tìm hiểu tình cảm và tâm trạng của xuân quỳnh khi đứng trước sóng biển_1 ppsx

5 410 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2014, 21:20

. Vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ trong bài “ Sóng của Xuân Quỳnh Câu 1: Trình bày cảm nhận về hình tượng sóng trong hai khổ thơ đầu của bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh : Mở bài : - Sóng là hình. hơn là so sánh sóng biển với tình yêu: Nhà thơ viết : Sông không hiểu nổi mình Sóng tìm ra tận bể - Nói đến sóng ở đây là XuânQuỳnh là nói đến tình yêu mà sóng chính là biểu tượng của người con. điệu tâm hồn muôn màu muôn vẻ cuả người phụ nữ khi yêu. + Hành trình của Sóng tìm tới biển khơi như hành trình của con người hướng về tình yêu lớn lao, tuyệt đích. Con sóng muốn được ra biển
- Xem thêm -

Xem thêm: tìm hiểu tình cảm và tâm trạng của xuân quỳnh khi đứng trước sóng biển_1 ppsx, tìm hiểu tình cảm và tâm trạng của xuân quỳnh khi đứng trước sóng biển_1 ppsx, tìm hiểu tình cảm và tâm trạng của xuân quỳnh khi đứng trước sóng biển_1 ppsx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn