Quá trình hình thành nguyên tắc phân vùng trong ổ đĩa và nguyên nhân phân vùng theo dinh dạng NTFS p10 ppsx

5 243 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2014, 13:20

. động thu nhỏ tùy theo số lượng nút trên thanh. Trong cửa sổ này chọn qua thẻ Buttons. Bỏ đánh dấu các thành phần không cần thiết, đánh dấu vào các nút đại diện cho các thành bạn thường. trống đẩy nó lên góc màn hình. Nhấn đúp vào khoảng trống, hoặc kích phải trên thanh Office Shortcut Bar chọn Customize. Trong cửa sổ Customize, chọn thẻ View. Đánh dấu vào mục Auto Fit into. www.unikey. org. Nhấn đúp vào tập tin cài đặt, khi đó Unikey sẽ khởi động ngay sau khi cài xong. Để Unikey tự động khởi động cùng Windows, bạn nhấn nút Mở rộng trong cửa sổ đánh dấu vào mục Khởi
- Xem thêm -

Xem thêm: Quá trình hình thành nguyên tắc phân vùng trong ổ đĩa và nguyên nhân phân vùng theo dinh dạng NTFS p10 ppsx, Quá trình hình thành nguyên tắc phân vùng trong ổ đĩa và nguyên nhân phân vùng theo dinh dạng NTFS p10 ppsx, Quá trình hình thành nguyên tắc phân vùng trong ổ đĩa và nguyên nhân phân vùng theo dinh dạng NTFS p10 ppsx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn