Luận văn : THỬ NGHIỆM QUI TRÌNH CHẾ BIẾN SỮA TƯƠI ĐÓNG CHAI TIỆT TRÙNG CÓ BỔ SUNG SỮA BỘT TẠI NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT FESTI part 7 docx

10 215 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2014, 12:20

. 3' 121 125 1 27 Các chế độ tiệt trùng Độ trắng (L) Hình 1 5: Ảnh hưởng của các chế độ tiệt trùng đến màu sắc sản phẩm. Màu sắc của sữa bị ảnh hưởng rất nhiều bởi các chế độ tiệt trùng khác nhau 3' 1 27 - 1' 1 27 - 2' 1 27 - 3' Các chế độ tiệt trùng Điểm cảm quan Mùi vò Trạng thái Hình 1 6: Ảnh hưởng của các chế độ tiệt trùng đến mùi vị và trạng thái của sản phẩm. Bảng 2 4: Biến. đường); B (20% sữa bột: 6% đường); D (25% sữa bột : 5% đường) và E (25% sữa bột: 6% đường) là những mẫu có chất lượng cảm quan tốt về màu sắc, trắng đẹp như nhau, giữa các mẫu không có sự khác
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn : THỬ NGHIỆM QUI TRÌNH CHẾ BIẾN SỮA TƯƠI ĐÓNG CHAI TIỆT TRÙNG CÓ BỔ SUNG SỮA BỘT TẠI NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT FESTI part 7 docx, Luận văn : THỬ NGHIỆM QUI TRÌNH CHẾ BIẾN SỮA TƯƠI ĐÓNG CHAI TIỆT TRÙNG CÓ BỔ SUNG SỮA BỘT TẠI NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT FESTI part 7 docx, Luận văn : THỬ NGHIỆM QUI TRÌNH CHẾ BIẾN SỮA TƯƠI ĐÓNG CHAI TIỆT TRÙNG CÓ BỔ SUNG SỮA BỘT TẠI NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT FESTI part 7 docx, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn