Tìm hiểu về các phương pháp day học potx

13 370 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2014, 09:21

NHÓM 7 • NHÓM PHƯƠNG PHÁP DÙNG LỜI • PHƯƠNG PHÁP TRỰC QUAN • NHÓM PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH Lý luận dạy học Nhóm 7 PHÂN LOẠI PHƯƠNG PHÁP TRỰC QUAN • Sử dụng những phương tiện trực quan, phương tiện kĩ thuật để hình thành, củng cố, hệ thống hóa và kiểm tra tri thức, kĩ năng, kĩ xảo ở học sinh. Lý luận dạy học Nhóm 7 • Là nhóm các phương pháp huy động các giác quan của học sinh tham gia vào quá trình nhận thức làm cho việc tiếp thu kiến thức trở nên dễ dàng và việc ghi nhớ trở nên cần thiết hơn. Phương pháp trực quan Lý luận dạy học Nhóm 7 Nếu tổ chức không hợp lý sẽ làm cho học sinh: • Phân tán sự chú ý • Thiếu tập trung • Mất thời gian Phương pháp trực quan Lý luận dạy học Nhóm 7 Quá lạm dụng phương tiện trực quan: • Phá vỡ logic khoa học của bài học • Hạn chế sự phát triển năng lực trừu tượng của tư duy học sinh. Lý luận dạy học Nhóm 7 Phương pháp trực quan Phối hợp lời nói với sử dụng phương tiện trực quan • Lời nói của giáo viên đóng vai trò chủ đạo, hướng dẫn sự quan sát và chỉ đạo suy nghĩ của trò để đi tới kết luận đúng đắn, hợp lí. Lý luận dạy học Nhóm 7 Phương pháp trực quan • Giáo viên cần chú ý tới tính chất của nội dung nghiên cứu, trình độ lĩnh hội cần đạt tới, thời gian cho phép, kĩ năng quan sát suy luận của học sinh mà lựa chọn phương pháp. Lý luận dạy học Nhóm 7 Phương pháp trực quan • Dùng ngôn ngữ đơn giản để phát biểu câu hỏi • Mỗi lần chỉ hỏi một câu • Hỏi câu hỏi mở • Câu hỏi đặt ở mức hiểu biết của học sinh Lý luận dạy học Nhóm 7 Phương pháp đàm thoại PHƯƠNG PHÁP ĐÀM THOẠI Giáo viên đặt ra một hệ thống câu hỏi, trò lần lượt trả lời, có thể trao đổi qua lại, tranh luận với nhau và cả giáo viên, qua đó lĩnh hội được nội dung bài học Lý luận dạy học Nhóm 7 [...].. .Phương pháp đàm thoại Giáo viên cần chú ý ! • Hỏi thêm khi có khả năng nhiều câu hỏi • Luôn khích lệ học sinh • Lắng nghe học sinh • Nếu học sinh không trả lời phải xem lại câu hỏi Lý luận dạy học Nhóm 7 Phương pháp đàm thoại Vận dụng không khéo phương pháp đàm thoại: • Làm mất thời gian • ảnh hưởng đến kế hoạch dạy học • Không thu hút được toàn bộ lớp học Lý luận dạy học Nhóm 7 Xin . 7 • NHÓM PHƯƠNG PHÁP DÙNG LỜI • PHƯƠNG PHÁP TRỰC QUAN • NHÓM PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH Lý luận dạy học Nhóm 7 PHÂN LOẠI PHƯƠNG PHÁP TRỰC QUAN • Sử dụng những phương tiện trực quan, phương tiện. thống hóa và kiểm tra tri thức, kĩ năng, kĩ xảo ở học sinh. Lý luận dạy học Nhóm 7 • Là nhóm các phương pháp huy động các giác quan của học sinh tham gia vào quá trình nhận thức làm cho. hơn. Phương pháp trực quan Lý luận dạy học Nhóm 7 Nếu tổ chức không hợp lý sẽ làm cho học sinh: • Phân tán sự chú ý • Thiếu tập trung • Mất thời gian Phương pháp trực quan Lý luận dạy học Nhóm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu về các phương pháp day học potx, Tìm hiểu về các phương pháp day học potx, Tìm hiểu về các phương pháp day học potx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay