Phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị pdf

21 601 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2014, 11:20

. Phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị ( Bài làm Có những sở thích nhất thời, song cũng có những sở thích đời. đây là kết quả một sức sống tiềm tàng, tiềm ẩn của Mị trước đó. Mị cởi trói cho A Phủ là đã tự tay giật bỏ vòng xiềng xích cho mình. Và hành động tự giải phóng này của Mị có nguồn gốc từ. Song, thật sự Mị vẫn chưa chết, con người của Mị ngày xưa vẫn còn sống trong thể xác héo mòn và vẫn tiềm tàng một sức sống mãnh liệt. Mị là con của núi rừng sơn cước, dòng suối rừng cây
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị pdf, Phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị pdf, Phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn