Cách làm bệnh án Nội Khoa potx

4 4,795 41
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2014, 19:20

. Cách làm bệnh án Nội Khoa I. Phần hành chính - Họ và tên: tuổi: giới tính: - Nghề nghiệp: dân tộc. -. quan. Có 2 cách cách 1: Phân ra triệu chứng cơ năng tổng hợp riêng và triệu chứng thực thể của từng bộ phận riêng. Cách 2: Từng cơ quan có 2 phần cơ năng+ thực thể. 5. Tóm tắt bệnh án. Họ tên. Chẩn đoán sơ bộ. 7. Cận lâm sàng + Đã có + Yêu cầu 8. Biện luận chẩn đoán. 9. Chẩn đoán cuối cùng có thể là chẩn đoán xác định hoặc không xác định 10. Điều trị + thuốc + chế độ dinh dưỡng.
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách làm bệnh án Nội Khoa potx, Cách làm bệnh án Nội Khoa potx, Cách làm bệnh án Nội Khoa potx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn