Luận văn : THỬ NGHIỆM QUI TRÌNH CHẾ BIẾN SỮA TƯƠI ĐÓNG CHAI TIỆT TRÙNG CÓ BỔ SUNG SỮA BỘT TẠI NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT FESTI part 5 pot

10 313 1
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2014, 12:20

. các vấn đề quan trọng có thể ảnh hưởng đến chất lượng sữa tươi tiệt trùng. 3.2.2. Quy trình chế biến dự kiến: Sữa tươi Lọc sạch Pha loãng Khảo sát Khảo sát Sữa bột Phối chế Đường Khảo sát Đồng. liệu tại nhà máy nước giải khát FESTI −Xử lí số liệu tại phòng thí nghiệm. Bộ môn Công Nghệ Thực Phẩm, Khoa Nông Nghiệp và Tài Nguyên Thiên Nhiên. 3.1.2.Nguyên liệu Sữa bò tươi mua tại trại bò sữa. Thí nghiệm gồm 1 nhân tố Nhân tố A: Tỷ lệ pha loãng: A1, A2, A 3: tương ứng với tỷ lệ pha loãng nước : sữa tươi là 1:9 ; 2:8 ; 3:7 . 31 Thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên 3 lần lặp lại ⇒ Số nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn : THỬ NGHIỆM QUI TRÌNH CHẾ BIẾN SỮA TƯƠI ĐÓNG CHAI TIỆT TRÙNG CÓ BỔ SUNG SỮA BỘT TẠI NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT FESTI part 5 pot, Luận văn : THỬ NGHIỆM QUI TRÌNH CHẾ BIẾN SỮA TƯƠI ĐÓNG CHAI TIỆT TRÙNG CÓ BỔ SUNG SỮA BỘT TẠI NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT FESTI part 5 pot, Luận văn : THỬ NGHIỆM QUI TRÌNH CHẾ BIẾN SỮA TƯƠI ĐÓNG CHAI TIỆT TRÙNG CÓ BỔ SUNG SỮA BỘT TẠI NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT FESTI part 5 pot, Chương 3 PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn