Bộ 24 đề luyện thi ĐH môn tiếng anh - phần 11 pps

15 355 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2014, 08:20

. saying something c. bowing the head d. smiling http://ebook.here.vn – Tải miễn phí hàng ngàn eBook, ðề thi, Tài liệu học tập 113 practice 22 Phần I. Khoanh tròn. thi, Tài liệu học tập 106 DAP AN DE SO 20 1.C 11. A 21.C 31.B 41.A 51.A 61.B 71.A 81.B 2.C 12.A 22.A 32.B 42.B 52.C 62.A 72.C 82.A 3.C 13.C 23.B 33.B 43.C 53.C 63.D 73.B 83.D 4.C 14.B 24. D. http://ebook.here.vn – Tải miễn phí hàng ngàn eBook, ðề thi, Tài liệu học tập 107 Practice 21 Phần I. Khoanh tròn từ phát âm khác với các từ còn lại 1. liked helped counted
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ 24 đề luyện thi ĐH môn tiếng anh - phần 11 pps, Bộ 24 đề luyện thi ĐH môn tiếng anh - phần 11 pps, Bộ 24 đề luyện thi ĐH môn tiếng anh - phần 11 pps

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn