Đề tài:"Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Quảng Ninh" potx

77 319 2
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2014, 07:21

Chuyên đề tốt nghiệp Luận văn Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Quảng Ninh 1 1 Chuyên đề tốt nghiệp MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 3 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4 1.1 Khái quát về ngân hàng thương mại (NHTM) và hoạt động cho vay của NHTM 4 1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của NHTM 4 1.1.2 Chức năng của NHTM trong nền kinh tế thị trường 5 1.1.2.1 Trung gian tài chính 5 1.1.2.2 Tạo phương tiện thanh toán 6 1.1.2.3 Trung gian thanh toán 8 1.1.3 Hoạt động cho vay của NHTM 9 1.1.3.1 Khái niệm và vai trò cho vay của NHTM trong nền kinh tế 9 1.1.3.2 Các hình thức cho vay của NHTM 10 1.2 Hoạt động cho vay tiêu dùng (CVTD) của NHTM 12 1.2.1 Khái niệm và đặc điểm cho vay tiêu dùng 12 1.2.2 Vai trò của cho vay tiêu dùng 14 1.2.3 Quy trình cho vay tiêu dùng 16 1.2.4 Phân loại cho vay tiêu dùng 18 1.2.4.1 Dựa vào mục đích sử dụng tiền vay của khách hàng 18 1.2.4.2 Dựa vào cách thức hoàn trả 19 1.2.4.3 Dựa vào phương thức cho vay 20 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tiêu dùng trong các NHTM hiện nay 24 1.3.1 Nhân tố chủ quan 24 2 2 Chuyên đề tốt nghiệp 1.3.2 Nhân tố khách quan 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI QUẢNG NINH 30 2.1 Tổng quan về Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam và Ngân hàng TMCP Hàng hải Quảng Ninh 30 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam 30 2.1.2 Sự hình thành và phát triển MSB Quảng Ninh 33 2.1.3 Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và chức năng các phòng nghiệp vụ MSB Quảng Ninh 34 2.1.3.1 Cơ cấu tổ chức 34 2.1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ 35 2.1.4 Tình hình họat động của MSB Quảng Ninh trong năm vừa qua 37 2.1.4.1 Tình hình huy động vốn 37 2.1.4.2 Hoạt động tín dụng 39 2.1.4.3 Tình hình kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế 41 2.1.4.4 Công tác tiếp thị 41 2.1.4.5 Các hoạt động khác 42 2.2 Thực trạng cho vay tiêu dùng tại MSB Quảng Ninh 43 2.2.1 Cơ sở pháp lý của hoạt động cho vay tiêu dùng tại Việt Nam 43 2.2.2 Các hình thức cho vay tiêu dùng tại MSB Quảng Ninh 43 2.2.3 Phương thức cho vay tiêu dùng 46 2.2.4 Điều kiện cho vay tiêu dùng 47 2.2.5 Quy trình cho vay tiêu dùng 48 2.3 Đánh giá thực trạng cho vay tiêu dùng tại MSB Quảng Ninh 51 2.3.1 Thành tựu 51 2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân 54 3 3 Chuyên đề tốt nghiệp 2.3.2.1 Hạn chế 54 2.3.2.2 Nguyên nhân 54 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI QUẢNG NINH 56 3.1 Định hướng phát triển cho vay tiêu dùng tại MSB Quảng Ninh 56 3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của MSB 56 3.1.2 Định hướng hoạt động cho vay tiêu dùng của MSB Quảng Ninh 58 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại MSB Quảng Ninh.61 3.2.1 Xây dựng chiến lược cho vay tiêu dùng đúng đắn và hấp dẫn đối với khách hang 61 3.2.2 Mở rộng mức cho vay, đối tượng cho vay 63 3.2.3 Hiện đại hóa trang thiết bị công nghệ ngân hang 64 3.3 Kiến nghị 64 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước 65 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 66 3.3.3 Kiến nghị với hội sở MSB 67 KẾT LUẬN 69 LỜI CẢM ƠN 70 DANH MỤC BẢNG BIỂU 71 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP 73 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Khi nền kinh tế phát triển, đặc biệt là khi Việt Nam đã gia nhập WTO thì cơ hội việc làm cũng như thu nhập của người dân tăng lên, đời sống của nhân dân 4 4 Chuyên đề tốt nghiệp đang ngày càng được cải thiện rõ rệt. Vì vậy nhu cầu về tiêu dùng trong nền kinh tế nói chung và người dân nói riêng ngày càng tăng cao. Đối với người dân có thu nhập ổn định thì nhu cầu đó có thể là một căn hộ đầy đủ tiện nghi hay thậm chí là một chiếc xe hơi đời mới. Tuy nhiên, không phải lúc nào nhu cầu tiêu dùng của người dân cũng được thoả mãn do có nhiều mặt hàng giá quá đắt so với thu nhập của họ. Việc đáp ứng các nhu cầu này đòi hỏi một nguồn tài chính tương đối lớn. Nhận thấy thực tiễn đó, một số ngân hàng đã và đang cố gắng nỗ lực tung ra những chính sách cho vay tiêu dùng phù hợp với bản thân ngân hàng, phù hợp với khách hàng mọi tầng lớp nhưng vẫn đảm bảo lợi nhuận và lợi ích khác cho chính ngân hàng. Các ngân hàng đã liên tục phát triển và trở thành một trong những tổ chức cấp tín dụng chính trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng. Một trong những nguyên nhân cơ bản khiến cho ngành ngân hàng có được vị trí thống lĩnh trên lĩnh vực này là các ngân hàng đã không ngừng khai thác nguồn tiền gửi của dân cư và coi đây là nguồn vốn hoạt động quan trọng nhất. Nhiều người sẽ không muốn gửi tiền vào một ngân hàng nếu họ không thấy được rằng mình sẽ có triển vọng vay lại tiền từ chính ngân hàng đó khi có nhu cầu. Mặt khác, tín dụng tiêu dùng là một trong những khoản mang lại lợi nhuận nhiều nhất cho ngân hàng. Tuy nhiên đây cũng là một dịch vụ cho vay mà chứa đựng nhiều rủi ro và chi phí bỏ ra cao nhất vì thu nhập của người vay có thể thay đổi nhanh chóng tuỳ theo tình trạng công việc, sức khoẻ của họ hay sự thay đổi vĩ mô của nền kinh tế. Ở Việt Nam, cạnh tranh mở rộng cho vay tiêu dùng là một hướng giúp các ngân hàng phân tán rủi ro. Nếu như những năm trước đây, các ngân hàng tập trung chủ yếu vào cho vay sản xuất kinh doanh và làm dịch vụ thì thời gian gần đây đã chú trọng cạnh trạnh mở rộng cho vay tiêu dùng. Đối tượng khách hàng cho vay tiêu dùng chủ yếu là cán bộ công nhân viên, những người có thu nhập ổn định…Mục đích vay là mua và sửa chữa nhà ở, mua xe máy, vay du học… 5 5 Chuyên đề tốt nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam nói chung và Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Quảng Ninh nói riêng đã và đang phát triển mạng lưới cho vay tiêu dùng. Suốt gần 16 năm hoạt động tại Quảng Ninh, Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Quảng Ninh đã đạt được nhiều thành công trong hoạt động tín dụng trong đó có hoạt động cho vay tiêu dùng. Tuy nhiên, Ngân hàng Hàng hải Quảng Ninh vẫn còn là một ngân hàng nhỏ bé nếu so với những ngân hàng cổ phần khác và hoạt động cho vay tiêu dùng còn gặp nhiều khó khăn. Sau một thời gian thực tập tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Quảng Ninh, tìm hiểu về thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng của chi nhánh, em đã chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Quảng Ninh”. Nội dung của đề tài gồm ba phần: Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Hàng hải Quảng Ninh Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Hàng hải Quảng Ninh DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 1. Ngân hàng thương mại cổ phần – Ngân hàng TMCP 2. Ngân hàng thương mại - NHTM 6 6 Chuyên đề tốt nghiệp 3. Ngân hàng Trung ương – NHTW 4. Ngân hàng Nhà nước – NHNN 5. Cho vay tiêu dùng – CVTD 6. Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải - MSB CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 7 7 Chuyên đề tốt nghiệp 1.1 Khái quát về ngân hàng thương mại (NHTM) và hoạt động cho vay của NHTM 1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của NHTM Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng gắn liền với sự phát triển của nền sản xuất hàng hoá. Quá trình phát triển kinh tế là điều kiện và đòi hỏi sự phát triển của ngân hàng; đến lượt mình, sự phát triển của hệ thống ngân hàng trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế. Trước thế kỷ XV, người ta không thấy có cơ quan nào được xem như là một ngân hàng thật sự; mãi đến nửa thế kỷ XVI ở châu Âu mới ra đời ngân hàng đầu tiên. Trong thời gian đó, ngân hàng phát triển với tốc độ rất chậm, hoạt động của ngân hàng rất hạn chế, chỉ bao gồm gửi và cho vay. Sau đó ngân hàng dần dần từng bước phát triển, nhất là nửa sau thế kỷ XIX – song song với sự phát triển kinh tế và thương mại. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, hoạt động của ngân hàng cũng được cải thiện và nâng cao, chuyển hoá dần theo hướng đa năng. Tuy nhiên đến nay cũng chưa có một khái niệm thống nhất nào về ngân hàng thương mại. Lý do là có rất nhiều nhà kinh tế có quan điểm khác nhau, đứng trên giác độ khác nhau nên mỗi người lại có định nghĩa không giống nhau. Mặt khác, các ngân hàng có thể được định nghĩa qua chức năng, các dịch vụ hoặc vai trò mà chúng thực hiện trong nền kinh tế. Cách tiếp cận thận trọng nhất là có thể xem xét ngân hàng trên phương diện những loại hình dịch vụ mà chúng cung cấp: “Ngân hàng là các tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất - đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm, dịch vụ thanh toán và thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế”. Theo Luật các tổ chức tín dụng của Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 12/12/1997 thì: “Ngân hàng là loại tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và 8 8 Chuyên đề tốt nghiệp các hoạt động kinh doanh khác có liên quan. Theo tính chất và hoạt động, các loại hình ngân hàng gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư, ngân hàng phát triển, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác và các loại hình ngân hàng khác”. 1.1.2 Chức năng của NHTM trong nền kinh tế thị trường Tầm quan trọng của NHTM được thể hiện rõ nét nhất qua các chức năng của nó. Các chuyên gia kinh tế đã tượng trưng cho ngân hàng là trái tim của nền kinh tế. Ngân hàng đã làm cho những nguồn vốn nhàn rỗi được khơi thông, đưa tiền từ người thừa tiền đến người cần tiền, từ nơi thừa đến nơi thiếu giúp cho xã hội lưu chuyển tiền tệ một cách hiệu quả hơn. NHTM trong nền kinh tế có các chức năng sau: 1.1.2.1 Trung gian tài chính Ngân hàng là một tổ chức trung gian tài chính với hoạt động chủ yếu là chuyển tiết kiệm thành đầu tư, đòi hỏi sụ tiếp xúc với hai loại cá nhân và tổ chức trong nền kinh tế: (1) các cá nhân và tổ chức tạm thời thâm hụt chi tiêu, tức là chi tiêu cho tiêu dùng và đầu tư vượt quá thu nhập và vì thế họ là những người cần bổ sung vốn; và (2) các cá nhân và tổ chức thặng dư trong chi tiêu, tức là thu nhập hiện tại của họ lớn hơn các khoản chi tiêu cho hàng hoá, dịch vụ và do vậy họ có tiền để tiết kiệm. Sự tồn tại hai loại cá nhân và tổ chức trên hoàn toàn độc lập với ngân hàng. Điều này tất yếu là tiền sẽ chuyển từ nhóm thứ (2) sang nhóm thứ (1) nếu cả hai cùng có lợi. Như vậy thu nhập gia tăng là động lực tạo ra mối quan hệ tài chính giữa hai nhóm. Nếu dòng tiền di chuyển với điều kiện phải quay trở lại với một lượng lớn hơn trong một khoảng thời gian nhất định thì đó là quan hệ tín dụng. Nếu không thì đó là quan hệ cấp phát hoặc hùn vốn. Những chủ thể tạm thời thừa vốn sẽ là những người cho vay đầu tiên và ngược lại là những chủ thể tạm thời thiếu vốn cũng sẽ là những người đi vay cuối 9 9 Chuyên đề tốt nghiệp cùng của hệ thống tài chính. Trong nền kinh tế, có những cá nhân, tổ chức có nhu cầu vốn vào các thời điểm khác nhau gây hiện tượng thừa, thiếu vốn tạm thời. Ngân hàng là người trung gian có vai trò huy động và tập trung các nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của các chủ thể trong nền kinh tế để hình thành nguồn vốn cho vay, đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng…đảm bảo sự vận động liên tục của nền kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Như vậy trung gian tài chính đã làm tăng thu nhập cho người tiết kiệm, từ đó mà khuyến khích tiết kiệm, đồng thời giảm phí tổn tín dụng cho người đầu tư (tăng thu nhập cho người đầu tư) từ đó mà khuyến khích đầu tư. Một đóng góp khác của ngân hàng là họ sẵn sàng chấp nhận các khoản cho vay nhiều rủi ro trong khi lại phát hành các chứng khoán ít rủi ro cho người gửi tiền. Thực tế các ngân hàng tham gia vào kinh doanh rủi ro. Ngân hàng cũng thoả mãn nhu cầu thanh khoản của nhiều khách hàng. Một lý do nữa làm cho ngân hàng phát triển và thịnh vượng là khả năng thẩm định thông tin. Sự phân bổ không đồng đều thông tin và năng lực phân tích thông tin được gọi là tình trạng “thông tin không cân xứng” làm giảm tính hiệu quả của thi trường nhưng tạo ra một khả năng sinh lợi cho ngân hàng, nơi có chuyên môn và kinh nghiệm đánh giá các công cụ tài chính và có khả năng lựa chọn những công cụ với các yếu tố rủi ro - lợi nhuận hấp dẫn nhất. 1.1.2.2 Tạo phương tiện thanh toán Tiền – vàng có một chức năng quan trọng là làm phương tiện thanh toán. Các ngân hàng đã không tạo được tiền kim loại. Các ngân hàng thợ vàng tạo phương tiện thanh toán khi phát hành giấy nhận nợ với khách hàng. Giấy nhận nợ do ngân hàng phát hành với ưu điểm nhất định đã trở thành phương tiện thanh toán rộng rãi được nhiều người chấp nhận. Như vậy, ban đầu các ngân hàng đã tạo ra phương tiện thanh toán thay cho tiền kim loại dựa trên số lượng tiền kim loại đang nắm giữ. Với nhiều ưu thế, dần dần giấy nợ của ngân hàng đã thay thế 10 10 [...]... HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI QUẢNG NINH 2.1 Tổng quan về Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam và Ngân hàng TMCP Hàng hải Quảng Ninh 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam, tên giao dịch quốc tế là Vietnam Maritime Commercial Stock Bank (viết tắt là Maritime Bank hoặc Ngân hàng Hàng hải - MSB) • Giai đoạn thứ nhất... chịu hàng hoá Thông thường người tiêu dùng phải trả trước một phần giá trị tài sản (3): Công ty bán lẻ giao tài sản cho người tiêu dùng (4): Công ty bán lẻ đem chứng từ bán chịu hàng hoá đến ngân hàng (5): Ngân hàng thanh toán tiền cho công ty bán lẻ (6): Người tiêu dùng thanh toán tiền trả góp cho ngân hàng * CVTD gián tiếp có một số ưu điểm là: - Cho phép ngân hàng dễ dàng tăng doanh số CVTD - Ngân hàng. .. dụng: Cho vay là việc ngân hàng đưa tiền cho khách hàng vay với cam kết khách hàng phải hoàn trả cả gốc và lãi trong một khoảng thời gian xác định” Xuất phát từ đó, Cho vay tiêu dùng là quan hệ kinh tế giữa một bên là ngân hàng và một bên là các cá nhân, người tiêu dùng trong đó ngân hàng chuyển giao tiền cho khách hàng với nguyên tắc người đi vay (khách hàng) sẽ hoàn trả cả gốc cộng lãi tại một... và ngân hàng cũng tạo điều kiện cho những đối tượng này - CVTD khác: ngoài những khoản cho vay nói trên thì các NHTM còn cho tiêu dùng vào những mục đích khác nhau như: Cho vay theo thẻ tín dụng, cho vay để mua đồ dùng trong nhà, mua đồ trong dịp Tết, cho vay về những chi phí y tế… 1.2.4.2 Dựa vào cách thức hoàn trả - CVTD trả một lần: Theo phương thức cho vay này, khách hàng thanh toán nợ cho ngân hàng. .. khoản CVTD trong đó ngân hàng trực tiếp tiếp xúc và cho khách hàng vay cũng như thu nợ CVTD trực tiếp thường được thực hiện thông qua sơ đồ sau: (3) Ngân hàng Công ty bán lẻ (1) (2) (5) (4) Người tiêu dùng (1): Ngân hàng và người tiêu ký kết hợp đồng tín dụng (2): Người tiêu dùng trả trước một phần số tiền mua hàng cho công ty bán lẻ (3): Ngân hàng thanh toán số tiền còn thiếu cho công ty bán lẻ (4):... định là món vay thường nhỏ lẻ nên làm tăng chi phí và ngân hàng cũng khó khăn hơn trong việc mở rộng quan hệ tín dụng với khách hàng 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tiêu dùng trong các NHTM hiện nay 1.3.1 Nhân tố chủ quan Lãi suất cho vay a Một yếu tố sẽ làm cho thu hút khách hàng, làm tăng doanh số cho vay, làm cho ngân hàng có vốn lưu chuyển thường xuyên, làm cho ngân hàng vó vốn... hạn… Khi ngân hàng cho vay, số dư trên tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng tăng lên, khách hàng có thể dùng để mua hàng và dịch vụ Do đó, bằng việc cho vay (hay tạo tín dụng) các ngân hàng đã tạo ra phương tiện thanh toán (tham gia tạo ra M1) Toàn bộ hệ thống ngân hàng cũng tạo phương tiện thanh toán khi các khoản tiền gửi được mở rộng từ ngân hàng này đến ngân hàng khác trên cơ sở cho vay Khi... nghiệp, thương mại và dịch vụ - Cho vay công nghiệp: là những khoản vay để bổ sung và sử dụng cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp 14 14 Chuyên đề tốt nghiệp - Cho vay nông nghiệp: là loại cho vay để trang trải các chi phí sản xuất như: phân bón, thuốc trừ sâu, giống cây trồng, thức ăn gia súc, lao động, nhiên liệu… - Cho vay tiêu dùng: là loại cho vay để đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng như... khách hàng tại một ngân hàng sử dụng khoản tiền vay để chi trả thì sẽ tạo nên khoản thu (tức làm tăng số dư tiền gửi) của một khách hàng khác tại một ngân hàng khác từ đó tạo ra các khoản cho vay mới Trong khi không một ngân hàng riêng lẻ nào có thể cho vay lớn hơn dự trữ dư thừa, toàn bộ hệ thống ngân hàng có thể tạo ra khối lượng tiền gửi (tạo phương tiện thanh toán) gấp bội thông qua hoạt động cho vay. .. phương pháp thẩm định khác nhau đối với từng nhóm khách hàng Những thủ tục xin vay Trình tự xét duyệt cho vay Theo dõi nợ và thu nợ a Những thủ tục xin vay Mỗi ngân hàng đều có những thủ tục cho vay nói chung và CVTD nói riêng khác nhau Nếu khách hàng muốn vay tiền thì phải tuân thủ theo những quy định của ngân hàng đưa ra để ít nhất ngân hàng cũng nắm được những thông tin cần 20 20 Chuyên đề tốt nghiệp . động cho vay tiêu dùng của chi nhánh, em đã chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Quảng Ninh”. Nội dung của đề tài gồm ba phần: Chương. cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Hàng hải Quảng Ninh DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 1. Ngân hàng thương mại cổ phần – Ngân hàng TMCP 2. Ngân hàng thương mại - NHTM 6 6 Chuyên đề tốt. học… 5 5 Chuyên đề tốt nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam nói chung và Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Quảng Ninh nói riêng đã và đang phát triển mạng lưới cho vay tiêu dùng. Suốt
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài:"Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Quảng Ninh" potx, Đề tài:"Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Quảng Ninh" potx, Đề tài:"Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Quảng Ninh" potx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay