Các công trình xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp hóa học kết hợp với hệ thống cửa chắn rác p4 doc

10 462 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2014, 07:20

. (kh ởi động hệ thống) , STOP (dừng hệ thống) ; nút ấn thường hở RESET (dùng cho trường hợp khởi động lại hệ thống từ đầu). Ngoài ra trong việc thiết kế mô hình còn lắp đặt thêm các bóng đèn. hình 4.30. mới chỉ đưa ra kết nối cổng ra của PLC với các rơle trung gian (cụ thể là các cuộn dây của rơle trung gian), dưới đây là sơ đồ kết nối các thiết bị với các tiếp điểm của rơle trung. khuấy, bơm hút bùn. Các thiết bị thay thế bao gồm: các môtơ thay cho các động cơ và máy bơm hút bùn, van điện từ có kích thước, công suất nhỏ hơn so với van ở hệ thống thực để phù hợp v ới mô hình.
- Xem thêm -

Xem thêm: Các công trình xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp hóa học kết hợp với hệ thống cửa chắn rác p4 doc, Các công trình xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp hóa học kết hợp với hệ thống cửa chắn rác p4 doc, Các công trình xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp hóa học kết hợp với hệ thống cửa chắn rác p4 doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn