Bộ 24 đề luyện thi ĐH môn tiếng anh - phần 9 potx

10 279 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2014, 08:20

. 58.A 68.B 78.C 88.C 9. A 19. D 29. A 39. B 49. D 59. D 69. D 79. C 98 .C 10. C 20.D 30. B 40. D 50.B 60.C 70.C 80.D 90 .D http://ebook.here.vn – Tải miễn phí hàng ngàn eBook, ðề thi, Tài liệu học. 69. d 70. c 71. d 72. c 73. b 74. a 75. a 76. d 77. c 78. a 79. a 81. b 82. b 83. b 84. a 85. d 86. a 87. a 88. b 89. d 90 . a 91 . b 92 . d 93 . b 94 . b 95 . d 96 . b 97 village can’t be this year. a. provided b. supplied c. improved d. made 38. Now we’re getting everything for our new school-year. a. good b. early c. ready d. well 39. This time yesterday
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ 24 đề luyện thi ĐH môn tiếng anh - phần 9 potx, Bộ 24 đề luyện thi ĐH môn tiếng anh - phần 9 potx, Bộ 24 đề luyện thi ĐH môn tiếng anh - phần 9 potx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn