Các công trình xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp hóa học kết hợp với hệ thống cửa chắn rác p1 ppsx

10 351 1

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2014, 07:20

. thực tập tốt nghiệp là đã nghiên cứu, tìm hiểu và trình bày rõ ràng về: • Các kiến thức cơ bản của công nghệ xử lý nước thải. • Quy trình xử lý nước thải của nhà máy xử lý nước thải Hạ Long Tự động hóa điều khiển bể SBR trong h ệ thống xử lý nước thải nói riêng và tự động hóa quá trình xử lý nước thải nói chung là một lĩnh vực thiết thực, mang tính trách nhiệm và ý thức với cộng. thực tập tốt nghiệp Dương Tuấn Linh – TĐH K47 Trang 81 2.4.3 Thuyết minh phần lập trình - kết hợp xem phần lập trình bằng phương pháp lập trình LAD: • Network 1 // Khởi động hệ thống và tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Các công trình xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp hóa học kết hợp với hệ thống cửa chắn rác p1 ppsx, Các công trình xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp hóa học kết hợp với hệ thống cửa chắn rác p1 ppsx, Các công trình xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp hóa học kết hợp với hệ thống cửa chắn rác p1 ppsx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn