Các đẳng thức và biến đổi tương đương docx

49 305 1
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2014, 01:20

. chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp biến đổi tương đương cần: 1. Chú ý xem kĩ giả thuyết đề cho, vì trong một số trường hợp có thể biến đổi giả thuyết đề cho thành bất đẳng thức cần chứng. Trong một số trường hợp có thể biến đổi bất đẳng thức cần chứng minh thành một bất đẳng thức luôn đúng ( được nêu ở ví dụ 1, 3, 7, 8…). 3. Nên thuộc lòng và bất đẳng thức thông dụng được giới thiệu. ac + + + + ≥ + + + Khi nào đẳng thức xảy ra? * Hướng dẫn: Tìm bất đẳng thức tương đương bằng cách biến đổi bất đẳng thức đã cho về dạng: 2 2 2 2 0 2 2 2 2 a a a a b c d e       
- Xem thêm -

Xem thêm: Các đẳng thức và biến đổi tương đương docx, Các đẳng thức và biến đổi tương đương docx, Các đẳng thức và biến đổi tương đương docx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn