Sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp 9

13 438 4
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2014, 09:55

Sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp 9Chuẩn bị trước khi chứng minh: 1 Đọc kĩ đề bài để hiểu hết ý của đề (gọi là nắm vững đề). Nên đọc nhiều lần, có thể vừa vẽ hình sơ bộ ra vở nháp để hiểu rõ ý nghĩa của các từ ngữ toán học dùng trong bài. 2 Phân tích sơ bộ giả thiết, kết luận của bài, dựa vào đề bài vẽ hình chính xác vào vở. Hình vẽ chính xác giúp ta quan sát tốt, gợi ý cho ta suy diễn đúng và tìm được cách chứng minh dễ dàng. Vẽ hình tùy tiện, không chính xác lại là điều thường xảy ra đối với những người mới chứng minh hình học.
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp 9, Sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp 9, Sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay