Quá trình hình thành nguyên tắc phân vùng trong ổ đĩa và nguyên nhân phân vùng theo dinh dạng NTFS p9 ppt

5 219 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2014, 13:20

Bước 2: Welcome to Microsoft Office 2000 Nhập thông tin cá nhân vào mục Username. Nhập số serial bản quyền vào mục CD Key. Nhấn Next để tiếp tục. Bước 3: Microsoft Office 2000 End- User License Agreement. Đánh dấu vào mục I accept the terms in the Lincense Agreement để chấp nhận các điều khoản của bản quyền phần mềm. Nhấn Next để tiếp tục. Bước 4: Microsoft Office 2000: Ready to Install Chọn Customize để lựa chọn chế độ cài đầy đủ. Nếu bạn nhấn Install Now bộ Office sẽ được cài ngay và bỏ qua một số thành phần, điều này sẽ làm cho bộ Office không có đầy đủ các chức năng. Nhấn Next để tiếp tục. Bước 5: Microsoft Office 2000 Installation Location Chọn thư mục chứa bộ Office trên ổ cứng. Nên để mặc định, nhấn Next để tiếp tục. Bước 6: Microsoft Office 2000: Selecting Features Chọn các thành phần để cài đặt. Kích vào nút trên cùng chọn Run all from My Computer để cài tất cả các thành phần vào máy. Nhấn Install để bắt đầu quá trình copy các thành phần của bộ Office vào ổ cứng. Bước 7: Finish Đợi quá trình copy dữ liệu diễn ra trong vài phút đến khi có màn hình thông báo quá trình cài đặt đã thành công. Nhấn nút Finish để hoàn tất. Khởi động lại máy trước khi bạn sử dụng MS Office. 3.2 Khởi động Office Shortcut Bar. Vào Start - Program - Microsoft Office Tools - Microsoft Office Shortcut Bar. Đánh dấu vào mục Plesase do not ask me this question again, trong bảng thông báo. Nhấn Yes để tiếp tục. Khi đó thanh Office Shortcut bar sẽ nằm dọc ở bên phải màn hình, nhấn . các thành phần vào máy. Nhấn Install để bắt đầu quá trình copy các thành phần của bộ Office vào ổ cứng. Bước 7: Finish Đợi quá trình copy dữ liệu diễn ra trong vài phút đến khi có màn hình. Nhập thông tin cá nhân vào mục Username. Nhập số serial bản quyền vào mục CD Key. Nhấn Next để tiếp tục. Bước 3: Microsoft Office 2000 End- User License Agreement. Đánh dấu vào mục I accept. màn hình thông báo quá trình cài đặt đã thành công. Nhấn nút Finish để hoàn tất. Khởi động lại máy trước khi bạn sử dụng MS Office. 3.2 Khởi động Office Shortcut Bar. Vào Start - Program
- Xem thêm -

Xem thêm: Quá trình hình thành nguyên tắc phân vùng trong ổ đĩa và nguyên nhân phân vùng theo dinh dạng NTFS p9 ppt, Quá trình hình thành nguyên tắc phân vùng trong ổ đĩa và nguyên nhân phân vùng theo dinh dạng NTFS p9 ppt, Quá trình hình thành nguyên tắc phân vùng trong ổ đĩa và nguyên nhân phân vùng theo dinh dạng NTFS p9 ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn