Kế hoạch dạy học môn lịch sử 7 pdf

17 468 2
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2014, 16:20

TRƯỜNG THCS TỔ: VĂN - SỬ  KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC: LỊCH SỬ LỚP 7 CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN Học kỳ: I Năm học: 2010-2011 1 1. Môn học: Lịch sử 2. Chương trình: Cơ bản Nâng cao Khác Học kỳ: I Năm học: 2010 2011 3. Họ và tên giáo viên Điện thoại: Địa điểm Văn phòng Tổ bộ môn Văn – sử Điện thoại: E-mail: Lịch sinh hoạt Tổ: Tuần thứ hai và thứ tư hàng tháng Phân công trực Tổ: 4. Chuẩn của môn học ( theo chuẩn do Bộ GD-ĐT ban hành); phù hợp thực tế. Sau khi kết thúc học kì, học sinh sẽ: Chủ đề Kiến thức Kĩ năng Phần I: Khái quát lịch sử thế giới trung đại T1: Hiểu quá trình hình thành XH phong kiến châu âu, cơ cấu xã hội bao gồm hai giai cấp: lãnh chúa và nông nô. - Hiểu thành thị trung đại xuất hiện như thế nào - Kinh tế trong thành thị khác với kinh tế trong lãnh địa ra sao. T2: - Nguyên nhân và hệ quả của các cuộc phát kiến địa lý như là một trong các yếu tố cơ bản tạo tiền đề cho sự hình thành quan hệ SX TBCN - Quá trình hình thành quan hệ SXTBCN trong lòng xã hội phong kiến châu âu T3: - Nguyên nhân, trình bày được khái niệm, nội dung và ý nghĩa của phong trào văn hóa phục hưng - Nguyên nhân, diễn biến, hệ quả của PT cải cách tôn giáo -Nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa của cuộc chiến tranh nông dân Đức T4: - Nắm được nết nổi bật của tình hình chính trị của Trung Quốc thời phong kiến - Những nết chủ yếu về tình hình kinh tế Trung Quốc thời Tần Hán, thời Đường N1: Biết sử dụng bản đồ châu âu để xác định vị trí các quốc gia phong kiến. - Biết so sánh các sự kiện lịch sử -N2: -Bồi dưỡng kĩ năng quan sát bản đồ và chỉ bản đồ, biết khai tác tranh ảnh lịch sử N3: Biết cách phân tích cơ cấu giai cấp để từ đó thấy được nguyên nhân sâu xa của chiến tranh giai cấp tư sản chống chế độ phong kiến N4: Biết lập niên biểu các triều đại phong kiến Trung Quốc - Bước đầu biết vận dụng tư duy để phân tích và hiểu các chính sách xã hội của mỗi thời đại. Từ đó rút ra bài học lịch sử 2 Phần II: Lịch sử VN từ TKXđến giữa TK XIX Chương I Buổi đầu độc lập thời Ngô- Đinh – Tiền Lê T5: Nét nổi bật của tình hình chính trị của Trung Quốc thời Tống – Nguyên, thời Minh – Thanh - Những nét chủ yếu về tình hình kinh tế Trung Quốc thời Tống – Nguyên, thời Minh – Thanh - Những thành tựu tiêu biểu nhất về văn hóa Trung Quốc T6: - Học sinh nắm được những trang sử đầu tiên của Ấn Độ - Những nét chính về Ấn Độ thời Phong Kiến - Biết được Ấn Độ có nền văn hóa lâu đời, là một trong những trung tâm văn hóa lớn của loài người T7: - Học sinh xác định được vị trí, điểm chung nổi bật về điều kiện tự nhiên của các nước Đông nam Á - Trình bày được sự hình thành các quốc gia ở Đông nam Á T8: - Trình bày được những nét chính về vương quốc Cam-pu-chia và vương quốc Lào. T9: - Biết so sánh về qt hình thành và phát triển của xhpk ở các nước phương Đông và phương Tây để rút ra điểm khác biệt. - Trình bày được nét chung về cơ sở kinh tế - xã hội của chế độ pk. T10: - Giúp các em hệ thống lại phần kiến thức đã học thông qua việc làm bài tập lịch sử. T11: -Ngô Quyền xây dựng nền độc lập tự chủ. -Nắm được quá trình thống nhất đất nước của Đinh Bộ Lĩnh. T12: -Thời Đinh- Tiền Lê bộ máy nhà nước được xây dựng tương đối hoàn chỉnh. -Nhà Tống phát động chiến tranh xâm lược và đã nhanh chóng bị quân dân ta N5: Biết lập niên biểu các triều đại phong kiến Trung Quốc - Biết phân tích các sự kiện lịch sử - N6: Rèn kĩ năng chỉ bản đồ, khai thác tranh ảnh lịch sử N7: - Biết xác định vị trí các quốc gia cổ Đông Nam Á và quốc gia phong kiến Đông Nam Á. - Lập niên biểu các giai đoạn phát triển chủ yếu của lịch sử khu vực Đông Nam Á. N8: - Biết xác định vị trí vương quốc Cam-pu-chia và vương quốc Lào. - Lập niên biểu các giai đoạn phát triển chủ yếu của lịch sử khu vực Đông Nam Á. N9:- Làm quen với phương pháp tổng hợp, khái quát hoá các sự kiện, các biến cố lịch sử, từ đó rút ra nhận xét, kết luận cần thiết. N10: - Rèn kĩ năng lập bảng niên biểu, kĩ năng phân tích, so sánh. N11: -Bồi dưỡng kĩ năng lập biểu đồ, sử dụng bản đồ cho học sinh. N12: -Bồi dưỡng kĩ năng vẽ sơ đồ, lập biểu đồ trong học tập. 3 Chương II: Nước Đại Việt thời Lý đánh trả T13: -Các vua Đinh đã bước đầu xây dựng một nền kinh tế tự chủ bằng sự phát triển nông nghiệp, thủ công nghiệp- thương nghiệp. -Cùng với sự phát triển của kinh tế, văn hoá, xã hội cũng có nhiều thay đổi. T14: -Các chính sách của nhà Lý để xây dựng đất nước, dời đô về Thăng Long, đặt tên nước Đại Việt, chia lại khu vực hành chính, tổ chức bộ máy chính quyền trung ương và địa phương- xây dựng luật phát, xây dựng quân đội T15: -Âm mưu xâm lược nước ta là nhằm bành trướng lãnh thổ đồng thời để giải quyết những khó khăn về tài chính và xã hội. -Cuộc tiến công tập kích song đất Tống của Lý Thường Kiệt là hành động tự vệ chính đáng. T16: -Sơ lược cuộc kháng chiến chống Tống ở giai đoạn 2 và thắng lợi to lớn của nhân dân Đại Việt. T17: - Giúp các em hệ thống lại phần kiến thức đã học thông qua việc làm bài tập lịch sử. T18: -Hệ thống kiến thức lịch sử thế giới trung đại và lịch sử Việt Nam X- XI. -Khắc sâu kiến thức cơ bản, trọng tâm cho học sinh. T19: -Đánh giá đúng việc học bài và tiếp thu kiến thức của học sinh qua kiểm tra. T20: -Dưới thời Lý đất nước được ổn định lâu dài, nông nghiệp thủ công nghiệp, thương nghiệp đã có chuyển biến và đạt một số thành tựu nhất định. -Việc buôn bán với nước ngoài được mở rộng. T21: -Thời Lý có sự phân hoá mạnh mẽ về giai cấp và các tầng lớp trong xã hội. -Văn hoá, giáo dục phát triển mạnh. Hình thành văn hoá Thăng Long. N13: -Rèn kĩ năng phân tích và rút ra ý nghĩa lịch sử của thành tựu kinh tế văn hoá N14: -Phân tích và nêu các ý nghĩa, các chính sách xây dựng và bảo vệ đất nước của nhà Lý. -Rèn luyện kĩ năng đánh giá công lao của nhân vật lịch sử tiêu biểu thời Lý. N15: -Rèn cho học sinh kĩ năng sử dụng bản đồ để tường thuật cuộc kháng chiến. -Phân tích nhận xét nhân vật, đánh giá các sự kiện lịch sử N16: -Sử dụng lược đồ trình bày diễn biến cuộc kháng chiến trên phòng tuyến Như Nguyệt. N17: - Rèn kĩ năng lập bảng niên biểu, kĩ năng phân tích, so sánh. N18: -Rèn cho học sinh nhớ các sự kiện lịch sử và tư duy logic, giúp học sinh có cách nhìn toàn diện lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới. -Rèn kĩ năng trình bày diễn biến theo bản đồ. N19: -Rèn luyện kĩ năng tư duy, kĩ năng viết bài của học sinh. N20: -Quan sát và phân tích những nét đặc sắc của một số công trình nghệ thuật. N21: Rèn kĩ năng lập bảng so sánh, vẽ sơ đồ 4 Chương III: Nước ĐạiViệt Thời Trần T22: Nguyên nhân làm cho nhà Lý sụp đổ nhà Trần thành lập, việc nhà Trần thành lập đã góp phần củng cố chế độ quân chủ trung ương tập quyền vững vàng thông qua việc sửa đổi pháp luật thời Lý. T23: -Thế kỉ XIII nhà Tần đã thực hiện nhiều biện pháp tích cực để xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, phục hồi và phát triển kinh tế đất nước do đó kinh tế phát triển, quân đội, quốc phòng vững mạnh. T24: -Âm mưu xâm lược Đại Việt của quân Mông Cổ. -Chủ trương, chính sách và những việc làm của quân dân Trần T25: -Việc chuẩn bị chống quân Nguyên của nhà Trần chu đáo hơn. -Sự chuẩn bị chu đáo, đường lối đánh giặc đúng đắn, quyết tâm cao quân dân Đại Việt đã giành thắng lợi vẻ vang. T26: - Quân Nguyên quyết tâm xâm lược Đại Việt lần thứ ba. - Vua tôi nhà Trần quyết tâm tiến hành cuộc kháng chiến chống lại nhà Nguyên với các trận đánh lớn: Vân Đồn, Bạch Đằng và giành thắng lợi vẻ vang. - Nguyên nhân thắng lợi và ý Nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên. T27: - Biết được một số nét chủ yếu về tình hình kinh tế, xã hội của nước ta sau chiến tranh chống xâm lược Mông- Nguyên. - Biết được một số thành tựu phản ánh sự phát triển của văn hoá, giáo dục, khoa học kinh tế thời Trần. T28: - Đời sống tinh thần của nhân dân ta dưới thời Trần rất phong phú, đa dạng. - Một nền văn hoá phong phú mạng đạm bản sắc dân tộc là rạng rỡ cho nền văn hoá Đại Việt. - Giáo dục khoa học, kĩ thuật thời Trần đạt tới trình độ cao nhiều công trình nghệ thuật tiêu biểu. T29: - Tình hình kinh tế xã hội cuối thời Trần: vua quan ăn chơi sa đoạ không quan tâm đến sản xuất, làm cho đời sống N22: -Đánh giá các thành tựu xây dựng nhà nước, pháp luật thời Trần. N23: Làm quen với phương pháp so sánh. N24: -Trình bày diễn biến trận đánh qua lược đồ. -Đọc, vẽ lược đồ. -Phân tích, đánh giá, nhận xét các sự kiện lịch sử N25: -Rèn luyện kĩ năng sử dụng bản đồ để thuật lại diễn biến kháng chiến. N26: -Rèn luyện kĩ năng sử dụng lược đồ để tóm tắt diễn biến của cuộc kháng chiến. N27: - Nhận xét, đánh giá những thành tựu kinh tế, văn hoá. - So sánh sự phát triển giữa thời Lý và thời Trần. N28: - Giúp học sinh nhìn nhận sự phát triển về một xã hội văn hoá qua phương pháp so sánh với thời kì trước. - Phân tích, đánh giá, nhân xét những thành tựu văn hoá đặc sắc. N29: - Phân tích, đánh giá, nhận xét về các nhân vật lịch sử. 5 Chương IV : Đại Việt Từ TK15 TK19Thời Lê Sơ của nhân dân ngày càng cực khổ. - Các cuộc đấu trang của nông nô, nô tì đã diễn ra rầm rộ. T30: - Nhà Hồ lên thay nhà Trần trong hoàn cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn, nhân dân đói khổ. - Sau khi lên cầm quyền Hồ Quý Ly cho thi hành nhiều chính sách cải cách để trấn hưng đất nước. T31: Thấy được những cuộc khởi nghĩa đã diễn ra trên địa phương mình T32: - Củng cố kiến thức cơ bản thời Lý- Trần Hồ. - Nắm được những thành tựu chủ yếu về các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá của Đại Việt thời Lý-Trần-Hồ. T33: - Thấy rõ âm mưu và những hành động bành trướng của nhà Minh đối với các nước xungquanh trước hết là Đại Việt. - Nắm được diễn biến, kết quả, ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa của qúy tộc Trần. Tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa của Trần Nguyên Thôi, Trần Nguyên Khang. T34: - Giúp học sinh hệ thống kiến thức lịch sử thời Trần thế kỉ XIII-XIV. T35: - Giúp học sinh hệ thống kiến thức lịch sử từ đầu học kì I .T36: Củng cố kiến thức môn lịch sử từ Hk I N30: - Phân tích, đánh giá nhân vật Hồ Quý Ly. N31: Rèn hs so sánh và phân tích các sự kiện lịch sử N32: - sử dụng lược đồ. - Phân tích tranh ảnh. -Lập bảng thống kê. N33: - Lược thuật các sự kiện lịch sử. - Đánh giá công lao nhân vật lịch sử, ý nghĩa sự kiện lịch sử. N34: - Rèn luyện kĩ năng sử dụng lược đồ, kĩ năng tư duy lịch sử. N35: - Rèn luyện kĩ năng sử dụng lược đồ, kĩ năng tư duy lịch sử. N 36: Rèn kĩ năng làm bài tập phần tự luận 5. Yêu cầu về thái độ (theo chuẩn do Bộ GD-ĐT ban hành), phù hợp thực tế - Giáo dục học sinh lòng yêu nước, biết ơn người có công với nước - Giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất, kiên cường và lòng tự hào dân tộc. - Giáo dục học sinh niềm tự hào về thời kì thịnh trị của đất nước có ý thức bảo vệ tổ quốc. 6. Mục tiêu chi tiết Mục tiêu MỤC TIÊU CHI TIẾT Bậc 1 . Bậc 2 . Bậc 3 . Lớp 7 Phần I: Khái quát lịch sử thế giới trung đại Bài 1. Sự hình thành và phát triển của XHPK ở châu âu -Hiểu quá trình hình thành XH phong kiến châu âu, cơ cấu xã hội bao gồm hai giai cấp: lãnh chúa và nông nô. Biết sử dụng bản đồ châu âu để xác định vị trí các quốc gia phong kiến. - Biết so sánh các sự kiện lịch sử 6 - Hiểu thành thị trung đại xuất hiện như thế nào - Kinh tế trong thành thị khác với kinh tế trong lãnh địa ra sao. Bài 2.Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành CNTB ở châu Âu - Nguyên nhân và hệ quả của các cuộc phát kiến địa lý như là một trong các yếu tố cơ bản tạo tiền đề cho sự hình thành quan hệ SX TBCN - Quá trình hình thành quan hệ SXTBCN trong lòng xã hội phong kiến châu âu Bồi dưỡng kĩ năng quan sát bản đồ và chỉ bản đồ, biết khai tác tranh ảnh lịch sử Bài 3: Cuộc đấu tranh của GCTS chống PK thời kì trung đại ở châu âu - Nguyên nhân, trình bày được khái niệm, nội dung và ý nghĩa của phong trào văn hóa phục hưng. - Nguyên nhân, diễn biến, hệ quả của PT cải cách tôn giáo. Đức. -Nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa của cuộc chiến tranh nông dân Biết cách phân tích cơ cấu giai cấp để từ đó thấy được nguyên nhân sâu xa của chiến tranh giai cấp tư sản chống chế độ phong kiến. Bài 4: Trung Quốc thời Phong kiến - Nắm được nết nổi bật của tình hình chính trị của Trung Quốc thời phong kiến - Những nét chủ yếu về tình hình kinh tế Trung Quốc thời Tần Hán, thời Đường Nét nổi bật của tình hình chính trị của Trung Quốc thời Tống – Nguyên, thời Minh – Thanh - Những nét chủ yếu về tình hình kinh tế Trung Quốc thời Tống – Nguyên, thời Minh – Thanh - Những thành tựu tiêu biểu nhất về văn hóa Trung Quốc Biết lập niên biểu các triều đại phong kiến Trung Quốc. Biết lập niên biểu các triều đại phong kiến Trung Quốc - Vận dụng tư duy để phân tích và hiểu các chính sách xã hội của mỗi thời đại. Từ đó rút ra bài học lịch sử- Biết phân tích các sự kiện lịch sử. 7 Bài 5: Ấn Độ thời Phong kiến - Học sinh nắm được những trang sử đầu tiên của Ấn Độ - Những nét chính về Ấn Độ thời Phong Kiến - Biết được Ấn Độ có nền văn hóa lâu đời, là một trong những trung tâm văn hóa lớn của loài người Rèn kĩ năng chỉ bản đồ, khai thác tranh ảnh lịch sử Bài 6: Các quốc gia PK ĐNA - Học sinh xác định được vị trí, điểm chung nổi bật về điều kiện tự nhiên của các nước Đông nam Á - Trình bày được sự hình thành các quốc gia ở Đông nam Á - Trình bày được những nét chính về vương quốc Cam-pu-chia và vương quốc Lào. - Biết xác định vị trí các quốc gia cổ Đông Nam Á và quốc gia phong kiến Đông Nam Á. - Lập niên biểu các giai đoạn phát triển chủ yếu của lịch sử khu vực Đông Nam Á. : - Biết xác định vị trí vương quốc Cam-pu- chia và vương quốc Lào. - Lập niên biểu các giai đoạn phát triển chủ yếu của lịch sử khu vực Đông Nam Á. Bài 7: Những nét chung về XHPK - Biết so sánh về qt hình thành và phát triển của xhpk ở các nước phương Đông và phương Tây để rút ra điểm khác biệt. - Trình bày được nét chung về cơ sở kinh tế - xã hội của chế độ pk - Làm quen với phương pháp tổng hợp, khái quát hoá các sự kiện, các biến cố lịch sử, từ đó rút ra nhận xét, kết luận cần thiết. So sánh sự hình thành, phát triển XHPK phương Đông vầy phương Tây Phần II. Lịch sử Việt Nam TK X-giữa TK XIX Chương I: Buổi đầu độc lập thời Ngô-Đinh-Tiền Lê TK X Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập -Ngô Quyền xây dựng nền độc lập tự chủ. -Nắm được quá trình thống nhất đất nước của Đinh Bộ Lĩnh. -Bồi dưỡng kĩ năng lập biểu đồ, sử dụng bản đồ cho học sinh Bài 9: Nươc Đại Cồ Việt thời Đinh- Tiền Lê -Thời Đinh- Tiền Lê bộ máy nhà nước được xây dựng tương đối hoàn chỉnh. -Nhà Tống phát động chiến tranh xâm lược và đã nhanh chóng bị quân dân ta đánh trả -Các vua Đinh đã bước đầu xây dựng một nền -Bồi dưỡng kĩ năng vẽ sơ đồ, lập biểu đồ trong học tập. Phân tích và rút ra ý nghĩa lịch sử của thành tựu kinh tế văn hoá 8 kinh tế tự chủ bằng sự phát triển nông nghiệp, thủ công nghiệp- thương nghiệp. -Cùng với sự phát triển của kinh tế, văn hoá, xã hội cũng có nhiều thay đổi. Bài 10. Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước -Các chính sách của nhà Lý để xây dựng đất nước, dời đô về Thăng Long, đặt tên nước Đại Việt, chia lại khu vực hành chính, tổ chức bộ máy chính quyền trung ương và địa phương- xây dựng luật phát, xây dựng quân đội - -Rèn luyện kĩ năng đánh giá công lao của nhân vật lịch sử tiêu biểu thời Lý. Phân tích và nêu các ý nghĩa, các chính sách xây dựng và bảo vệ đất nước của nhà Lý. Bài 11. Cuộc kháng chiến chóng quân XL Tống -Âm mưu xâm lược nước ta là nhằm bành trướng lãnh thổ đồng thời để giải quyết những khó khăn về tài chính và xã hội. -Cuộc tiến công tập kích song đất Tống của Lý Thường Kiệt là hành động tự vệ chính đáng. -Sơ lược cuộc kháng chiến chống Tống ở giai đoạn 2 và thắng lợi to lớn của nhân dân Đại Việt. -Rèn cho học sinh kĩ năng sử dụng bản đồ để tường thuật cuộc kháng chiến. -Sử dụng lược đồ trình bày diễn biến cuộc kháng chiến trên phòng tuyến Như Nguyệt. -Phân tích nhận xét nhân vật, đánh giá các sự kiện lịch sử Bài 12: Đời sống kinh tế văn hóa -Dưới thời Lý đất nước được ổn định lâu dài, nông nghiệp thủ công nghiệp, thương nghiệp đã có chuyển biến và đạt một số thành tựu nhất định. -Việc buôn bán với nước ngoài được mở rộng. -Thời Lý có sự phân hoá mạnh mẽ về giai cấp và các tầng lớp trong xã hội. -Văn hoá, giáo dục phát triển mạnh. Hình thành văn hoá Thăng Long. -Quan sát và phân tích những nét đặc sắc của một số công trình nghệ thuật. -Rèn kĩ năng lập bảng so sánh, vẽ sơ đồ. Chương III NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN THẾ KỈ XIII-XIV Bài 13: Nước -Nguyên nhân làm cho - Rèn kỹ năng so sánh. -Đánh giá các 9 Đại Việt ở TK XIII nhà Lý sụp đổ nhà Trần thành lập, việc nhà Trần thành lập đã góp phần củng cố chế độ qn chủ trung ương tập quyền vững vàng thơng qua việc sửa đổi pháp luật thời Lý. -Thế kỉ XIII nhà Tần đã thực hiện nhiều biện pháp tích cực để xây dựng qn đội, củng cố quốc phòng, phục hồi và phát triển kinh tế đất nước do đó kinh tế phát triển, qn đội, quốc phòng vững mạnh. thành tựu xây dựng nhà nước, pháp luật thời Trần. Bài 14: Ba lần kháng chiến chống qn XL Mơng-Ngun -Âm mưu xâm lược Đại Việt của qn Mơng Cổ. -Chủ trương, chính sách và những việc làm của qn dân Trần -Việc chuẩn bị chống qn Ngun của nhà Trần chu đáo hơn. -Sự chuẩn bị chu đáo, đường lối đánh giặc đúng đắn, quyết tâm cao qn dân Đại Việt đã giành thắng lợi vẻ vang. - Qn Ngun quyết tâm xâm lược Đại Việt lần thứ ba. - Vua tơi nhà Trần quyết tâm tiến hành cuộc kháng chiến chống lại nhà Ngun với các trận đánh lớn: Vân Đồn, Bạch Đằng và giành thắng lợi vẻ vang. -Trình bày diễn biến trận đánh qua lược đồ. -Rèn luyện kĩ năng sử dụng bản đồ để thuật lại diễn biến kháng chiến. -Rèn luyện kĩ năng sử dụng lược đồ để tóm tắt diễn biến của cuộc kháng chiến. - Ngun nhân thắng lợi và ý Nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống qn xâm lược Mơng- Ngun. -Phân tích, đánh giá, nhận xét các sự kiện lịch sử -Đọc, vẽ lược đồ. Bài 15 : Sự phát triển kinh tế , văn hoá thời Trần - Biết được một số nét chủ yếu về tình hình kinh tế, xã hội của nước ta sau chiến tranh chống xâm lược Mơng- Ngun. - Biết được một số thành tựu phản ánh sự phát triển của văn hố, giáo dục, khoa học kinh tế thời - Giúp học sinh nhìn nhận sự phát triển về một xã hội văn hố qua phương pháp so sánh với thời kì trước. - Nhận xét, đánh giá những thành tựu kinh tế, văn hố. - So sánh sự phát triển giữa thời Lý và thời Trần. - Phân tích, đánh giá, nhân xét 10 [...]... nhân vật lịch - Nắm được diễn biến, kết kiện lịch sử sử, ý nghĩa sự quả, ý nghĩa của các cuộc kiện lịch sử khởi nghĩa của qúy tộc Trần Tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa của Trần Ngun Thơi, Trần 11 Ngun Khang 7 Khung phân phối chương trình (theo PPCT của Sở GD-ĐT ban hành) Học Kì I, 19 tuần, 36 tiết Nội dung bắt buộc/số tiết Lịch sử Lí địa Bài tập, Ơn tập thuyết phương 27 1 6 8 Lịch trình chi tiết Bài học Bài... 15 Lịch sử địa phương Sưu tầm các anh Sưu tầm theo tổ Trưng bày trước hùng liệt sĩ, các lớp di tích lịch sử của tỉnh ĐB 11 Kế hoạch triển khai các hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp Tuần 1213 17 Nội dung Chủ đề Nhiệm vụ học sinh Ba lần KC chống Vẽ lược đồ db Vẽ theo tổ qn xâm lược cuộc kc chống Mơng - Ngun qn xâm lược lần 3 Làm bài tập lịch sử Lập niên biểu Làm theo tổ thời gian và sự kiện lịch sử. .. lược Mông – Nguyên ở TK XIII - Lược đồ diễn biến cụộc kháng chiến lần thứ 3 chống quân Nguyên (12 87- 1288) - Lược đồ chiến thắng Bạch Đằng 1288 Tranh ảnh có liên quan - Lược đổ khởi nghóa nông dân cuối TK XIII - Bảng thống kê các cuộc khởi nghóa - nh thành nhà Hồ Tài liệu lịch sử Lai Châu Trên lớp: Lịch sử địa phương Phân tích ; Phát vấn ; Giải thích Tự học: Sưu tầm tên anh hùng, liệt sĩ và di tích lịch. .. trực XV nhà Hồ quan nh thành nhà Hồ Tự học: Trả lời câu hỏi 3 + Trên lớp: Làm bt lịch sử 34 Thực hành tư duy trên giấy và Bảng phụ bút + Trên lớp: Ơn tập Bảng phụ ghi nội - Đặt và giải quyết vấn đề dung câu hỏi ôn tập - Trực quan , gợi mở hỏi đáp lên bảng 35 - So sánh - Phát vấn 8 câu hỏi Tự học: Ơn tập kiến thức HK I 36 Thi học Kì I Trả lời các câu hỏi 1,2 9 Kế hoạch kiểm tra đánh giá - Kiểm tra thường... Tự học: Trả lời các câu hỏi 1,2,3 trong SGK 6 + Trên lớp: - Bản đồ Ấn Độ, Trả lời - Thuyết trình: Đơng Nam Á và các câu - Phát vấn: 10 câu hỏi một số tranh ảnh về hỏi 2,3 12 Bài 6: Các quốc gia pK ĐNA Bài 7: Những nét chung về XHPK Làm bài tập lịch sử - Nhóm: Ấn Độ đạt được những thành tựu gì về văn hóa + Tự học: Trả lời các câu hỏi 1 trong SGK + Trên lớp: - Thuyết trình: - Phát vấn: 17 câu hỏi 7+ 8... Kiểm tra miệng Kiểm tra 15’ Số lần Hệ Thời điểm/nội dung số 1 2 1 1 Theo bài học trước Tiết 10: Làm bài tập lịch sử Tiết 28: Sự PT kinh tế văn hóa thời Trần Tiết 19: Chương 1 và chương 2 Tiết 36: Kiểm tra 45’ 1 2 Kiểm tra 90’ 1 3 10 Kế hoạch triển khai các nội dung chủ đề bám sát (theo PPCT của Sở GD-ĐT ban hành) Nhiệm vụ học Tuần Nội dung Chủ đề Đánh giá sinh 2 Trung Quốc thời Sưu tầm tranh Sưu tầm... Trực quan Tự học: Trả lời câu hỏi 3 24, 25, 26 Bài 15 : Sự phát triển kinh tế , văn hoá thời Trần Bài 16 : Sự suy sụp của nhà Trần cuối TK XIII 27, 28 29, 30 31 Bài 17: Ơn tập 32 Trên lớp: - So sánh ; phân tích - Diễn giảng - Trực quan - Giải thích Tự học: Trả lời câu hỏi 2 Trên lớp: - Phân tích - Giải thích - Mô tả - Trực quan Tự học: Trả lời câu hỏi 3 chánh thời Trần - Bản đồ đế quốc Mông – Nguyên... người thân các câu cận nắm giữ hỏi 1 + Tự học: Trả lời các câu hỏi 2,3 trong SGK Bài 11 Cuộc + Trên lớp - Bản đồ Đại Việt kháng chiến - Thuyết trình: thời Lý – Trần Trả lời chóng qn XL 15, - Phát vấn: 16 câu hỏi - Lược đồ về cuộc các câu Tống 16 + Tự học: hỏi 1,2 tiến công để phòng Trả lời các câu hỏi 1,2,3 trong vệ của Nhà Lý SGK + Trên lớp: Làm bt lịch sử 17 Thực hành tư duy trên giấy và Bảng phụ... di tích lịch sử ở Điện Biên Trên lớp: Lược đồ nước Đại 15 Trả lời các câu hỏi 1,2 Trả lời các câu hỏi 1 Trả lời các câu hỏi 1,2 Phân tích , phát vấn Sử dụng bản đồ giải thích Tự học: Ơn tập Chương II,III chương II, III Việt XII Tranh ảnh thành tựu kinh tế văn hoá Bảng thống kê CHƯƠNG IV ĐẠI VIỆT TỪ TK XV- ĐẦU TK XIX THỜI LÊ SƠ (01 tiết bài mới+01 tiết bài tập+01 tiết ơn tập+01 tiết Ktra học kì) Trên... ND tự Kiểm tra 2 Tổng số chọn tiết 36 PP/ học liệu, PTDH Phần I: Khái qt lịch sử thế giới trung đại Tiết Hình thức tổ chức DH Ghi chú KT-ĐG (9 tiết bài mới + 1 tiết bài tập = 10 tiết) +Trên lớp: - Thuyết trình: bản đồ Châu Âu - Phát vấn: 13 câu hỏi Tranh ảnh, tài liệu Trả lời - Nhóm: miêu tả và nhận xét 1 các câu về lãnh địa phong kiến H1 sgk hỏi 1,2 + Tự học: Trả lời các câu hỏi 3 trong SGK + Trên . TỔ: VĂN - SỬ  KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC: LỊCH SỬ LỚP 7 CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN Học kỳ: I Năm học: 2010-2011 1 1. Môn học: Lịch sử 2. Chương trình: Cơ bản Nâng cao Khác Học kỳ: I Năm học: 2010. sự kiện lịch sử N32: - sử dụng lược đồ. - Phân tích tranh ảnh. -Lập bảng thống kê. N33: - Lược thuật các sự kiện lịch sử. - Đánh giá công lao nhân vật lịch sử, ý nghĩa sự kiện lịch sử. N34:. Nguyệt. N 17: - Rèn kĩ năng lập bảng niên biểu, kĩ năng phân tích, so sánh. N18: -Rèn cho học sinh nhớ các sự kiện lịch sử và tư duy logic, giúp học sinh có cách nhìn toàn diện lịch sử Việt Nam và lịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch dạy học môn lịch sử 7 pdf, Kế hoạch dạy học môn lịch sử 7 pdf, Kế hoạch dạy học môn lịch sử 7 pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay