ truyền của Việt Nam ppt

5 475 3
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2014, 12:21

. Các giống lúa ở miền Bắc và miền Trung - Các giống lúa cổ truyền của Việt Nam Giống lúa nếp cái hoa vàng * NGUỒN GỐC XUẤT XỨ: Giống lúa Nếp Cái Hoa Vàng là giống được chọn lọc từ giống lúa. bệnh Đạo ôn và bệnh Khô vằn. Kháng vừa với bệnh Bạc lá. * THỜI VỤ GIEO TRỒNG VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT: Là giống Nếp Mùa muộn ở miền Bắc, thích hợp trên chân đất vàn trũng và hẩu. Cấy 3 - 4 dảnh/khóm,. cấy 35 - 40 khóm/m2 Nhu cầu phân bón cho 1 ha: - Phân chuồng: 8 tấn. - Phân đạm Ure: 120 - 140kg - Phân lân Supe: 300 - 350kg - Phân Kali: 100 – 120kg Làm cỏ, bón phân, tưới nước và phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Các giống lúa ở miền Bắc và miền Trung - Các giống lúa cổ truyền của Việt Nam ppt, Các giống lúa ở miền Bắc và miền Trung - Các giống lúa cổ truyền của Việt Nam ppt, Các giống lúa ở miền Bắc và miền Trung - Các giống lúa cổ truyền của Việt Nam ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn