Quá trình hình thành giáo trình kỹ thuật tư vấn giám sát trong thi công các kết cấu và công trình tạm p7 ppt

8 329 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,509 tài liệu

  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2014, 00:20

. Tiêu chuẩn thi công và Quy trình công nghệ của Nhà thầu 3. Nội dung và trình tự Giám sát thi công các kết cấu và công trình phụ tạm : - bệ đúc, đ-ờng tr-ợt, mũi dẫn, trụ tạm, kết cấu mở rông. kết cấu chính và kết cấu phụ tạm trên mặt bằng và mặt đứng 13. Nội dung và trình tự Giám sát về an toàn trong thi công kết cấu BTCT .Công tác lập Hệ thống sổ sách ghi chép và các biểu mẫu. Quản. sau khi thi công xong đốt thứ (n-1) 6.5.15. đo đạc Kiểm tra các kích th-ớc hình học, vị trị của các bộ phân kết cấu chính và kết cấu phụ tạm trên mặt bằng và mặt đứng 6.5.15.1. Các vấn đề chung
- Xem thêm -

Xem thêm: Quá trình hình thành giáo trình kỹ thuật tư vấn giám sát trong thi công các kết cấu và công trình tạm p7 ppt, Quá trình hình thành giáo trình kỹ thuật tư vấn giám sát trong thi công các kết cấu và công trình tạm p7 ppt, Quá trình hình thành giáo trình kỹ thuật tư vấn giám sát trong thi công các kết cấu và công trình tạm p7 ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay