Bài thuyết trình: Tìm hiểu về quá trình trích ly ĐH Công nghiệp thực phẩm

42 1,280 2
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2014, 10:51

Bài thuyết trình: Tìm hiểu về quá trình trích ly ĐH Công nghiệp thực phẩmChia sẻ: dhtp1ko2 | Ngày: 25072014Bài thuyết trình: Tìm hiểu về quá trình trích ly trình bày cơ sở khoa học, mục đích công nghệ, các biến đổi của nguyên liệu, các yếu tố ảnh hưởng, phương pháp và thiết bị. Tham khảo nội dung bài thuyết trình để hiểu rõ hơn về quá trình trích ly trên. LOGO BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THỰC THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TÌM HIỂU VỀ QUÁ TRÌNH TRÍCH LY GVHD: PHAN VĨNH HƯNG SVTH: NHÓM 16 – THỨ 7 – TIẾT 7,8 LOGO DANH SÁCH NHÓM 1. Phạm Thị Quỳnh : 2005110424 2. Đào Thị Thu Uyên: 2005110651 3. Huỳnh Lê Kim Tùng: 2005110555 LOGO NỘI DUNG Cơ sở khoa học 1 Mục đích công nghệ 2 Các biến đổi của nguyên liệu 3 Các yếu tố ảnh hưởng 4 5 Phương pháp và thiết bị LOGO Cơ sở khoa học  Trích ly là quá trình hòa tan chọn lọc một hay nhiều cấu tử trong mẫu nguyên liệu bằng cách cho nguyên liệu tiếp xúc với dung môi.  Động lực của quá trình trích ly là sự chênh lệch nồng độ của cấu tử ở trong nguyên liệu và ở trong dung môi.  Mẫu nguyên liệu ở dạng pha rắn gọi là trích ly rắn – lỏng, ở dạng pha lỏng gọi là trích ly lỏng – lỏng. LOGO Dung môi Các tiêu chí để chọn dung môi:  Dung môi có khả năng hòa tan chọn lọc.  Dung môi phải trơ với các cấu tử có trong dịch trích.  Dung môi không gây hiện tượng ăn mòn thiết bị, khó cháy và không độc với người sử dụng.  Dung môi có giá thành thấp, dễ tìm. LOGO Dung môi Những dung môi phổ biến hiện nay trong công nghiệp thực phẩm: Nước Dung môi hữu cơ CO 2 ở trạng thái siêu tới hạn LOGO Dung môi Nước Được sử dụng để trích ly saccharose trong công nghệ sản xuất đường từ củ cải đường, trích ly các chất chiết từ trà và cà phê trong công nghệ sản xuất trà và cà phê hòa tan, trích ly các chất chiết từ thảo mộc trong công nghệ sản xuất thức uống không cồn… LOGO Dung môi Dung môi hữu cơ • Được sử dụng để trích ly chất béo từ thực vật trong công nghệ sản xuất dầu béo, gan cá, trích ly chất mùi và chất màu. • Thường dùng: hexane, heptane, cyclohexane, carbon disulphide, acetone, ethylether, ethanol. • Các dung môi này có nhược điểm là dễ gây cháy LOGO Dung môi • Trích ly caffeine từ trà và cà phê, trích ly chất đắng (-acid), trích ly các cấu tử hương, các chất có hoạt tính sinh học từ thảo mộc.  CO 2 ở trạng thái siêu tới hạn LOGO Trích ly lỏng – lỏng [...]... suất trích ly sẽ tăng theo LOGO Thiết bị trích ly 1 Thiết bị trích ly 1 bậc: LOGO Thiết bị trích ly 2 Thiết bị trích ly nhiều bậc: LOGO Thiết bị trích ly 3 Thiết bị trích ly liên tục: LOGO Thiết bị trích ly 4 Thiết bị trích ly sử dụng CO2 siêu tới hạn: LOGO Thiết bị trích ly 4 Thiết bị trích ly sử dụng CO2 siêu tới hạn: Thiết bị sản xuất tinh dầu trầm của viện Công nghệ hóa học TP.HCM trong Đề tài Công. .. vi sinh vật trong nguyên liệu sẽ phát triển Nếu thực hiện quá trình trích ly ở nhiệt độ cao thì các biến đổi hóa sinh và sinh học xảy ra không đáng kể Sau quá trình trích ly tách dung dịch trích ly ra khỏi hỗn hợp Sau quá trình trích ly tách dung dịch trích ly ra khỏi hỗn hợp • • Tách dung môi ra khỏi dịch trích ly Tách dung môi ra khỏi dịch trích ly • • 3 2 2 Cho dung môi tiếp xúc với vật liệu bằng... mao dẫn của nguyên liệu • Khuếch tán giúp cho quá trình trích ly xảy ra nhanh và triệt để hơn • Động lực của sự khuếch tán là do chênh lệch nồng độ LOGO Hóa học o Có thể xảy ra các phản ứng hóa học giữa các cấu tử trong nguyên liệu o Tốc độ của phản ứng sẽ gia tăng khi chúng thực hiện quá trình trích ly ở nhiệt độ cao VD: Trong quá trình trích ly triglyceride từ đậu nành, nếu sử dụng nhiệt độ cao... CO2 lỏng siêu tới hạn của viện công nghệ hóa học TP.HCM LOGO Câu 1 Động lực của quá trình trích ly là gì: A Chênh lệch nồng độ B Chênh lệch áp suất C Chênh lệch khối lượng riêng D Chênh lệch thể tích LOGO Câu 2 Dung môi được sử dụng để trích ly chất béo: A.Nước B.CO2 siêu tới hạn C.Dung môi hữu cơ D.Cả 3 đáp án trên LOGO Câu 3: LOGO Mục đích công nghệ của quá trình trích ly: A.Chiết rút các cấu tử cần... 1 Công đoạn trích ly LOGO ngâm vật liệu vào dung môi ngâm vật liệu vào dung môi LOGO Các yếu tố ảnh hưởng Kích thước của nguyên liệu Tỷ lệ khối lượng giữa nguyên liệu và dung môi Nhiệt độ trích ly Yếu tố Thời gian trích ly Tốc độ của dòng dung môi chảy qua lớp nguyên liệu trong TB trích ly Áp suất LOGO Các yếu tố ảnh hưởng Kích thước của nguyên liệu • Kích thước nguyên liệu càng nhỏ thì việc trích ly. .. B.Làm tăng nồng độ các cấu tử trong sản phẩm cuối cùng và hoàn thiện sản phẩm C.Cả A và B đều sai D.Cả A và B đều đúng Câu 4: Nguyên liệu trong quá trình trích ly gồm những biến đổi: A.Vật lý, Hóa học B.Hóa học, Hóa lý C.Vật lý, Hóa học, Hóa sinh và Sinh học D.Hóa lý, Hóa học, Hóa sinh và Sinh học, Vật lý LOGO Câu 5: Yếu tố KHÔNG ảnh hưởng đến quá trình trích ly: A.Nhiệt độ B.Khối lượng riêng C.Thời... thước quá nhỏ thì chi phí cho quá trình nghiền nguyên liệu sẽ gia tăng, việc phân riêng pha lỏng và pha rắn sẽ trở nên khó khăn hơn LOGO Các yếu tố ảnh hưởng Tỷ lệ khối lượng giữa nguyên liệu và dung môi • Cùng một lượng nguyên liệu, nếu lương dung môi tăng thì hiệu suất trích ly sẽ tăng theo • Tuy nhiên, nếu lượng dung môi quá lớn thì sẽ làm loãng dịch trích LOGO Các yếu tố ảnh hưởng Nhiệt độ trích ly. ..LOGO Trích ly rắn – lỏng LOGO MỤC ĐÍCH CÔNG NGHỆ Khai thác Hoàn thiện Chiết rút các cấu tử cần thu nhận có trong nguyên liệu ban đầu, làm tăng nồng độ của chúng trong SPCC Cải thiện một vài chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm LOGO Các biến đổi của nguyên liệu Hóa lý Vật lý Hóa học Hóa sinh và Sinh học LOGO Hóa lý • • • Là nhóm biến đổi quan trọng nhất trong quá trình trích ly Là sự hòa tan... không mong muốn trong dịch trích và sự tổn thất các cấu tử hương sẽ gia tăng LOGO Các yếu tố ảnh hưởng Thời gian trích ly • • Tăng thời gian trích ly thì hiệu suất thu hồi chất chiết sẽ gia tăng Tuy nhiên, nếu thời gian quá dài thì hiệu suất thu hồi chất chiết không tăng thêm đáng kể LOGO Các yếu tố ảnh hưởng Tốc độ của dòng dung môi chảy qua lớp nguyên liệu trong TB trích ly • Nếu dòng dung môi được... cao thì tốc độ trích ly các cấu tử từ nguyên liệu sẽ gia tăng • Tùy thuộc vào dòng thiết bị, kích thước của lớp nguyên liệu mà chọn tốc độ dòng dung môi cho thích hợp LOGO Các yếu tố ảnh hưởng Áp suất Trong phương pháp trích ly bằng lưu chất siêu tới hạn, áp suất và nhiệt độ là hai yếu tố ảnh hưởng quyết định đến hiệu suất thu hồi chất chiết • Tăng áp suất và nhiệt độ thì quá trình trích ly diễn ra càng . THỰC PHẨM TÌM HIỂU VỀ QUÁ TRÌNH TRÍCH LY GVHD: PHAN VĨNH HƯNG SVTH: NHÓM 16 – THỨ 7 – TIẾT 7, 8 LOGO DANH SÁCH NHÓM 1. Phạm Thị Quỳnh : 2005110424 2. Đào Thị Thu Uyên: 2005110651 3. Huỳnh Lê Kim. trích ly tách dung dịch trích ly ra khỏi hỗn hợp. • Sau quá trình trích ly tách dung dịch trích ly ra khỏi hỗn hợp. 3 3 • Tách dung môi ra khỏi dịch trích ly. • Tách dung môi ra khỏi dịch trích ly. Công. môi • Trích ly caffeine từ trà và cà phê, trích ly chất đắng (-acid), trích ly các cấu tử hương, các chất có hoạt tính sinh học từ thảo mộc.  CO 2 ở trạng thái siêu tới hạn LOGO Trích ly lỏng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thuyết trình: Tìm hiểu về quá trình trích ly ĐH Công nghiệp thực phẩm, Bài thuyết trình: Tìm hiểu về quá trình trích ly ĐH Công nghiệp thực phẩm, Bài thuyết trình: Tìm hiểu về quá trình trích ly ĐH Công nghiệp thực phẩm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay