Các công trình xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp hóa học kết hợp với hệ thống cửa chắn rác p3 pps

10 392 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2014, 07:20

. động … bằng các cổng vào/ra, các biến nhớ, từ đó lập chương trình. Bảng phân công các cổng vào/ra của PLC đã được trình bày ở Bảng 4.2 chương này nên dưới đây tôi chỉ xin trình bày bảng các biến. cáo thực tập tốt nghiệp Dương Tuấn Linh – TĐH K47 Trang 68 Hình 4.33. Mô hình hệ thống bể SBR Hình 4.34. Mô hình bể SBR và sự bố trí các thiết bị Báo cáo thực tập tốt nghiệp Dương Tuấn. Cho phép quá trình khuấy trong bể SBR 1 được thực hiện M0.4 Cho phép quá trình lắng trong bể SBR 1 được thực hiện M0.5 Cho phép quá trình xả nước ra khỏi bể SBR 1 M0.6 Cho phép quá trình hút
- Xem thêm -

Xem thêm: Các công trình xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp hóa học kết hợp với hệ thống cửa chắn rác p3 pps, Các công trình xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp hóa học kết hợp với hệ thống cửa chắn rác p3 pps, Các công trình xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp hóa học kết hợp với hệ thống cửa chắn rác p3 pps

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn