Luận văn : BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG CÁC SẢN PHẨM BIẾN ĐỔI GEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP REAL-TIME PCR part 2 potx

13 302 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2014, 04:21

xiv DANH MỤC BẢNG TRANG Bảng 2.1: Một số giống bắp được cấp phép tại châu Âu (Quy định 1829/2003) 11 Bảng 2.2: Quy định một số quốc gia trên thế giới về cây trồng biến đổi gen 17 Bảng 3.1: Mẫu thí nghiệm 38 Bảng 3.2: Các quy trình ly trích 39 Bảng 3.3: Đặc điểm cặp mồi p35S-cf3/cr4 (Công ty Proligo) [31] 42 Bảng 3.4: Trang thiết bị thí nghiệm 2 42 Bảng 3.5: Thành phần một phản ứng PCR trong thí nghiệm 2 43 Bảng 3.6: Chương trình nhiệt khuếch đại của thí nghiệm 2 43 Bảng 3.7: Phương pháp phân tích kết quả của thí nghiệm 2 44 Bảng 3.8: Chương trình nhiệt phân tích Melt curve 44 Bảng 3.9: Chuẩn 35S [29] 47 Bảng 3.10: Thành phần một phản ứng PCR trong thí nghiệm 3 48 Bảng 3.11: Chương trình nhiệt của 2 phương pháp 49 Bảng 3.12: Lượng lý thuyết (Số lượng phân tử) của hai chuẩn 55 Bảng 3.13: Xác định độ nhạy phương pháp Real-Time PCR 56 Bảng 3.14: Thành phần phản ứng Real-Time PCR trong thí nghiệm 4 57 Bảng 3.15: Chương trình nhiệt của phản ứng Real-time PCR (mẫu dò Taqman) 57 Bảng 4.1: Kết quả đo OD 3 quy trình ly trích DNA 60 Bảng 4.2: Kết quả tách chiết DNA các mẫu 62 Bảng 4.3: Các mẫu ly trích đạt kết quả tốt 63 Bảng 4.4: Kết quả thí nghiệm sàng lọc bằng phương pháp 1 64 Bảng 4.5: Kết quả sàng lọc các mẫu đối chứng trong thí nghiệm 2 phương pháp 2 65 Bảng 4.6: Kết quả sàng lọc các mẫu thí nghiệm trong thí nghiệm 2 phương pháp 2 66 Bảng 4.7: Nhiệt độ nóng chảy sản phẩm khuếch đại của các mẫu thí nghiệm 68 Bảng 4.8: So sánh hiệu quả kinh tế của 2 phương pháp trong thí nghiệm 2 69 Bảng 4.9: Chu kỳ phát hiện mẫu chuẩn của 2 phương pháp 71 Bảng 4.10: Các thông số xây dựng đường chuẩn 72 Bảng 4.11: Kết quả thu nhận từ 2 phương pháp trong thí nghiệm 3 74 Bảng 4.12: Kết quả định lượng mẫu 1 copy 77 Bảng 4.13: Kết quả định lượng mẫu Bt 176 1% 78 Bảng 4.14: Các thông số kết quả của thí nghiệm 80 Bảng 4.15: Chu kỳ phát hiện của các mẫu thí nghiệm 81 Bảng 4.16: Độ lệch tiêu chuẩn chu kỳ phát hiện của mẫu (C T Standard Deviation) 81 Bảng 4.17: Kết quả định lượng các mẫu thí nghiệm (2 lần lặp lại) 82 1 PHẦN I: MỞ ĐẦU 1. Đặt vấn đề Hiện nay, cùng với xu thế hoà nhập vào nền kinh tế thế giới, việc xuất nhập khẩu các sản phẩm nông sản đã trở nên phổ biến ở nước ta. Điều này giúp cho nguồn thực phẩm cung cấp trong nước trở nên phong phú hơn, cho phép người dân lựa chọn và sử dụng nhiều loại thực phẩm mới có chất lượng cao, phẩm chất tốt, góp phần nâng cao dinh dưỡng trong bữa ăn của người Việt Nam. Bên cạnh đó, nông sản cũng là một mặt hàng xuất khẩu chính, đem lại nguồn thu ngoại tệ đáng kể cho nước ta trong thời gian qua. Trong quá trình xuất nhập khẩu các mặt hàng này, các biện pháp quản lý cũng như các phương pháp giúp xác định nguồn gốc nông sản nhằm đảm bảo các chỉ tiêu an toàn về sức khỏe và môi trường là rất quan trọng. Điều này xuất phát từ một thực tế là sự phát triển ngày càng cao của công nghệ sinh học và công nghệ gen cho phép ta có thể dễ dàng biến đổi, cải tạo vật chất di truyền sinh vật, bổ sung các tính trạng mới theo ý muốn nhằm mục đích làm cho cây trồng, vật nuôi ngày càng có phẩm chất và chất lượng tốt hơn. Tuy nhiên việc các sinh vật biến đổi gen (GMOs) này có thể gây ra các tác động xấu đến môi trường và sức khoẻ người tiêu dùng khi sử dụng chúng hay không là việc ta không thể nào kiểm soát được. Vì vậy, trên thế giới, đặc biệt là tại Châu Âu, chính phủ các nước đã triển khai nhiều biện pháp kĩ thuật nhằm phát hiện và định lượng được những biến đổi trên vật chất di truyền (DNA) cây trồng, vật nuôi do tác động của các kĩ thuật công nghệ sinh học. Mục đích là kiểm soát và ngăn ngừa các tác động xấu có thể có của các sản phẩm biến đổi gen đồng thời cho phép người tiêu dùng lựa chọn sử dụng các nông sản truyền thống (không biến đổi vật chất di truyền) hay các nông sản đã được biến đổi di truyền. Trong số các kĩ thuật đã được các nước trên thế giới ứng dụng, có thể nói Real-time PCR là một trong những kĩ thuật cho phép phát hiện và định lượng được những thay đổi trên DNA sinh vật một cách chính xác nhất. Hiện nay, kĩ thuật này được sử dụng rất rộng rãi trên thế giới và gần như là một qui trình bắt buộc phải thực hiện trong việc phát hiện và định lượng các sản phẩm GMO trước khi cấp phép lưu hành trên thị trường, đặc biệt là tại các quốc gia Châu Âu. Do tác động của các qui định này, các sản phẩm nông nghiệp của nước ta trong tương lai khi tham gia vào thị trường thế giới, bắt buộc phải trải qua bước kiểm tra GMO 2 trước khi được cấp phép. Thực tế này đòi hỏi nước ta phải sớm xây dựng được một qui trình kiểm tra, phát hiện và định lượng các sản phẩm GMO xuất nhập khẩu ở nước ta. Mặc dù đây là một vấn đề còn mới mẻ nhưng thiết nghĩ điều này sẽ rất cần thiết trong tương lai một khi nước ta hoà nhập vào nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Vì lý do đó, được sự cho phép của thầy Lê Đình Đôn và thầy Nguyễn Thái Thủy, em quyết định chọn đề tài khoá luận tốt nghiệp là: Bước đầu xây dựng quy trình định lượng sản phẩm biến đổi gen bằng phương pháp Real-Time PCR. 2. Mục đích và yêu cầu Mục đích - Xây dựng quy trình định lượng bắp biến đổi gen dựa trên trình tự promoter 35S. - Định lượng promoter 35S trên một số sản phẩm bắp và thực phẩm có chứa bắp hiện diện trên thị trường. Yêu cầu - Nắm vững kĩ thuật Real-time PCR: thao tác chính xác, hạn chế sai sót trong thực hiện. - Sàng lọc được các mẫu bắp biến đổi gen dựa trên các vạch điện di (123 bp) có nhiệt độ nóng chảy (86 o C). - Tính toán được tỷ lệ phần trăm chuyển gen của một số mẫu bắp và thực phẩm chứa bắp lưu hành trên thị trường dựa trên định lượng promoter 35S và gen tham chiếu. 3 PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1. Định nghĩa sinh vật biến đổi gen (GMO-genetically modified organism) Vào thế kỷ 20, sinh học đã có những bước tiến vượt bậc trong việc nghiên cứu sinh học phân tử ở mức độ DNA và protein. Các tiến bộ này đã được ứng dụng vào thực tiễn và phát triển thành một công nghệ mới, đó là công nghệ gen, bao gồm: các kỹ thuật tái tổ hợp DNA và chuyển nạp gen. Chúng thật sự là những bước đột phá của nhân loại trong lĩnh vực sinh học hiện đại, mở ra những chân trời mới với những khám phá và ứng dụng vô tận cho cuộc sống và lợi ích của con người. Một trong các ứng dụng đó chính là việc tạo ra các sinh vật biến đổi gen (GMO- genetically modified organism), đặc biệt là cây trồng biến đổi gen (GMP-genetically modified plant). Với các ưu điểm nổi bật, các giống thực vật này khi ra đời đã góp phần nâng cao chất lượng và sản lượng lương thực, thực phẩm, một vấn đề cấp bách của nhân loại. Hiện nay, trên thế giới có nhiều định nghĩa khác nhau về sinh vật biến đổi gen (GMO). Tuy nhiên, hầu hết chúng được định nghĩa là những sinh vật mà vật chất di truyền của chúng đã được biến đổi theo những cách không xảy ra trong tự nhiên như các quá trình lai chéo hay biến đổi tự nhiên. Đối với thực vật, thuật ngữ này được dùng để chỉ các loại cây trồng mà bộ gen của chúng đã được chuyển nạp ổn định những gen hữu ích mới bằng các kĩ thuật chuyển nạp gen và trong đa số trường hợp các gen này được biểu hiện và tổng hợp ra các sản phẩm của chúng (protein) [33]. 2. Quá trình tạo sinh vật GMO Quá trình cơ bản Sinh vật biến đổi gen là sản phẩm của những tiến bộ khoa học kĩ thuật tiên tiến nhất của con người trong công nghệ sinh học thực vật. Mặc dù các kĩ thuật tạo ra chúng khá đa dạng và phức tạp, quá trình vẫn có những bước tiến hành chung để đạt được kết quả cuối cùng. Để thực hiện quá trình này, những vấn đề quan trọng về cơ chế sinh lý, sinh hóa, sự điều hòa và biểu hiện gen cũng như những sản phẩm do gen đó tạo ra cần phải được chú ý và nghiên cứu nhằm đảm bảo cho sự thành công của quá trình. 4 Hình 2.1: Quy trình chuyển gen [17] Các bước cơ bản bao gồm: - Ly trích acid nucleic (DNA/RNA) - Dòng hóa gen - Thiết kế gen cho quá trình chuyển gen - Chuyển gen - Lai backcross Đây thật sự là một quá trình khá phức tạp và tốn kém. Thời gian cần thiết cho việc phát triển một giống cây trồng chuyển gen mới phụ thuộc vào gen mong muốn, giống thực vật, nguồn gen và sự phê chuẩn của cơ quan quản lý. Nó kéo dài khoảng từ 6-15 năm trước khi một dòng lai chuyển gen mới được phép thương mại hóa trên thị trường [17]. Promoter CaMV 35S Để tạo cây chuyển gen có hiệu quả cao trong sản xuất và thương mại, việc điều hòa sự biểu hiện gen hữu ích được chèn vào trong bộ gen của cây trồng rất quan trọng. Điều này được thực hiện nhờ gắn vào gen hữu ích một promoter và terminator nhằm điều khiển sự biểu hiện của gen đó. Hiện nay, trên thế giới có rất nhiều promoter được 5 sử dụng, tuy nhiên trong số đó promoter CaMV 35S được sử dụng nhiều nhất do một số ưu điểm nổi bật của nó và đây cũng là đối tượng nghiên cứu chính của đề tài này [16]. Hình 2.2: Cấu trúc gen chuyển nạp [46] Vào đầu thập niên 80, GS. Chua và các cộng sự tại trường Đại Học Rockefeller đã phân lập được một promoter cho phép phiên mã toàn bộ bộ gen của Cauliflower mosaic virus (CaMV) xâm nhiễm vào củ cải. Promoter này được đặt tên là CaMV 35S promoter do hệ số lắng của toàn bộ bản sao promoter là 35S. Nó là một promoter cơ bản (constitutive promoter) được sử dụng rộng rãi nhất cho nhiều ứng dụng. Promoter 35S là một promoter cơ bản rất mạnh, có thể hoạt hóa phiên mã trong mọi loài thực vật và cho phép biểu hiện gen ở mức độ cao trong cây hai lá mầm. Tuy nhiên, nó kém hiệu quả trong cây một lá mầm, đặc biệt là trong ngũ cốc. Sự khác biệt này có lẽ do những khác biệt về chất lượng, số lượng các yếu tố điều hòa [16]. Hình 2.3: Trình tự vùng promoter 35S [16] Nhằm khắc phục khuyết điểm này, promoter 35S đã được cải tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động bằng cách thêm vào các trình tự enhancer. Trình tự này dài 162 bp, từ - 208 bp đến -46 bp. Các nghiên cứu cho thấy, hiệu quả hoạt động phiên mã gia tăng từ 3 đến 6 lần trên cây một lá mầm được chuyển nạp nhiều bản sao vùng enhancer [16]. 6 Về sự liên quan của promoter 35S trong việc phát hiện GMO, theo GS.TS. Phạm Thị Anh Thư, tại hội thảo “Giới thiệu về sinh vật chuyển gen” do hội các phòng thí nghiệm Việt Nam (VINATEST) tổ chức ngày 5/5/2005, cho biết 95% cây chuyển gen tại châu Âu có mang promoter 35S (p35S) và/hoặc terminator nos (Tnos) kiểm soát trình tự gen được chuyển vào trong cây chuyển gen. Khi mẫu phân tích có một trong hai trình tự này thì mẫu đó 95% là có chuyển gen, ngược lại khi kết quả mẫu phân tích không có cả hai trình tự này thì ta cũng có thể kết luận mẫu 95% không có chuyển gen. Bên cạnh đó, một nghiên cứu khác cũng cho thấy, nếu chỉ phát hiện có promoter 35S thì 70% đó là sản phẩm chuyển gen. Điều này chứng tỏ promoter 35S có thể được sử dụng làm mục tiêu cho việc phát hiện và định lượng sinh vật biến đổi gen do sự hiện diện ở mức độ cao của nó. Hiện nay, promoter 35S đang thuộc bản quyền của Đại Học Rockefeller và công ty Monsanto (Mỹ) [9] [15] [16] [29]. 3. Ứng dụng và lợi ích của thực vật chuyển gen Từ buổi ban đầu, thực vật chuyển gen được tạo ra nhằm phục vụ cho những lợi ích thiết thực và mục tiêu hết sức đa dạng của con người. Ứng dụng Thực vật sử dụng làm thực phẩm [17] Các ứng dụng này chủ yếu tập trung vào việc giảm lượng thuốc trừ sâu sử dụng, tăng năng suất và biến đổi các đặc tính cho phù hợp với quá trình sản xuất thực phẩm. Mục đích là nâng cao độ an toàn cho các loại thực phẩm mà con người sử dụng đồng thời tạo ra các loại thực phẩm có chất lượng ngày một tốt hơn. Các ứng dụng chính bao gồm: - Chống chịu thuốc diệt cỏ: Tính trạng được ứng dụng phổ biến nhất, giúp giảm lượng thuốc diệt cỏ sử dụng và tồn dư thuốc trong cây và môi trường [17]. - Kháng sâu bọ: Cho phép cây trồng kháng sâu bọ bằng cách tạo ra các chất độc giết chết côn trùng. Được ứng dụng nhiều nhất là các gen tạo độc tố Bt từ vi khuẩn Bacillus thringensis. Ưu điểm của chúng là không gây ô nhiễm môi trường, con người và động vật bậc cao [17]. 7 - Cây trồng bất thụ đực: Giúp sản xuất các giống nông sản lai năng suất cao [17]. - Kháng bệnh: Mục tiêu của các giống cây trồng chuyển gen này là ngăn chặn sự phát sinh bệnh do virus và nấm trên cây trồng [17]. - Ngăn chặn sự chín sớm của trái cây: Kéo dài thời gian tồn trữ và phù hợp cho sản xuất thực phẩm [17]. - Các đặc tính chất béo được thay đổi: Ứng dụng chủ yếu cho tiêu dùng và chế biến thực phẩm. Mục tiêu là tăng hàm lượng các loại acid béo không bão hòa đơn và giảm acid béo không bão hòa đa trong các loaị cây lấy dầu như canola, đậu nành, hoa hướng dương [17]. - Cố định đạm: Ứng dụng cho các giống thực vật không có khả năng cố định đạm [17]. - Nâng cao giá trị dinh dưỡng : Mục tiêu là chuyển nạp các gene mã hóa các protein có chứa hàm lượng cao các amino acid thiết yếu: lysine, tyrosine, tryptophan vào cây trồng giúp nâng cao giá trị dinh dưỡng của chúng [17]. - Thực phẩm chức năng: Đây là một hướng nghiên cứu tuy còn khá mới mẻ nhưng đã hứa hẹn thành công rực rỡ trong tương lai. Mục tiêu là chuyển nạp gene biểu hiện các protein kháng nguyên chống lại một số bệnh như: viêm gan B, cúm… tạo ra các loại vaccine có thể ăn được (edible vaccine). Một hướng nghiên cứu khác là chuyển nạp gen sinh tổng hợp các hợp chất thứ cấp quý như: dược phẩm, chất dẻo. Một ví dụ nổi tiếng của thực phẩm chức năng đó là gạo vàng (Golden rice). Đây là loại gạo có hàm lượng vitamin A được tăng cao bằng cách chuyển nạp 3 gen mã hóa quá trình sinh tổng hợp carotene. Các nhà khoa học hy vọng gạo vàng sẽ góp phần xoá bỏ các chứng bệnh mù do thiếu vitamin A gây ra tại các nước đang phát triển [17]. Thực vật không sử dụng làm thực phẩm [17] - Hoa với nhiều màu sắc và kéo dài thời gian trưng bày. - Cây trồng kháng các yếu tố môi trường: Bên cạnh cây chuyển gen kháng tác nhân gây bệnh, các cơ chế kháng các tác nhân gây stress của môi trường như: chịu lạnh, chịu hạn, chịu muối và các ion kim loại nặng cũng được nghiên cứu và bước đầu phát triển. 8 - Cây trồng giúp chuyển hóa tại các vùng ô nhiễm. Như vậy, hiện nay các ứng dụng của thực vật chuyển gen là khá đa dạng và trong tương lai các ứng dụng này hứa hẹn sẽ được tiếp tục mở rộng hơn nữa [17] [24]. Tác động có lợi của thực vật chuyển gen Với những ưu điểm nổi bật và ứng dụng khá đa dạng như trên, cây trồng chuyển gen đã đem lại một số lợi ích đối với nông nghiệp và đời sống con người: - Lợi ích kinh tế: Nâng cao hiệu quả lao động: giảm tiền công lao động trong việc phun xịt các loại thuốc diệt cỏ, trừ sâu và việc cày cấy. Nâng cao năng suất: giảm được thất thoát do côn trùng và bệnh tật, do đó làm giảm áp lực cho đất trồng. Tạo ra các đặc tính biến đổi phù hợp với quá trình sản xuất, ví dụ: cà chua không bị mềm quá sớm, do đó giảm lượng nước cần trong quá trình sản xuất thực phẩm. Làm chủ năng suất: nâng cao độ tinh sạch của hạt giống giúp nâng cao năng suất. Cho phép canh tác trên những vùng đất trước đây không thể sử dụng. - Môi trường: Giảm dư lượng phân bón nhờ cố định đạm, giảm áp lực đất trồng. Giảm sử dụng thuốc trừ sâu. Chỉ thị và chuyển hóa ô nhiễm. Bảo vệ môi trường sinh thái. - Sức khỏe con người: Giảm các tác động độc hại do thuốc trừ sâu gây ra với sức khỏe. Tạo ra được các loại thực phẩm mới có chất lượng tốt hơn, có khả năng chữa bệnh phục vụ cho con người. Nâng cao dinh dưỡng cho con người. Những tác động có lợi này đã giúp cho cây trồng chuyển gen được sản xuất và thương mại hóa ngày càng rộng rãi trên thế giới [17] [24]. 9 4. Tình hình cây trồng chuyển gen trên thế giới Lịch sử phát triển và thương mại hóa cây trồng biến đổi gen là một lịch sử phát triển khá nhanh. Từ một sản phẩm cà chua Flavr Savr biến đổi gen làm chậm quá trình chín được trồng và thương mại hạn chế tại Mỹ năm 1994, đến nay, cây trồng biến đổi gen đã được trồng và thương mại hóa tại nhiều quốc gia trên thế giới. Chúng không ngừng được bổ sung các chủng loại, giống cây mới cũng như những tính trạng, chức năng hữu ích mới làm phong phú thêm bộ sưu tập cây trồng chuyển gen. Đồng thời, việc ngày càng nhiều quốc gia trên thế giới cũng như số lượng người nông dân tham gia trồng trọt cây chuyển gen ngày càng tăng cho thấy một số tác động tích cực do chúng mang lại. Hình 2.4: Cà chua biến đổi gen Flavr Savr [17] Hiện nay, theo số liệu mới nhất vào năm 2004, diện tích cây chuyển gen trên toàn thế giới ước đạt 81,0 triệu ha, tăng 13,3 triệu ha so với năm 2003 (67,7 triệu ha). Như vậy chỉ trong 9 năm, từ năm 1996 đến năm 2004, diện tích cây trồng chuyển gen đã tăng hơn 47 lần, từ 1,7 triệu ha năm 1996 lên đến 81,0 triệu ha năm 2004. Trong thời gian này, tỷ lệ gia tăng diện tích trồng bao giờ cũng ở mức tăng hai chữ số hàng năm, riêng năm 2004 đã là 20%, cho thấy sự phát triển hết sức nhanh chóng diện tích cây chuyển gen trên thế giới. Bên cạnh đó, số quốc gia tham gia trồng cũng như số lượng người nông dân tham gia cũng đã gia tăng hết sức nhanh chóng. Từ những nước khởi xướng ban đầu là các quốc gia phát triển (Mỹ, Canada) với số lượng người trồng hạn chế, đến nay số quốc gia tham gia trồng cây chuyển gen đã lên đến 17 nước với 8,25 triệu nông dân (so với 7 triệu vào năm 2003). Con số này có sự góp mặt đông đảo các quốc gia đang phát triển trên thế giới (11 quốc gia đang phát triển và 6 quốc gia phát triển). Một con số khác cũng rất đáng chú ý đó là số lượng các quốc gia có diện tích [...]... chuyển gen trên thế giới [18] 10 Với tỷ lệ gia tăng rất nhanh, trong tương lai, cây trồng biến đổi gen có thể sẽ chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu cây trồng hiện đại Hình 2. 7: Tỷ lệ các loại cây chuyển gen trên thế giới [19] Tình hình bắp chuyển gen trên thế giới Bảng 2. 1: Một số giống bắp đƣợc cấp phép tại châu Âu (Quy định 1 829 /20 03) [41] Tên giống - MON810 MON863 NK 603 GA 21 NK 603 X MON 810 - GA21 X... của các quốc gia đang phát triển (Trung Quốc, Ấn Độ, Argentina, Brasil và Nam Phi), chiếm đến 34% tổng diện tích trồng với tỷ lệ tăng hàng năm cao hơn cả các quốc gia phát triển, đã có tác động mạnh mẽ đến tình hình cây trồng chuyển gen trên thế giới [3][4] [21 ] Hình 2. 5: Diện tích cây trồng chuyển gen toàn cầu [20 ] Diện tích cây chuyển gen hiện nay tại các quốc gia trồng lớn như sau: Hình 2. 6: Các. .. chuyển gen ngang: Trong công nghệ gen, các gen hữu ích chuyển nạp vào cây trồng thường kèm với các vật liệu di truyền có nguồn gốc từ vi khuẩn hay virus: vector, promoter, marker Điều này gây lo ngại rằng các gen chèn vào có thể thoát khỏi sinh vật biến đổi gen và chuyển nạp vào các vi sinh vật, thậm chí là tế bào động vật có vú, gây ra các tác hại không lường được đối với sức khỏe con người Các khuyết... chuyển gen có thể do những nguyên nhân sau: - Gen chuyển nạp chèn vào vị trí ngẫu nhiên, phá vỡ trình tự gen hiện hữu - Thiếu kiểm soát thông thường đối với gen chuyển nạp dẫn đến các gen chuyển nạp thường biểu hiện liên tục trong mọi tế bào, kể cả sau khi được mua bán và tiêu dùng - Hầu hết gen có nhiều chức năng và tương tác chặt chẽ Vì vậy, làm sao ta có thể kiểm soát hết tất cả các tác dụng do gen. .. kỳ” hay không? [3] [21 ] 5 Ảnh hƣởng bất lợi và dƣ luận xã hội đối với cây trồng biến đổi gen Các rủi ro có thể gặp [34] Quả thật, sự phát triển của cây trồng chuyển gen được thể hiện qua những con số rất đáng kể Tuy nhiên, vấn đề nào cũng có mặt trái của nó Việc được trồng và thương mại hóa ngày càng tăng tại nhiều quốc gia trên thế giới không có nghĩa là các sinh vật biến đổi gen này hoàn toàn không... đạt tỷ lệ 27 % trong năm 20 03 và 25 % trong năm 20 04 Dự đoán diện tích này sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới do nhu cầu về bắp đang ngày càng tăng và có nhiều giống bắp mới đã được cấp phép Như vậy liệu trong tương lai, cây trồng biến đổi gen có thể thay thế các loại cây trồng truyền thống để phục vụ cho nhu cầu lương thực của con người hay không? Và có thật sự là cây trồng chuyển gen chỉ mang... DAS1507 - T25 Đặc tính Kháng côn trùng Kháng sâu hại Chống chịu thuốc diệt cỏ Chống chịu thuốc diệt cỏ và kháng sâu hại Bắp chuyển gen Bt và chống chịu thuốc diệt cỏ Kháng sâu hại và chống chịu thuốc diệt cỏ Chống chịu thuốc diệt cỏ Công ty Monsanto Syngenta Pioneer Bayer Theo báo cáo năm 20 04 thì hiện nay, diện tích trồng bắp chuyển gen là 19,3 triệu ha, chiếm 23 % diện tích cây trồng chuyển gen trên... động vật có vú, gây ra các tác hại không lường được đối với sức khỏe con người Các khuyết điểm này có thể dẫn đến những tác động có hại đến môi trường và sức khoẻ con người được liệt kê ở phần sau đây: 12 . em quy t định chọn đề tài khoá luận tốt nghiệp l : Bước đầu xây dựng quy trình định lượng sản phẩm biến đổi gen bằng phương pháp Real-Time PCR. 2. Mục đích và yêu cầu Mục đích - Xây dựng. Bảng 2. 1: Một số giống bắp được cấp phép tại châu Âu (Quy định 1 829 /20 03) 11 Bảng 2. 2: Quy định một số quốc gia trên thế giới về cây trồng biến đổi gen 17 Bảng 3. 1: Mẫu thí nghiệm 38 Bảng 3. 2: . 4. 5: Kết quả sàng lọc các mẫu đối chứng trong thí nghiệm 2 phương pháp 2 65 Bảng 4. 6: Kết quả sàng lọc các mẫu thí nghiệm trong thí nghiệm 2 phương pháp 2 66 Bảng 4. 7: Nhiệt độ nóng chảy sản phẩm
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn : BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG CÁC SẢN PHẨM BIẾN ĐỔI GEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP REAL-TIME PCR part 2 potx, Luận văn : BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG CÁC SẢN PHẨM BIẾN ĐỔI GEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP REAL-TIME PCR part 2 potx, Luận văn : BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG CÁC SẢN PHẨM BIẾN ĐỔI GEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP REAL-TIME PCR part 2 potx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay