Thủ tục đăng ký khai tử cho người bị toà án tuyên bố chết pot

3 288 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2014, 11:22

Thủ tục đăng ký khai tử cho người bị toà án tuyên bố chết a. Trình tự thực hiện: - Bước 01: Cá nhân đến UBND cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người chết thực hiện việc đăng ký khai tử nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã. - Bước 02: Công chức tư pháp – hộ tịch tiếp nhận, kiểm tra và thụ lý. - Bước 3: cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã. b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa thuộc UBND cấp xã. c. Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật; - Xuất trình bản chính giấy CMND của người đi khai tử, Sổ hộ khẩu của người chết hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế. * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). d. Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp cần phải xác minh, thì không quá 5 ngày. e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã. - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã - Cơ quan phối hợp (nếu có): g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng tử h. Lệ phí: Thủ tục này được miễn lệ phí, chỉ thu phí cấp bản sao với 2.000đ/bản sao (số lượng bản sao cấp theo yêu cầu của công dân). i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm: không k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ; - Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ; - Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch ngày 25/03/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch; - Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND ngày 15/9/2008 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, trích, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh. . Thủ tục đăng ký khai tử cho người bị toà án tuyên bố chết a. Trình tự thực hiện: - Bước 01: Cá nhân đến UBND cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người chết thực hiện việc đăng ký khai tử. Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật; - Xuất trình bản chính giấy CMND của người đi khai tử, Sổ hộ khẩu của người chết hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế. * Số. ngày. e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã. - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ
- Xem thêm -

Xem thêm: Thủ tục đăng ký khai tử cho người bị toà án tuyên bố chết pot, Thủ tục đăng ký khai tử cho người bị toà án tuyên bố chết pot, Thủ tục đăng ký khai tử cho người bị toà án tuyên bố chết pot

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay