Quá trình hình thành nguyên tắc phân vùng trong ổ đĩa và nguyên nhân phân vùng theo dinh dạng NTFS p8 doc

5 298 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2014, 13:20

. 1: Nhấn đúp vào biểu tượng Setup để bắt đầu cài đặt. Bạn nên copy bộ đĩa cài đặt vào một thư mục trên ổ cứng để quá trình cài đặt nhanh hơn. . nhân vào thư mục My Documents, đây là thư mục đặc biệt để riêng tài liệu riêng cho từng người dùng để đảm bảo tính riêng tư, bảo mật.  Không nên tạo mới thư mục, tập tin trên trên phân vùng. mục theo chủ đề không nên tạo các tập tin trực tiếp vào thư mục gốc C:, D:  Thường xuyên sao lưu dữ liệu đến nơi an toàn như ghi đĩa CD, USB để tránh trường hợp sự cố hỏng HĐH, hỏng ổ cứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quá trình hình thành nguyên tắc phân vùng trong ổ đĩa và nguyên nhân phân vùng theo dinh dạng NTFS p8 doc, Quá trình hình thành nguyên tắc phân vùng trong ổ đĩa và nguyên nhân phân vùng theo dinh dạng NTFS p8 doc, Quá trình hình thành nguyên tắc phân vùng trong ổ đĩa và nguyên nhân phân vùng theo dinh dạng NTFS p8 doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn