Luận văn : THỬ NGHIỆM QUI TRÌNH CHẾ BIẾN SỮA TƯƠI ĐÓNG CHAI TIỆT TRÙNG CÓ BỔ SUNG SỮA BỘT TẠI NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT FESTI part 9 docx

10 346 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2014, 12:20

. sách hình: Hình 2 1: Nguyên liệu sữa tươi, sữa bột và đường Hình 2 2: Sản phẩm sữa tươi đóng chai tiệt trùng pc-1 Hình 2 3: Bò sữa – Máy hút sữa Hình 2 4: Bồn lọc sữa - Bình chứa sữa Hình 2 5: Bồn. lạnh sữa pc-2 Hình 2 6: Máy đồng hóa sữa Hình 2 7: Máy tiệt trùng sữa Hình 2 8: Máy so màu Photoelectric colorimeter pc-3 Hình 2 9: Màu sắc các sản phẩm tiệt trùng ở chế độ nhiệt 121 o C Hình 3 0:. 121 o C Hình 3 0: Màu sắc các sản phẩm tiệt trùng ở chế độ nhiệt 125 o C Hình 3 1: Màu sắc các sản phẩm tiệt trùng ở chế độ nhiệt 127 o C pc-4 2.Các phương pháp phân tích hóa l : 2.1 Xác định hàm lượng chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn : THỬ NGHIỆM QUI TRÌNH CHẾ BIẾN SỮA TƯƠI ĐÓNG CHAI TIỆT TRÙNG CÓ BỔ SUNG SỮA BỘT TẠI NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT FESTI part 9 docx, Luận văn : THỬ NGHIỆM QUI TRÌNH CHẾ BIẾN SỮA TƯƠI ĐÓNG CHAI TIỆT TRÙNG CÓ BỔ SUNG SỮA BỘT TẠI NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT FESTI part 9 docx, Luận văn : THỬ NGHIỆM QUI TRÌNH CHẾ BIẾN SỮA TƯƠI ĐÓNG CHAI TIỆT TRÙNG CÓ BỔ SUNG SỮA BỘT TẠI NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT FESTI part 9 docx, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn