Mẫu bệnh án Ngoại khoa docx

12 2,876 33
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2014, 04:20

. làm một bệnh án hậu phẫu như sau: 1. Hành chính: 2. Hỏi bệnh: 2.1. Lý do vào viện: giống bệnh án tiền phẫu. 2.2. Bệnh sử: Về nguyên tắc, việc khai thác bệnh sử cũng giống như bệnh án tiền phẫu. không? 5. Chẩn đoán sơ bộ: Như bệnh án tiền phẫu. 6. Cận lâm sàng: - Như bệnh án tiền phẫu. - Chú ý: không nêu lại những cận lâm sàng trước mổ. 7. Tóm tắt bệnh án và chẩn đoán xác định: - Bệnh nhân. Mẫu bệnh án Ngoại khoa BỆNH ÁN TIỀN PHẪU 1. Hành chính - Họ và tên: Giới Tuổi - Nghề nghiệp - Địa chỉ - Ngày vào viện: ngày, giờ - Người liên lạc 2. Hỏi bệnh: 2.1. Lí do vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu bệnh án Ngoại khoa docx, Mẫu bệnh án Ngoại khoa docx, Mẫu bệnh án Ngoại khoa docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn