Chuyên đề văn học "Tây Tiến" của Quang Dũng & phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân & "Tuyên ngôn Độc lập"_2 pps

10 858 6
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2014, 09:20

. Chuyên đề văn học "Tây Tiến" của Quang Dũng & phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân & "Tuyên ngôn Độc lập", Chủ tịch Hồ Chí Minh Người xưa có nói: "Thi. nhà "Tuyên ngôn Độc lập" xứng đáng là một áng "thiên cổ hùng văn& quot;. Nó đã kế tục truyền thống vinh quang của "Nam quốc sơn hà", của "Bình Ngô đại cáo" là "mười phân vẹn mười". Từ "Vang bóng một thời" đến "Sông Đà", một hành trình 20 năm có lẻ, cụ Nguyễn đã "xê dịch" để đi tìm thứ "vàng mười"
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề văn học "Tây Tiến" của Quang Dũng & phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân & "Tuyên ngôn Độc lập"_2 pps, Chuyên đề văn học "Tây Tiến" của Quang Dũng & phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân & "Tuyên ngôn Độc lập"_2 pps, Chuyên đề văn học "Tây Tiến" của Quang Dũng & phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân & "Tuyên ngôn Độc lập"_2 pps

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn