ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG TỔNG THỂ TUYẾN GH

22 793 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2014, 14:49

Bài tập lớn tổ chức thi công tổng thể chọn phơng án thi công Khi chọn phơng án thi công phải dựa trên các yêu cầu sau: - Trình độ chuyên môn, kỹ thuật thi công. - Khả năng cung cấp vật t kỹ thuật và năng lực xe máy công nghệ thi công của đơn vị thi công. - Đặc điểm tự nhiên của khu vực tuyến - Các điều kiện đặc biệt khác của tuyến 2.1 Các phơng pháp thi công. 2.1.1 Tổ chức thi công theo phơng pháp dây chuyền. Khái niệm: Tổ chức thi công theo phơng pháp dây chuyền là phơng pháp tổ chức mà ở đó quá trình thi công đợc chia thành nhiều công việc có liên quan chặt chẽ với nhau và đợc xắp xếp thành một trình tự hợp lý. Việc sản xuất sản phẩm đợc tiến hành liên tục đều đặn theo một hớng và trong một thời gian nào đó sẽ đồng thời thi công trên tất cả nơi làm việc của dây chuyển. Đây là phơng pháp tổ chức thi công tiến tiến nó thích hợp với tổ chức kéo dài của công trình làm đờng ôtô. - Ưu điểm của phơng pháp: + Công trình đợc đa vào sử dụng sớm, nhờ việc sử dụng các đoạn đờng đã làm xong để phục vụ cho thi công và vận chuyển hàng hóa, do đó tăng nhanh đợc thời gian hoàn vốn. + Tập trung đợc máy móc thiết bị các đội chuyên nghiệp cho nên việc sử dụng và bảo quản sẽ tốt hơn, giảm nhẹ khâu kiểm tra trong lúc thi công và nâng cao năng suất của máy làm giảm giá thành thi công cơ giới. + Chuyên môn hoá đợc công việc, công nhân có trình độ tay nghề cao do đó làm tăng năng suất lao động và nâng cao chất lợng công trình. + Tập trung thi công trên đoạn đờng ngắn nên việc lãnh đạo, chỉ đạo thi công và kiểm tra chất lợng sản phẩm có thuận lợi hợn. + Nâng cao trình độ tổ chức thi công nói chung và rút ngắn đợc thời gian quay vòng vốn, máy móc do đó làm giảm đợc khối lợng công tác dở dang. - Các điều kiện để áp dụng: + Phải định hình hoá các công trình của đờng và phải có công nghệ thi công ổn định. + Khối lợng công tác phải phân bố đều trên tuyến. + Dùng tổ hợp máy thi công có thành phần không đổi để thi công trên toàn tuyến. + Từng đội, phân đội thi công phải hoàn thành công tác đợc giao trong thời hạn qui định, do đó phải xây dựng chính xác định mức lao động. + Cung cấp liên tục và kịp thời vật liệu cần thiết đến nơi sử dụng theo đúng yêu cầu của tiến độ tổ chức thi công. Trang 13 Bài tập lớn tổ chức thi công tổng thể Sơ đồ của phơng pháp thi công dây chuyền 5 1 2 3 4 T L t k t t ô đ t c T h đ 1. Dây chuyền hoàn thiện 2. Dây chuyển thi công mặt đờng 3. Dây chuyển thi công nền 4. Dây chuyển thi công cống 5. Công tác chuẩn bị T hđ : Thời gian hoạt động của dây chuyền t tk : Thời gian triển khai của dây chuyền t ôđ : Thời gian ổn định của dây chuyền t c : Thời gian cuối của dây chuyền 2.1.2 Phơng pháp thi công tuần tự. Khái niệm: Phơng pháp thi công tuần tự là đồng thời tiến hành một loại công việc trên toàn bộ chiều dài của tuyến thi công và cứ tiến hành nh vậy từ công tác chuẩn bị đến hoàn thiện - Đặc điểm của phơng pháp: Mọi công tác chuẩn bị đến hoàn thiện đều do một đơn vị thi công. Khi tuyến dài ngời ta có thể chia làm vài đoạn nhng vẫn thi công theo phơng pháp tuần tự - Ưu điểm: Địa điểm thi công không bị thay đổi cho nên việc tổ chức đời sống cho cán bộ công nhân thuận tiện hơn. - Nhợc điểm: + Yêu cầu về máy móc tăng so với phơng pháp thi công theo dây chuyền vì phải đồng thời triển khai một loại công tác ở nhiều địa điểm. + Máy móc và công nhân phân tán trên diện rộng cho nên việc chỉ đạo kiểm tra quá trình thi công gặp nhiều cản trở. + Quản lý thi công và kiểm tra chất lợng công trình gặp nhiều khó khăn. + Khó nâng cao tay nghề công nhân. + Không đa đợc những đoạn đờng đã làm xong sớm vào thi công. - Điều kiện áp dụng: + Khi xây dựng các tuyến đờng ngắn, không đủ bố trí dây chuyển tổng hợp. + Không khôi phục các tuyến đờng bị chiến tranh phá hoại. + Khối lợng phân bố không đều. Trang 14 Bài tập lớn tổ chức thi công tổng thể 2.1.3 Phơng pháp thi công phân đoạn. Khái niệm: Tổ chức thi công theo phơng pháp phân đoạn là chỉ triển khai công tác trên từng đoạn riêng biệt của đờng, chuyển đến đoạn tiếp theo khi đã hoàn thành công tác trên đoạn trớc đó. Theo phơng pháp này có thể đa từng đoạn đờng đã làm xong vào khai thác chỉ có thời gian đa đoạn cuối cùng vào khai thác là trùng với thơì gian đa toàn bộ đoạn đờng vào sử dụng. - Ưu điểm: Thời hạn thi công theo phơng pháp này ngắn hơn thời hạn thi công theo phơng pháp tuần tự. Chỉ triển khai thi công cho từng đoạn nên việc sử dụng máy móc, nhân lực tốt hơn, khâu quản lý và kiểm tra thuận lợi hơn - Nhợc điểm: Phải di chuyển cơ sở sản xuất, kho bãi nhiều lần do đó việc tổ chức đời sống cho cán bộ công nhân viên gặp nhiều khó khăn. - Điều kiện áp dụng: + Tuyến đờng dài nhng không đủ máy để thi công phơng pháp dây chuyển + Trình độ tổ chức, kiểm tra cha cao + Trình độ tay nghề của công nhân cha cao, cha đợc chuyên môn hoá. 2.1.4 Phơng pháp thi công hỗn hợp. Khái niệm: Phơng pháp thi công phối hợp là phơng pháp phối hợp các hình thức thi công theo dây chuyển và phi dây chuyển, có 3 phơng pháp hỗn hợp. + Phơng pháp 1: Tách riêng khối lợng các công tác tập trung để thi công theo phơng pháp tuần tự. + Phơng pháp 2: Một số công tác tổ chức thi công theo dây chuyền và tổ chức thi công theo tuần tự. + Phơng pháp 3: tổ chức thi công chung phơng pháp phân đoạn, trong từng đoạn thi công theo phơng pháp tuần tự và dây chuyền. - Điều kiện áp dụng: Phơng pháp thi công hỗn hợp đợc áp dụng trên đoạn tuyến có khối lợng tập trung nhiều và có nhiều công trình thi công cá biệt. 2.2 Quyết định chọn phơng pháp thi công. - Tuyến AB đợc xây dựng dài 9,4 km, đảm nhận việc thi công là Công ty xây dựng cầu đờng X đợc trang bị đầy đủ máy móc, vật t, trang thiết bị, có đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn giỏi, lực lợng công nhân có tay nghề cao, tinh thần lao động tốt. - Khối lợng công tác dọc tuyến khá đồng đều, các công trình thoát nớc dọc tuyến đợc thiết kế theo định hình hoá, đợc vận chuyển từ nhà máy đến công trình để lắp ghép. - Điều kiện địa chất, thuỷ văn của khu vực tuyến thuận lợi ít ảnh hởng đến thi công. Quyết định chọn phơng án thi công theo dây chuyền để xây dựng tuyến AB. Đây là phơng pháp hợp lý hơn cả, nó làm tăng năng suất lao động, chất lợng công trình đợc bảo đảm, giá thành xây dựng hạ, tiết kiệm sức lao động, sớm đa vào sử dụng những đoạn đờng làm xong trớc. 2.3 Tính các thông số của dây chuyền. 2.3.1 Tính tốc độ dây chuyền. Trang 15 Bài tập lớn tổ chức thi công tổng thể Khái niệm: Tốc độ của dây chuyền chuyên nghiệp là chiều dài đoạn đờng (km, m) trên đó đơn vị thi công chuyên nghiệp tiến hành tất cả các công việc đợc giao trong một đơn vị thời gian. Tốc độ của dây chuyền tổng hợp là chiều dài đoạn đờng đã làm xong hoàn toàn trong 1 ca (hoặc ngày đêm). Tốc độ dây chuyền xác định theo công thức L V= ; (t hđ -T tk ).n Trong đó: L - Chiều dài đoạn công tác của dây chuyền T hđ - Thời gian hoạt động của dây chuyền T tk - Thời gian triển khai của dây chuyền n - Số ca thi công trong một ngày đêm T hđ = T 1 -(T n -T x ) T 1 - số ngày tính theo lịch trong thời gian thi công T n - Số ngày nghỉ lễ + chủ nhật T x - Số ngày nghỉ do thời tiết xấu, ma Căn cứ vào thời hạn thi công đã cho và mùa thi công thuận lợi. Quyết định chọn thời gian khởi công nh sau: Khởi công: 01-04-1999 Hoàn thành: 30-04-2000 Bảng tính số ngày làm việc của dây chuyền Tháng Số ngày Ngày lễ Chủ nhật Ngày ma Ngày làm việc thực tế 01 31 6 1 25 02 28 5 1 23 03 31 4 1 27 04 30 4 1 26 05 31 5 2 26 06 30 4 2 26 07 31 4 4 27 08 31 5 4 26 09 30 5 4 25 10 30 4 4 26 11 30 6 4 24 12 31 4 4 27 Tổng cộng 364 56 32 308 Trang 16 Bài tập lớn tổ chức thi công tổng thể Tính thời gian làm việc thực tế T lv = T 1 - T n l ; (1) T lv = 364 - 56 = 308 ca ; T lv = T 1 - T tx ; (2) T lv = 364 - 32 = 332 ca ; Từ kết quả trên chọn T lv = 308 ngày . 2.3.2 Thời gian hoạt động của dây chuyền. Với dây chuyền chuyên nghiệp là thời gian kể từ lúc bắt đầu triển khai đến lúc chiếc máy cuối cùng ra khỏi dây chuyền. Với dây chuyền tổng hợp nó là thời gian kể từ lúc bắt đầu công việc của đội đầu tiên đến khi kết thúc công việc của đội cuối cùng. ở đây thời gian làm công tác chuẩn bị là 9 ngày. Vậy thời gian hoạt động của dây chuyên là T hđ = 308 - 9 = 299 ngày. 2.3.2 Thời kỳ triển khai của dây chuyền. Là thời gian cần thiết để đa toàn bộ máy móc của dây chuyền tổng hợp vào hoạt động. Nếu cố gắng giảm đợc thời gian triển khai càng nhiều càng tốt chọn 12 ngày hoặc 12 ca (do 1 ngày làm 1 ca ). 2.3.3 Thời kỳ hoàn tất của dây chuyền. Là thời gian cần thiết để đa các phơng tiện máy móc ra khỏi dây chuyền tổng hợp sau khi đã hoàn thành đầy đủ các công việc đợc giao. Giả sử tốc độ dây chuyển chuyên nghiệp không đổi, thì chọn T ht =T t k . 2.3.4 Thời gian ổn định của dây chuyền. Là thời kỳ dây chuyền làm việc với tốc độ không đổi, với dây chuyền tổng hợp là thời kỳ từ lúc triển khai xong đến khi bắt đầu cuốn dây chuyền. T ôđ =T hđ -(T tk +T c ) Lấy: T c = T tk = 12 ngày T ôđ = 299-(2.12) = 275 ngày 2.3.5 Hệ số hiệu quả của dây chuyền: T ôđ 275 E = = = 0,92 T hđ 299 2.3.6 Hệ số tổ chức sử dụng máy: E + 1 0,91 + 1 K tc = = = 0,95 2 2 Nh vậy chọn phơng pháp thi công theo dây chuyền là hoàn toàn phù hợp. Từ các số liệu trên tính đợc tốc độ dây chuyên : L 12 000 V= = = 45 m/ca . (t hđ -T tk ) .n ( 299 - 12).1 2.4 Chọn hớng thi công và lập tiến độ tổ chức thi công tổng thể. - Phơng án 1: Thi công từ đầu tuyến lại cuối tuyến (A - B) Trang 17 Bài tập lớn tổ chức thi công tổng thể T L (km)B2A + Ưu điểm: Giữ đợc dây chuyền thi công, lực lợng thi công không bị phân tán, công tác quản lý thuận lợi dễ dàng. đa từng đoạn vào sử dụng sớm. + Nhợc điểm: Phải làm đờng công vụ để vận chuyển vật liệu yêu cầu xe vận chuyển vật liệu cha hợp lý. - Phơng án 2: hớng thi công chia làm 2 mũi T L (km)B Mỏ vật liệu A + Ưu điểm: Tận dụng đợc đờng đã làm xong vào để xe chở vật liệu sử dụng. + Nhợc điểm: Phải tăng số lợng ô tô do có 2 dây chuyền thi công gây phức tạp cho khâu quản lý và kiểm tra. - Phơng án 3: Một dây chuyền thi công từ giữa ra. + Ưu điểm: Tận dụng đợc các đoạn đờng đã làm xong đa vào chuyên chở vật liệu. + Nhợc điểm: Sau khi thi công xong đoạn 1 thì phải di chuyển toàn bộ máy móc, nhân lực về đoạn 2 để thi công tiếp. Trang 18 Bài tập lớn tổ chức thi công tổng thể T L (km)B2A - Chọn hớng thi công: So sánh các phơng án đã nêu và căn cứ vào thực tế của tuyến và khả năng cung cấp vật liệu làm mặt đờng, ta chọn hớng thi công tuyến đờng A - B nh phơng án 1. Công tác xây dựng đờng ô tô có thể bắt đầu khi đã hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị về tổ chức và kỹ thuật. Mục đích của việc chuẩn bị này nhằm tạo điều kiện tốt nhất để thực hiện các công tác xây dựng chủ yếu bằng phơng pháp công nghiệp, áp dụng phơng pháp thi công tiên tiến, đảm bảo hoàn thành công trình trong một thời gian ngắn và công trình đạt chất lợng cao. Việc thực hiện công tác chuẩn bị một cách hợp lý và toàn diện có ảnh hởng rất lớn đến thời hạn và giá thành xây dựng và đến các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác của việc tổ chức thi công. Công tác chuẩn bị bao gồm những công việc chính sau: - Chặt cây, đánh gốc, bóc đất hữu cơ. - Tổ chức các xí nghiệp phụ . - Xây dựng nhà ở, nhà làm việc tạm thời. - Làm đờng tạm (đờng công vụ, đờng tránh) - Cung cấp năng lợng , điện và nớc - Khôi phục cọc, dời cọc dấu tim đờng ra khỏi phạm vi thi công. 3.1 Chặt cây, đánh gốc. Công tác dọn dẹp mặt bằng chủ yếu là chặt cây ,đào gốc cây trong phạm vi tuyến. 3.2 Tổ chức các xí nghiệp phụ. Các xí nghiệp sản xuất phụ này có tính chất tạm thời dùng để phụ vụ cho quá trình thi công tuyến. Sau khi hoàn thành công trình các xí nghiệp phụ này sẽ thôi hoạt động. Các thiết bị đợc tháo dỡ đến công trờng khác. Diện tích sử Trang 19 Bài tập lớn tổ chức thi công tổng thể dụng để xây dụng các xí nghiệp phụ ,kho bãi đợc tính từ tổng khối lợng vật t thiết bị của công trờng. Diện tích cần thiết là 1600 m 2 . 3.3 Xây dựng nhà ở, nhà làm việc tạm thời. - Nhà ở của công nhân, cán bộ công nhân viên phục vụ - Nhà ăn, câu lạc bộ, nhà tắm - Nhà làm việc của Ban chỉ huy công trờng và các đợt thi công. - Nhà kho các loại. - Nhà sản xuất, bố trí xởng sản xuất, trạm sửa chữa Diện tích nhà ở, nhà làm việc tạm thời đợc tính theo tiêu chuẩn do Nhà nớc quy định. Nó phụ thuộc vào số lợng công nhân . Tận dụng nguyên vật liệu địa phơng nh tranh, tre, nứa, lá, để xây dựng lán trại. 3.4 Làm đờng tạm. Đờng tạm đợc làm để vận chuyển vật liệu từ mỏ vật liệu đến vị trí thi công và vận chuyển các cấu kiện lắp ghép đến công trình. Dọc theo tuyến đã có một con đờng cũ mà trớc đây xây dựng để khai thác đá, nay chỉ cần tu sửa lại làm rộng thêm để tận dụng làm đờng tạm phục vụ cho chuyên chở vật liệu. Yêu cầu xe máy, nhân lực để làm đờng tạm: + máy ủi D271: 1 chiếc + xe ô tô Zil 150: 1 chiếc + công nhân: 5 ngời 3.5 Cung cấp điện năng ,nớc. Điện năng dùng cho các xí nghiệp và cơ sở sản xuất nên tận dụng mạng lới điện của tỉnh. Nớc dùng trong sinh hoạt và sản xuất dùng hệ thống nớc suối thiên nhiên . 3.6 Khôi phục cọc, rời cọc ra ngoài phạm vi thi công. - Khôi phục cọc ngoài thực địa (những cọc chủ yếu), xác định chính xác vị trí tuyến sẽ thi công. - Đo đạc và kiểm tra đóng thêm cọc chi tiết tại những đoạn cá biệt để tính khối lợng đất chính xác hơn. - Kiểm tra cao độ thiên nhiên ở cọc đo cao cũ trên các đoạn cá biệt và đóng thêm các cọc đo tạm thời. - Ngoài ra trong khi khôi phục lại tuyến đờng có thể phải chỉnh tuyến ở một số đoạn để làm cho tuyến tốt hơn hoặc giảm bớt khối lợng công tác. - Để cố định trục đờng trên đờng thẳng thì dùng cọc nhỏ đóng ở các vị trí 100m và vị trí phụ. Ngoài ra cứ 0,5km - 1 km lại đóng cọc to để dễ tìm. Các cọc này đợc đóng ở tiếp đầu, tiếp cuối của đờng cong tròn. - ở trên đờng cong đóng cọc nhỏ, khoảng cách tuỳ thuộc vào bán kính đờng cong. R < 100m - khoảng cách cọc là 5m 100 < R < 500 - khoảng cách cọc là 10m. R > 500m - khoảng cách cọc 20m - Để cố định đờng cong phải dùng cọc đỉnh . Cọc đỉnh đợc chôn trên đờng phân giác và cách đỉnh đờng cong 0,5m. Trên cọc ghi số đỉnh đờng cong, bán kính, tiếp tuyến và phân cự, mặt ghi hớng về đỉnh góc. Ngay tại đỉnh góc và đúng dới quả dọi của máy đóng thêm 1 cọc cao hơn mặt đất 10cm. Trang 20 Bài tập lớn tổ chức thi công tổng thể - Trờng hợp có phân cự bé thì đóng cọc to ở trên đờng tiếp tuyến kéo dài, khoảng cách giữa chúng là 20m. - Trong khi khảo sát đã đặt các mốc đo cao cách nhau từ 1 - 1,5km. - Khi khôi phục tuyến cần phải đặt thêm các mốc đo cao tạm thời, ở vùng đồng bằng. Ngoài ra cần đặt mốc đo cao ở vùng vợt sông lớn và ở nơi nền đắp cao - Để giữ các cọc 100m trong suốt thời gian thi công cần phải dời nó ra khỏi phạm vi thi công. Trên cọc này đều phải ghi thêm khoảng cách dời chỗ. - Trong quá trình khôi phục tuyến đờng còn phải định phạm vi thi công là những chỗ cần phải chặt cây cối, dỡ bỏ nhà cửa, công trình. Ranh giới của phạm vi thi công đợc đánh dấu bằng cọc. - Bố trí 3 công nhân và một máy kinh vĩ + thớc thép để khôi phục cọc. Bảng tính toán và bố trí nhân công Số TT Công việc đơn vị Khối l- ợng Năng suất/ca Yêu cầu Máy (ca) Ngời (công) 1 Dọn dẹp mặt bằng m 2 150 000 75 2000 2 Tổ chức các xí nghiệp phụ m 2 3 Xây dựng nhà cửa tạm m 2 4 Làm đờng tạm m 12 000 800 1 máy uỉ 5 1 xe zil150 5 Cung cấp năng lợng 6 Phục hồi cọc km 12 0,2 60 Ngày khởi công 01 - 04 - 1999 Ngày hoàn thành 09 - 04 - 1999 Số ngày làm việc thực tế 9 ngày Ch ơng 4: tổ chức thi công cong 4.1 Thống kê khối lợng các công trình Các công trình trên đờng chủ yếu là các công trình thoát nớc bao gồm: 4 Cống tròn 1,50 m trong 1 km đờng . Trên toàn tuyến có 48 cống .Chiều dài của 1 cống là 13m ,vậy tổng chiều dài là 624 m. 4.2 Năng lực của đơn vị xây dựng cống Đơn vị thi công cống có các phơng tiện xe máy sau: - Cần trục K32 - Máy xúc 153 - Máy lu đầm - Ô tô Maz 200, ô tô Zil 150 4.3 Chọn phơng án thi công cống Có 2 phơng pháp thi công sau: - Phơng án 1: Dây chuyền cống thi công sau dây chuyền thi công đờng + Ưu điểm: Khi xây dựng cống đã có sẵn nền đờng Trang 21 Bài tập lớn tổ chức thi công tổng thể + Nhợc điểm: dây chuyền thi công nền sẽ gặp trở ngại khi qua khu vực khe suối, khối lợng đào đắp lớn + Sơ đồ phơng án 1 D â y c h u y ề n m ặ t đ ờ n g Dây chuyền cống D â y c h u y ề n n ề n T L - Phơng án 2 : cống địa hình thi công trớc dây chuyền nền + Ưu điểm: thuận lợi cho dây chuyền nền, khối lợng đào đắp giảm + Nhợc điểm: phải làm đờng tránh trớc khi thi công cống cấu tạo + Sơ đồ phơng án 2: D â y c h u y ề n m ặ t đ ờ n g Dây chuyền cống D â y c h u y ề n n ề n T L Do ở khu vực tuyến đi qua đã có sẵn đờng dân sinh, có thể cải tạo cho ô tô đi lại đợc là thuận lợi và dễ dàng. Do đó chọn phơng án 2 để thi công 4.4 Các bớc của quá trình xây dựng cống. Trình tự xây dựng một cống đợc tiến hành nh sau: 1- Khôi phục vị trí cống ngoài thực địa 2- Vận chuyển và bốc dỡ các bộ phận cống đến vị trí xây dựng 3- Đào hố móng Trang 22 [...]... Từ - đến 11531 Tổng khối lợng đào đất: 46 611,6m3 Tổng khối lợng đắp đất: 91 663,2 m3 Trang 28 Bài tập lớn tổ chức thi công tổng thể 5.1 Xác định hớng và tốc độ thi công Hớng thi công nền đờng phải phù hợp với hớng thi công của toàn tuyến, tốc độ thi công của nền phải phù hợp với tốc độ chung của các dây chuyền xây dựng các hạng mục thi công khác, phù hợp với điều kiện cung cấp vật t và thi t bị, thời... thời hạn thi công cống Thời hạn thi công cống đợc tính theo công thức: Yê u cầu n.lực thi công 1m dài cống ì L c Th.gian thi công = Số công nhan Kết quả thời hạn thi công cống đợc lập trong bảng sau: Lý trình km0+200 km0+325 km0+500 km0+900 km1+200 km1+325 km1+500 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Lc (m) 13 13 13 13 13 13 13 Số cống 1 1 1 1 1 1 1 số ngày Trang 27 Bài tập lớn tổ chức thi công tổng thể km1+900... -Năng suất máy lu bánh lốp : 91663,2/900 = 101,8/275=0,37 ca Thống kê nhân lực phục vụ công tác làm nền TT Công tác Đơn vịm3 Khối lợng Định mức Số công 1 Sửa rãnh dọc m3 18432 13 1418 2 Sửa ta luy đắp m3 24384 40 610 3 Sửa ta luy đào Công việc khác m3 công 10944 50 219 150 4 Tổng cộng 2397 Trang 33 Bài tập lớn tổ chức thi công tổng thể Số công nhân cần thi t: 2397 = 9 , yêu cầu 9 công nhân 275 -Số xe... kết quả tính toán trên, xác định biên chế đội thi công cống nh sau: STT Yêu cầu biên chế Đơn vị 1 Công nhân xây dựng Ngời 2 Công nhân lái xe máy Ngời 3 Công nhân sửa chữa Ngời 4 Xe Maz 200 Xe 5 Xe Zil 150 Xe 6 Cần cẩu K32 Xe 7 Máy Máy xúc 153 8 Máy san D144 máy + Tổng số công nhân trong đội xây dựng cống: 12 ngời + Tổng số xe máy: 6 cái Số lợng 4 6 2 2 1 1 1 1 - Xác định thời gian thi công cống: Do... máy để thi công cống nh sau: STT Yêu cầu Đơn vị Số lợng 1 Nhân lực công 1060 2 Xe Maz 200 ca 399,36 3 Xe Zil 150 ca 212,16 4 Cần cẩu K32 ca 109,8 5 ca 62,4 Máy xúc 153 6 Máy san D144 ca 0,624 Với số ngày thi công thực tế 275 ngày, yêu cầu đội thi công gồm: + Công nhân: 1060 = 3,85 ngời 275 Trang 26 Bài tập lớn tổ chức thi công tổng thể + Xe Maz 200: 339,36 = 1,23 xe 275 + Xe Zil 150: = 0,77 xe + Cần... tiêu để chọn máy thi công, nếu đã có máy thi công thì nó là chỉ tiêu đào, đắp sao cho kinh tế nhất Để thi công nền đờng của tuyến đờng A - B ta chọn máy ủi là máy thi công chính, cự ly vận chuyển kinh tế của máy ủi là 100m 5.2.1 Nguyên tắc điều phối đất - Đảm bảo cho khối lợng vận chuyển đất là ít nhất , chiếm ít đất trồng trọt, đảm bảo chất lợng công trình, phù hợp với điều kiện thi công - Với nền... Tốc độ thi công nền đờng đờng tối thi u đợc xác định theo công thức V = Trong đó: Q T n Q - Khối lợng đào, đắp nền đờng T - Số ngày làm việc thực tế, 275 ngày n - Số ca làm việc trong một ngày 46611,6 91663,2 V = + 275 1 = 502,8 m3/ca 5.2 Thi t kế điều phối đất và phân đoạn thi công Công tác điều phối đất có tầm quan trọng đặc biệt, nó làm cho giá thành của công trình rẻ nhất Nếu cha có máy thi công. .. khối lợng công tác đào (đắp) đất móng cống xác định theo công thức: V = (a + h)L.h.k Có: a - Chiều rộng đáy hố móng tuỳ thuộc vào các loại cống + Cống 1,5m: a = 2,8m h - Chiều sâu hố móng lấy bằng 0,5m L - Chiều dài cống, lấy bằng 13 m để tính toán k - Hệ số xét đến việc tăng khối lợng công tác do việc đào sâu lòng suối và đào đất ở của cống, lấy k=2.2 Trang 24 Bài tập lớn tổ chức thi công tổng thể +... và không đắp lệch nhau quá 20cm.Sử dụng máy xúc 153 để đắp đất trên cống Quá trình thi công cho một cống 1,5m - dài 13 m Trang 25 Bài tập lớn tổ chức thi công tổng thể T T Đơn vị Khối lợng Năng công tác suất/ca Tên bớc thi công và loại máy sử dụng Cắm tim cống Công 2 Vận chuyển cấu kiện cống, ống cống - Ô tô Maz 200 T 50,42 6 8,4 3 Đào hố móng, đắp thành đống trên bờ, cự ly vận chuyển 25mMáy xúc 153... việc thi công: +Máy ủi : 12 0,093 =1,12 +Máy san :12 0,011=0,132 +Xe Maz200 : 12 0,3 = 3,6 xe +Máy đào một gầu : 1 chiếc + lu bánh lốp : 12 0,37 = 4,44 ca +nhân công : 9 ngời Biên chế đội thi công nền đờng: - Máy ủi D271: 2 chiếc - Máy san: 1 chiếc - Máy đào một gầu 1 chiếc - Máy lu D472: 5 chiếc - Công nhân: 9 ngời - Công nhân lái máy: 8 ngời - Công nhân sửa chữa: 4 ngời Công trình đợc khởi công . công thì nó là chỉ tiêu đào, đắp sao cho kinh tế nhất. Để thi công nền đờng của tuyến đờng A - B ta chọn máy ủi là máy thi công chính, cự ly vận chuyển kinh tế của máy ủi là 100m. 5.2.1 Nguyên. hợp lý và toàn diện có ảnh hởng rất lớn đến thời hạn và giá thành xây dựng và đến các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác của việc tổ chức thi công. Công tác chuẩn bị bao gồm những công việc chính. năng dùng cho các xí nghiệp và cơ sở sản xuất nên tận dụng mạng lới điện của tỉnh. Nớc dùng trong sinh hoạt và sản xuất dùng hệ thống nớc suối thiên nhiên . 3.6 Khôi phục cọc, rời cọc ra ngoài phạm
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG TỔNG THỂ TUYẾN GH, ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG TỔNG THỂ TUYẾN GH, ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG TỔNG THỂ TUYẾN GH, Xác định cự ly trung bình vận chuyển ngang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay