BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT_CHƯƠNG 3 Bộ chỉnh lưu doc

113 1,905 5
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2014, 22:20

1 Chương 3 BỘ CHỈNH LƯU 2 Sơ đồ khối bộ chỉnh lưu không điều khiển Chỉnh lưu 1 pha, 3 pha Chỉnh lưu bán sóng, toàn sóng 3 Mạch chỉnh lưu diode 1 pha, bán sóng Tải R 4 Mạch chỉnh lưu diode 1 pha, bán sóng Tải RL u S u d u s , u d u R u R u d u S u L Dòng vẫn tiếp tục qua diode khi điện áp nguồn <0 5 Mạch chỉnh lưu diode 1 pha, bán sóng Tải RLE 6 Mạch chỉnh lưu diode cầu 1 pha Mô hình mạch nguồn u S u d 7 Mạch chỉnh lưu diode cầu 1 pha Xét 2 trường hợp: (a) Tải thuần trở (b) Tải có cảm kháng L d rất lớn 8 Mạch chỉnh lưu diode cầu 1 pha u S u d Dạng sóng dòng , áp trong mạch với tải thuần trở 9 Mạch chỉnh lưu diode cầu 1 pha Dạng sóng dòng , áp trong mạch với tải có điện cảm rất lớn 10 Mạch chỉnh lưu diode cầu 1 pha Dạng sóng dòng , áp ngõ vào và phổ tần sóng hài dòng ngõ vào [...]... khác 18 Chỉnh lưu 3 pha cầu diode id ud 19 Chỉnh lưu 3 pha cầu diode 20 Chỉnh lưu 3 pha cầu diode 21 Chỉnh lưu 3 pha cầu diode D5 uPn D1 uan D6 D5 D6 D3 ubn D2 D1 D6 D5 ucn D4 D6 uNn ud 2U LL Ud0 ia ib ic 22 Chỉnh lưu 3 pha cầu diode 23 Chỉnh lưu 3 pha cầu diode Phổ tần sóng hài dòng ngõ vào (dòng pha) của chỉnh lưu cầu 3 pha diode 24 Chỉnh lưu 3 pha cầu diode Xét chỉnh lưu 3 pha cầu diode với điện cảm... điều khiển Xét mạch chỉnh lưu dùng thyristor đơn giản với tải RL và RLE 30 Phương pháp điều khiển bộ chỉnh lưu up Điện áp lưới xoay chiều Mạch tạo sóng răng cưa up uđk uđb Mạch so sánh và Logic Xung kích uđk uđb up Up uđk 31 Xung kích Các mạch chỉnh lưu có điều khiển thông dụng uan us ud Tải ud 32 Chỉnh lưu cầu 1 pha điều khiển toàn phần Xét mạch chỉnh lưu với Ls = 0 us ud 33 Chỉnh lưu cầu 1 pha điều... 25 Chỉnh lưu 3 pha cầu diode Xét quá trình chuyển mạch từ D5 (pha c)  D1 (pha a) 26 Chỉnh lưu 3 pha cầu diode Xét quá trình chuyển mạch từ D5 (pha c)  D1 (pha a) 27 Chỉnh lưu có điều khiển Ud Chỉnh lưu I Ud Ngõ vào 1 hoặc 3 pha Id IV Nghịch lưu Điện áp ngõ vào: xoay chiều & cố định Điện áp ngõ ra: dc & điều chỉnh được 28 Thyristor (SCR) & mạch điều khiển id us ud ud id ud , id us Xét mạch chỉnh lưu. .. tượng chuyển mạch với cầu chỉnh lưu diode 14 Ảnh hưởng của dòng ngõ vào chỉnh lưu Is Xét mạch chỉnh lưu cầu diode 1 pha thông dụng 15 Ảnh hưởng của dòng ngõ vào chỉnh lưu Is Dạng dòng ngõ vào is của cầu chỉnh lưu là không sin  chứa nhiều sóng hài 16 Ảnh hưởng của dòng ngõ vào chỉnh lưu Is Xét cầu chỉnh lưu mắc trong mạch với các tải khác 17 Ảnh hưởng của dòng ngõ vào chỉnh lưu Is Thành phần hài trong... 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025  Góc kích   4 0. 03 0. 035 0.04 34 Chỉnh lưu cầu 1 pha điều khiển toàn phần 100 0 -100 100 0 -100 100 50 0 -50 -100 0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025  Góc kích   2 0. 03 0. 035 0.04 35 Chỉnh lưu cầu 1 pha điều khiển toàn phần 100 0 -100 100 0 -100 100 50 0 -50 -100 0 0.005 0.01 0.015 Góc kích   0.02 0.025 3  135 o 4 0. 03 0. 035 0.04 36 ...Mạch chỉnh lưu diode cầu 1 pha – Ảnh hưởng của điện cảm nguồn Ls uS ud Giả thiết: dòng ngõ ra Id liên tục và phẳng (điện cảm Ld đủ lớn) 11 Hiện tượng chuyển mạch Giả thiết: dòng ngõ ra Id liên tục và phẳng (điện cảm Ld đủ lớn) 12 Hiện tượng chuyển mạch uL uS ud = 0 Mạch tương đương khi đang xảy ra chuyển mạch uL = 0 uS ud = us Mạch tương đương khi hiện tượng chuyển mạch chấm dứt 13 Hiện tượng . 1 Chương 3 BỘ CHỈNH LƯU 2 Sơ đồ khối bộ chỉnh lưu không điều khiển Chỉnh lưu 1 pha, 3 pha Chỉnh lưu bán sóng, toàn sóng 3 Mạch chỉnh lưu diode 1 pha, bán sóng Tải R 4 Mạch chỉnh lưu diode. cầu chỉnh lưu diode 15 Ảnh hưởng của dòng ngõ vào chỉnh lưu I s Xét mạch chỉnh lưu cầu diode 1 pha thông dụng 16 Ảnh hưởng của dòng ngõ vào chỉnh lưu I s Dạng dòng ngõ vào i s của cầu chỉnh lưu. lớn 8 Mạch chỉnh lưu diode cầu 1 pha u S u d Dạng sóng dòng , áp trong mạch với tải thuần trở 9 Mạch chỉnh lưu diode cầu 1 pha Dạng sóng dòng , áp trong mạch với tải có điện cảm rất lớn 10 Mạch chỉnh lưu
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT_CHƯƠNG 3 Bộ chỉnh lưu doc, BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT_CHƯƠNG 3 Bộ chỉnh lưu doc, BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT_CHƯƠNG 3 Bộ chỉnh lưu doc

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn